Венцеслав Константинов

СМЕХЪТ НА СОВАТА

Афоризми
            ПРИРОДА, БОГ

      Ако душата ти е мъртва, и Бог е мъртъв.

      Ако случайно срещнеш Бог, знай, че не е случайно.

      Бог вярва ли в Човека?

      Бог не е единствената цел, но единствен Той осмисля целта.

      Бог не желае да се страхуват от Него, но това е нужно на вярващите.

      Бог не презира Разума, а му съчувства.

      "Бог не съществува!" - какво е това, което не съществува?

      Бог обича и вярващите в горски божества.

      Бог обича най-силно тези, които не знаят нищо за Него - децата.

      Бог притуря вечност след вечност, а човекът не забелязва.

      Бог се разкрива докрай само пред отчаяния човек.

      Бог те наблюдава с усмивка - доброжелателна, иронична...

      Боязливите вярващи се правят на богохулници.

      Бурята изтънчва сетивата, безветрието ги притъпява.

      Бялата врана е летяща черна овца.

      В дивотата те следят зелените очи на гората...

      Витоша - застинала океанска вълна, надигнала се да погълне града...

      Време: гражданинът гледа часовника, селянинът - облаците.

      Вярата в Бог е освободен Разум.

      Вярата в Бог започва с дарбата за Любов.

      Вярата се разкрива в молитвата - съкровено тайнство.

      Голямата близост до Бог те отдалечава от Него.

      Гръмотевиците не падат по храстите.

      Да се знае подредбата: БОГ, Вяра, Религия, Изповедание, Църква, Духовенство, Паство, Миряни...

      Дърветата умират с достойнство.

      Дървото се стреми към слънцето, водопадът - към бездната.

      Едно малко прозорче може да открие величествена гледка.

      Животните не познават досада.

      Животното се чувства добре в кожата си.

      Задай вежлив въпрос на домашния любимец и току-виж ти отговорил.

      Залезът мени цвета на облаците - бели, златни, розови, алени, виолетови, сиви, черни.

      Заснежените хълмове очакват детските викове...

      Звездите потрепват от човешките погледи.

      Изтеглени на сушата, лодките са мъртви птици...

      Късното откриване на Бог е като забавено раждане.

      Маймуната може да разсмее човека - човекът не може да разсмее маймуната.

      Мишка: слон през обърнат далекоглед.

      Множеството религии са най-богоненавистното дело.

      Мъката по детството е горест по изгубения Рай.

      Най-леко живеят растенията.

      Не можеш да накараш котка да скочи в морето.

      Не отглеждай червея на съмнението като домашен любимец!

      Невярата в Бог също е вяра.

      Нощните птици не летят в ята.

      Няма по-озлочестена дума от "Бог"!

      Обиждат с "Мръсна кучка!", никога с "Мръсна котка!"

      Обичаш залеза повече от изгрева...

      Окраската на гората е по-богата от цветовете на човешките очи.

      Песента на коса е накъсана от дълги мълчания - както всичко велико.

      Плитчините са топли, дълбините - студени.

      Поройният дъжд е кратък, ситният - ненаситен.

      Преди да познаеш Бог, познай Разума.

      Представи си Земята без хора...

      Природните сили са видимостта на Бог.

      Природоизпитателят подлага Природата на изпитания...

      Продаваш душата си на Дявола, а я търсиш у Бог.

      Първо чуваш шума на гората, после долавяш повея на вятъра.

      Пътят към Бог е самотен, но единствен!

      Разумът е само първата порта към Божията обител.

      Рибата улавя рибаря, а той вярва, че е обратното.

      Слънцето хвърля ли сянка?

      Слънчевата система невинаги е слънчева.

      Снежният човек се смее на мръзнещите хора.

      Совата не вижда нито Слънцето, нито Луната...

      Странстването сред Природата подрежда мислите.

      Часовник: отличителен знак за робите на Хронос.

      Часовникът убива чувството за време.

      Човекът е произлязъл от маймуната - къде ли си е загубил опашката?

      Човекът не е СЪЗДАЛ, а е СЪЗНАЛ Бог...      ◄   ЛИТЕРАТУРА, ИЗКУСТВО 
      ►   ЖИВОТ, СМЪРТ Венцеслав Константинов, Смехът на совата. Афоризми
- Издателско ателие "Аб", София, декември 2014© Венцеслав Константинов, 2014

| top | home | e-mail |

Created: 22.12.2014
 WEB Design © DarlSoft Workshop