Венцеслав Константинов

А Ф О Р И З М И

3243 размишления

"Тъй малко познание, радост обаче голяма
на смъртните е отредена."
Фридрих ХьолдерлинАхил убива волнодумеца Терсит  

      ТОРСЪТ НА ТЕРСИТ


      Волнодумства

      Всяко съвършено нещо е скучно.

      Най-трудно се доказва очевидното.

      Най-голямото чудо: свят без чудеса.

      Недомислието прилича на остроумие.

      Пренебрежението е оръжие на неуверените.

      Умният човек е глупак, който съзнава това.

      Характерът често е проява на едностранчивост.

      Лъжата на изкуството не оправдава изкуството на лъжата.

      Най-красиви са скоковете на кошутата, когато е изплашена до смърт.

      Смущава не театърът в междучовешките отношения, а лошият театър.

      Интелигентността е подлост, щом не можеш да отвърнеш със същото.

      Трагедията на революционера: победата на революцията.

      Бездарникът си намира значим човек, върху когото да излива злобата си.

      Някои са благородно глупави, други – вулгарно умни.

      Ползата от знанието е познанието, че няма полза от знанието.

      Вярват в Бог ниските и високите умове – средните вярват в "себе си".

      При социализма знаем всичко за бъдещето, нищо за настоящето, а миналото е държавна тайна...

      Некадърността лесно минава за праволинейност.

      Малодушието обича да се представя за благородство.

      Някои съпрузи са си толкова чужди, че започват да си стават интересни.

      Когато двама души се раздалечат, стават си по-близки.

      Лъжата е непоносима почти колкото истината.

      Най-важните неща в живота присъстват чрез своето отсъствие.

      Посредственият човек рано се усеща стар.

      Всяка по-голяма близост води до раздяла.

      Понякога е модно да си старомоден.

      Някои писма са интересни заради съдържанието, други – заради пощенските марки.

      Некадърникът се интересува от изкуство, колкото да го очерни.

      Иронията прикрива болката.

      Преумората те прави бъбрив...


      Очарования

      Едни търсят, без да намират, други намират, без да търсят.

      Талантът на бездарника е в погубването на чужди таланти.

      На младини си пожелаваш лек живот, на старини – лека смърт.

      Диалог още не значи разговор.

      Непретенциозен е или малкият, или големият човек.

      Без аромата на Смъртта животът губи вкуса си.

      Мистичният мрак на невежеството...

      Пейзажът на тялото често е по-красив от пейзажа на душата.

      Чувството, че си напълно буден, може да имаш само насън.

      Самотата убива, усамотението ражда.

      Вече няма какво да си кажете – любовта си е отишла.

      Мислителят е човек, който се мъчи да сложи ред в себе си.

      На младини придобиваш знания – на старини се освобождаваш от тях.

      Някои книги те омърсяват само като ги погледнеш.

      Представям си книжарница, в която може да изгориш книга.

      Поезията не предлага познание, а убежище.

      Поезията придава звучност на мълчанието.

      Ведростта избликва отвъд радостта и тъгата.

      Старостта започва с мислите за нея.

      Машината работи, човекът се труди.

      Когато си слаб, изричаш силни думи.

      Ходиш с изправена глава не от леко сърце, а поради тежестта, която носиш.

      Сънят е истина за съзерцателния и лъжа за деятелния човек.

      Чрез утробата си, излязла от утроба и раждаща друга утроба, жената се докосва до началата и края на живота.

      По-лесно се справяш с тези, които те мразят, отколкото с онези, които те обичат.

      Всяка загуба е спечелена свобода.

      Късната любов се заплаща с ранна смърт.

      Детето иска невъзможното, старецът се отказва и от възможното.

      Болката те държи жив.

      Поетът обича нощта повече от деня - затова става нощен пазач...      Напътствия

      Най-хубавото на птиците е, че говорят на непознат език.

      Краткият афоризъм може да възбуди дълъг мисловен процес.

      Отнасяй се към себе си с разбиране!

      Изисква се твърдост, за да бъдеш мек...

      Не се вживявай в преживяванията си!

      Дръж се със себе си като с равен!

      За да овладееш изкуството на пародията, трябва да стоиш по-далеч от себе си.

      Чувството, че не правиш нищо, вече е знак, че правиш нещо.

      За да можеш да живееш с някого, трябва да можеш да живееш без него.

      Мислиш, че си създаваш бъдеще, а си създаваш минало.

      Не гради щастието си върху собственото нещастие!

      Нужни са ти много книги, за да разбереш, че са ти нужни малко книги.

      Необходима е сила, за да признаеш безсилието си.

      Бездарникът се укрива най-лесно в науката.

