ЛАЙПЦИГСКИ ВИДЕНИЯ


      Подобно на нашия Пловдив древният град Лайпциг е разположен на река - Елстер. Основали са го славяни и в началото на XI век е носил името Липска. "Дружелюбен град, градина от липи" - чета в един разказ. Лайпциг - някогашният малък град с голямата слава! С името му са свързани три или четири световно значими неща: търговия, музика, книги. И разбира се: история. Лайпцигският панаир датира от XIII век. Музиката от по-късно - но каква музика! Канторът Йохан Себастиан Бах, който стои на паметника си пред Томаскирхе с увиснал празен джоб. Създал е тъкмо тук вселена от звуци. След това - Рихард Вагнер, прочутият оркестър "Гевандхаус" с Артур Никиш и Фуртвенглер... Ами книгите? Лайпциг - библиотеката на Германия, хранилище на цялата книжнина, публикувана по света на немски език. И многото издателства - търговия с музика и книги. "Жизнен, процъфтяващ саксонски град" - отбелязва един стар пътеводител.

      Град с отколешна и нова история - с Битката между народите от 1813 година и с Лайпцигския процес сто и двадесет години по-късно. Ако си влизал в сградата на бившия съд, където са се водили заседанията, ако си слушал гласа на "подпалвача" в празната зала, населена от въображението ти, разбрал си нещо, което не могат да ти дадат никакви учебници и книги. И великата изненада: в партера е приютен малък музей на изобразителното изкуство с невероятна колекция от картини на Дюрер, Лукас Кранах, Мурильо...

      И разбира се, литература. Гьоте като студент в Лайпциг се весели в Ауербаховата изба - с изображенията на магьосника Доктор Фауст по стените. И после неговият "Фауст", и същата кръчма, където веселият студент в първи семестър Фрош се провиква: "Моя Лайпциг славя аз! Той малък е Париж и учи свойте люде!"

      Един ведър град за млади хора, влюбени в музиката, историята, литературата...
© Венцеслав Константинов, 2010

| top | home | e-mail |

Created: 21.03.2010
 WEB Design © DarlSoft Workshop