Венцеслав Константинов

СМЕХЪТ НА СОВАТА

Афоризми
            ЖИВОТ, СМЪРТ

      Ако в думата "живот" допуснеш пет грешки, ще получиш думата "смърт".

      Ако на младини мразиш великите, на старини ще им се възхищаваш.

      Ако не знаеш, че ще умреш, може би ще познаеш Вечността...

      Ако не те е грижа на колко си години, ще живееш по-дълго.

      Ако никога не си мислил за Смъртта, значи никога не си мислил за Живота.

      Бъдещето на младежа е дълго, миналото на стареца - кратко.

      В чаша хубаво вино искри цялата благодат на живота.

      "Важните събития" най-често са маловажни.

      Времето лети: като птица или като куршум?

      Всяка секунда сън е спечелена за Живота.

      Възторзите са до време, съмненията - до гроб.

      Да броиш дните в очакване на края - или да заживееш като безсмъртен...

      Да можеше някой ангел или дявол да ти подшушне колко дни ти остават...

      Да умреш, преди да си живял...

      Детето и старецът не понасят лъжа.

      Детето идва на света с отвъдните видения на майката.

      Детският смях разведрява, старческият - угнетява.

      До самия край очакваш чудото.

      Добре е да умреш, когато си узрял за Смъртта.

      Докато не слезе на сушата, морякът не е нито сред живите, нито сред мъртвите.

      Докато се опитваш да се справиш с настоящето, то се превръща в минало.

      Един час на детето е по-дълъг от един ден на стареца.

      Едно е сигурно - няма да доживееш до бъдещето.

      Живеем в XXI век - не е за вярване...

      Живееш с хора, а умираш сам.

      Живот без болка: само на Небето.

      Живот в лъжа - живот в омраза.

      Животът е прекрасен - стига междувременно да не ти се случи нещо.

      Животът минава в търсене на място в живота.

      Животът не е ценен, когато само той ти е останал.

      Животът преминава в очакване той да започне.

      За да заживееш просто, трябва да си живял сложно.

      Закъснялата младост се изкупва с подранила старост.

      Здравето е богатство, което пропиляваш сам.

      Иска ти се да присъстваш на погребението си.

      Когато най-малко ти се живее, и най-малко ти се мре.

      Кое е по-трудно: животът или живеенето, смъртта или умирането?

      Който живее с бъдещето, няма минало.

      Къде ще си постеля, когато умра - ще си постеля в себе си...

      Леността на младежа е безгрижна, леността на стареца - тревожна.

      Липсата на смисъл е мъчителна на младини и забавна на старини.

      Любовта към живота минава през отчаянието.

      Малкото дете смята врабчето за малко гълъбче.

      Миналото е измислица, бъдещето - неизвестно, остава настоящето - сграбчи го!

      Миналото се просмуква в бъдещето.

      Младеещият старец е загадка за самия себе си.

      Младежката жажда за живот се утолява с безсмъртие...

      Младежките грехове са гордостта на честолюбивия старец.

      Младоликият старец не е почитан.

      Младост - толкова пропилени възможности...

      Младостта е болест, която се лекува с годините.

      Младостта е жаждата, която с времето губим.

      Младостта иска свобода, зрелостта - красота, старостта - справедливост.

      Младостта се носи върху крилете на неприспособимостта.

      Момчето е щастливо с малко, старецът е нещастен и с много.

      На младини залиташ по момичета, на старини - само залиташ.

      На младини мисленето състарява, на старини - подмладява.

      На младини страданието е наслада, на старини насладата е страдание.

      На младини ти липсва нежност, на зрели години - любов, на старини - почит.

      На младини умей да печелиш, на старини умей да губиш!

      На старини отмира чувството за вина - заедно с чувството за срам.

      На старини ти се иска да си бил на младини разбойник.

      Най-здраво те държи към Живота мисълта за Смъртта.

      Най-напред старецът живее в момчето, после момчето заживява в стареца.

      Най-ненадеждната опора на старостта са знанията.

      Не вярваш, че с годините ще поумнееш - и се оказваш прав.

      Не можеш да извършиш всички лоши неща, на които си способен.

      Не можеш да направиш живота си несъстоял се.

      "Новият живот" е съшит от кръпките на стария.

      Някой ден осъзнаваш, че вече всичко си преживял - освен Смъртта.

      Отнасяй се към болния като към здрав - така по-бързо ще оздравее.

      Повече не ти се живее, но все пак поглеждаш към небето - да зърнеш звездите...

      Поради наивност пропускаш в живота първите действия.

      Предимството на старците: момичетата вярват на комплиментите им.

      Представата, че живееш на тази Земя, е невероятна!

      Презрението към Смъртта е горделив страх.

      Прекалените грижи за здравето го увреждат.

      Пропуканият лед блести с багрите на Смъртта.

      Равни сме пред Смъртта, не и пред Живота...

      С годините изискванията ти нарастват, а възможностите - намаляват.

      Светът е прекрасно място за сбогуване...

      Старецът живее с правилата, младежът - с изключенията.

      Старецът не помъдрява - само става по-сприхав...

      Старецът не съзнава, че е остарял, докато не се погледне в огледалото.

      Старецът носи ценности, от които никой не се интересува.

      Старецът няма надежди, понякога има спомени.

      Старецът се кара на кучката си, а тя го гледа мила, засмяна...

      Старецът суче мустак, за да скрие, че е грохнал.

      Старостта започва, когато престанеш да се удивляваш.

      Старостта си дава вид, че знае отговор на всичко.

      Страхът от Смъртта те тегли към нея.

      Съчиняваш миналото си, за да го нагодиш към настоящето.

      Тайната на Живота ще узнаеш в мига на Смъртта.

      Трета младост: забелязваш неща, на които преди не си отдавал значение.

      Трупаш пари с надеждата, че така ще отдалечиш Смъртта.

      Тъкмо си докоснал бъдещето и то се превръща в настояще.

      Цял живот следваш едно правило - само дето си го забравил.

      Ще се учудиш на живота си, ако го четеш като роман.      ◄   ПРИРОДА, БОГ 
      ►   ПИТАНИЯ, СЪВЕТИ Венцеслав Константинов, Смехът на совата. Афоризми
- Издателско ателие "Аб", София, декември 2014© Венцеслав Константинов, 2014

| top | home | e-mail |

Created: 22.12.2014
 WEB Design © DarlSoft Workshop