      Искаш ли да се почувстваш глупаво, постъпи умно.

      Никога не е скучно да мислиш за Смъртта.

      Има три начина да посрещнеш края на света: с ужас, с облекчение, с безразличие.

      Най-добрият отговор е никаквият отговор.

      Да превърнеш самотата в усамотение...

      Да слееш залеза с изгрева!

      Пътят към себе си минава през себеотрицанието.

      Играта ни избавя от размишленията.

      Най-трудната игра: да играеш, че играеш.

      Великият афоризъм – празно пространство, кънтящо от смисъл.

      Живееш без вяра и надежда... Но как да се откажеш от любовта?

      Колко изгубено време в размисъл за изгубеното време!

      Детето крещи от радост, възрастният - от ужас...

      Влагаш енергията си в творчество, за да не извършиш престъпление.

      Отсичаш тристагодишно дърво и се смяташ за победител на природата.

      Пред прозореца ти пее кос - прогонваш го, защото ти пречи да слушаш Моцарт.


      Питания

      Кое е за предпочитане: да умреш болен или да умреш здрав?

      Кое е по-страшно: да се събудиш и до леглото ти да клечи вълк или човек?

      Кое е по-важно: да знаеш датата на раждането си или датата на смъртта си?

      Човеколюбието не извинява леността.

      Любов без секс или секс без любов – избирам секс с любов.

      Дали ти си отиваш от Живота, или Животът си отива от теб?

      Има ли момиче, което да не чака принца?

      Спестяването на истината лъжа ли е?

      Говориш, каквото мислиш или мислиш, каквото говориш?

      Колко струва любовно признание с ръце в джобовете?

      Какво е чарът на една жена – нейната невидима личност.

      Ако момиче забременее от неизвестен, това непорочно зачатие ли е?

      Любовта те прави сляп за действителността – действителността те прави сляп за любовта.

      Книгите са бягство от живота или бягство към живота?

      Да се съмняваш в съмнението – това избавя ли те от него?

      айчин език", "бащин дом" – съществуват ли още?

      Когато си далеч от бездната, тя ти се струва по-плитка.

      Който няма нужда от приятели, има нужда от врагове.

      Който живее с бъдещето, няма минало.

      По враговете им ще ги познаете.

      За да ти е вкусна храната, трябва да я виждаш.

      Щастливите народи имат минало, но нямат история.

      С годините тялото погрознява, а лицето се изпълва с характер.

      Всяко време има своето безвремие.

      Художникът черпи от света, който носи в себе си.

      Пътят до истинското стихотворение може да продължи цял живот.

      Чуждата оценка на творбата ти винаги е погрешна...

      Колкото повече знаеш, толкова по-малко разбираш нещата.

      По средата на пътя, по средата на хляба...

      Тъмнината е дом за слепеца.Совата на Минерва  

      СМЕХЪТ НА СОВАТА


      Сова

      Смехът на совата оглася детските сънища.

      Безмълвният папагал е по-красив от говорещия.

      Радостта може да бъде масова, мъката е лична.

      Човешкият глас – какви възторзи, какви страдания...

      Колко мобилни телефона и колко подвиквания: "Кажи нещо!"

      В някои бисерни миди се зараждат мъниста.

      Умната маймуна изцежда от кокосовия орех уиски.

      Славата е сладко бреме – духовните диабетици го избягват.

      Женското дърдорене удавя наченките на мисъл у мъжа.

      Ако броиш стъпалата, трудно ще се изкачиш до върха на кулата.

      Ако в дома ти нахълта крадец, не го прогонвай – с чаша кафе ще го обезвредиш.

      Простакът не благодари и не се извинява – той се бои от хората.

      Старецът не помни какво е изял на обяд, но помни първия изяден пердах.

      Незначителният човек се мъчи да намери признание поне у дома си.

      Който не е готов за Смъртта, не е готов и за Живота.

      Залезът е най-красив, когато изгревът е бил забулен в облаци.

      Спомените съчиняват личната съдба.

      Разпилените житейски случки още не са биография.

      Предсмъртната агония не може да се симулира.

      Който се чувства стар на младини, се усеща млад на старини.

      Подириш ли виновника за твоите несполуки, непременно ще го намериш.

      Който не вижда по-далеч от носа си, изгражда светоглед.

      Великата творба е по-велика от своя създател.

      В радостта хората си приличат – в страданието са различни.

      Бог не обича светците – не желае заместници.

      Вярата е по-висше знание.

      Сянката ти може да е по-красива от тебе.

      Посрещай спокойно собствените си безумия...

      Когато жената няма какво да каже, говори, когато има - мълчи.

      Бъди красив не само в огледалото!


      Стоножка

      Съчиняваш миналото си, за да го нагодиш към настоящето.

      Бездната не е страшна, когато я наближаваш с вързани очи.

      Уханието на бебешка бузка ми дава сили да крача към Смъртта.

      Мисълта за Смъртта тревожи, но и страшно успокоява, страшно...

      Достигнал до финала, не бързай да финишираш.

      Добрият афоризъм те сдобрява със света.

      Времето изтича между пръстите на Бог.

      Селската работа е непосилна за интелектуалеца – поради нейната сложност.

      Леглото е най-доброто място за любов и за смърт.

      Твърдият алкохол размеква...

      ъв виното е истината, пътят и животът!" – кредо на религиозния алкохолик.

      Бездарникът е доволен, че е "като другите".

      Успехът има стойност единствено в битката със себе си.

      Прасето никога не поглежда към звездите.

      Глутница овце е по-свирепа от сонм вълци.

      Царският път има стойност само когато го заобикаляш.

      Основи на хигиената: "Всеки ден по-чисти от следващия..."

      Великото щастие загива от собственото си величие.

      Късата памет е основа за дълъг живот.

      Афористът създава цитати за чужди произведения.

      Няма афоризъм, който да ти замени целувката!

      Грижата на стоножката: да бъде обута, когато пристигне принцът.

      Момиче като цигулка - момче като кинжал...

      Най-добри решения взимаш, когато вече никакви решения не помагат.

      Съзнанието за изчерпаност е присъщо на великите хора.

      Майката пребива сина си, за да го направи човек - а го прави изверг.

      Износваш мъката като дрехите си - докато се прокъсат.

      Какво е човекът: муха без глава или глава без муха?

      Стигаш до върха в попрището си и до дъното в себе си.

      Да умреш сред природата е слаба утеха...


      Вълк

      Гражданинът се диви на селото, селянинът – на града.

      воят дом е моята крепост!" – щастливата младоженка.

      Актьорът играе различни роли, но няма собствена.

      На мъртвец не се присмивай!

      Горчивината и сладостта на живота идват от самочувствието.

      Колко тъга в непушещия комин!

      Някои се засягат, когато в един афоризъм разпознаят себе си.

      В изкуството на остаряването влиза и това да не се превръщаш в дядо.

      аят – това са другите!" – рече саможивецът и потъна в себе си.

      Дървото остарява по-красиво от човека.

      Преситената от култура жена харесва вулгаризми.

      Постигни себеупование!

      Тръгнеш ли през просото, ще сгазиш лука.

      Не всяка мисъл има смисъл...

      Всяка секунда сън е спечелена за Живота.

      Един ден без усмивка е полъх от бездната.

      Жената не лъже – тя просто не казва истината.

      Ако можеш да не мислиш за нещо, не мисли.

      Добрият самарянин има кораво сърце.

      Ако се колебаеш дали да кажеш нещо, по-добре не го казвай.

      Ако никога не си мислил за Смъртта, значи никога не си мислил за Живота.

      Силният човек не крие своите слабости.

      Не се отричай от нещата, които обичаш!

      Ако сянката ти расте по-бързо от тебе, значи пътуваш.

      Откъде извира обичта - при толкова ненавист!

      Афоризми, които задават въпроси, са некрасиви.

      Живееш не с това което имаш, а с онова, което нямаш.

      Спомен за любов, изчистен от чувството...

      Преувеличаваш тегобата на деня, за да оправдаеш бездействието си.

      Човекът е само част от себе си.


      Щъркел

      Да правиш секс с щъркел, за да те ощастливи с рожба – слаба надежда за орнитолога.

      Компютърът няма чувство за хумор.

      Безгрижният живот създава много грижи – на другите.

      Младият човек живее като безсмъртен – оттам и голямото му отегчение.

      Часът на "синята мъгла" – времето за първото питие.

      За цялостния човек "Любовта към Съдбата" (amor fati) е взаимна.

      Страстта да се живее и страстта да се мисли са вдъхновени от една и съща любов.

      Вдетиненият старец се разделя с живота по-леко.

      Щастието е като свещ, оставена на вятъра...

      Афористът си отпочива от голямата литература.

      В народното веселие Бог проверява себе си.

      Приятелят те поддържа дори когато не смята, че си прав.

      Няма по-несвободен от охранявания човек.

      Напразно усилие: усилието да живееш без усилие.

      Най-необяснимото чудо: неспособността да се вярва в чудеса.

      Глупакът няма възраст, няма националност, няма история...

      Да засадиш дърво и 40 години да го наблюдаваш как расте – ти ставаш част от него.

      Омразата се рови в подробности.

      Добрият приятел е верен не на теб, а на приятелството.

      Ако не се боиш от осата, тя ще открие топлината на тялото ти.

      Удоволствие доставя не знанието, а узнаването.

      Нещастието те прави сляп за Надеждата.

      Механичното знание те оглупява.

      Да обичаш, значи да променяш - себе си...

      Красивата жена не се интересува от културизъм.

      Детето се ражда от сблъсъка между дух и материя...

      Никой не става по-млад и по-красив - освен ангелът.

      В красотата на Природата се таи усмивката на Бог.

      Във виното е истината - за твоя характер.

      Няма "ведро мълчание"...Айсберг в очакване  

      МЪЛЧАНИЕТО НА АЙСБЕРГА


      Айсберг

      Науката опростява света.

      Добър човек е спящият човек...

      Стръкове трева – обещание за вечност...

      Човешката старост е детството на Бог.

      Има мъдрост в отказа...

      Добрата поезия изтрайва няколко Вечности.

      Без професия се превръщаш в товарно муле.

      Айсбергът крие тайната си до последния миг.

      Цветята на гроба или гробът на цветята...

      Мръсникът предпочита да го смятат за глупак.

      Мачканият не иска свобода, иска сам да мачка.

      Пукането на късчетата лед в чашата е музиката на Световния океан.

      Няма по-пламенно от едно разтопено "ледено момиче".

      Особено скърбим за покойника, на когото приживе сме извадили душата.

      Всеопрощаващата усмивка на страхливеца го предпазва от врагове.

      Мъката отшумява по-бързо, когато знаеш нейната причина.

      Големият човек те смазва, когато се свежда към теб.

      Културата включва Природата – цивилизацията я изключва.

      Хладни женски бедра, черна магия – няма спасение за новооглашения.

      В самотата си артистът смята почитателите си за приятели.

      В суетата си снобът смята приятелите си за почитатели.

      Разумният живот понякога избухва в неовладяно безумие.

      Когато не разбираш нещо или го обявяваш за глупост, или го превъзнасяш до небето.

      Насън вършиш неща, от които наяве се срамуваш.

      Да обучаваш, значи да изграждаш.

      В залеза на живота си не понасяш камбанен звън.

      Вярата е една, религиите - много...

      Жената бяга към щастието - мъжът бяга от нещастието.

      Следвай мечтата - от разстояние...

      Щастието е най-красивият път към нещастието...


      Мъдрец

      Женският смях е наслада за мъдреца и досада за глупеца.

      Чуждата мъдрост не те прави мъдрец.

      Глупостта е работлива, мъдростта е мързелива.

      Мъдрецът не върши нищо, но го върши съвършено.

      Мъдрецът е пазител на мъдростта – не я разпространява.

      Душата на мъдреца свети с отраженията на Вечността.

      Тайната надежда на мъдреца: да не очакват от него много мъдрост.

      Боецът спи на тръни, мъдрецът – на лаври.

      Глупецът ненавижда мъдреца, без да знае защо.

      В старостта има мъдрост, но няма надежда.

      Седят двама мандарини, Койо и Дайо, и съзерцават врана върху цъфнало вишнево клонче – един осмислен ден.

      В тясна гръд не може да се крие "широка душа".

      Мъдрецът чете само неща, които прилягат на мъдростта му.

      С дълголетие се гордее безплодният дух.

      Потребността да говориш е по-силна от потребността да кажеш нещо.

      При далечна цел не виждаш къде стъпваш.

      Хората с потекло по-трудно намират пътя си.

      Завоевателят очаква да го честват като освободител.

      Самоубиецът може да избяга от Срама – но Срамът го надживява.

      В крилете на ангелите също се въдят кокошинки.

      Известност не означава значимост – значимост не означава известност.

      Няма мъдрост, която да победи насилието...

      Не заменям живите очи на стареца за мъртвия поглед на младежа.

      Критиците са кучета, които лаят подир отминаващия автомобил. (по Гьоте)

      Може да записваш всичко, което ти минава през ума, но не и да го изричаш.

      Страхът от Смъртта не прави Живота по-желан.

      Има неща, които не е нужно да изричаш - достатъчно е да ги помислиш.

      Старческата немощ се приема за мъдрост.

      Всичко се разбира - но по-късно...

      Лесно зло - трудно добро.


      Гений

      Геният не се интересува от мерки и теглилки.

      Геният крачи без посока, но достига целта си.

      Колкото повече отсъстваме от писанията си, толкова стават те по-истински.

      Юбилеен сборник в чест на... А честта липсва.

      Лавровият венец служи да прикрива плешивината.

      Умното дете знае малко, но за всичко се досеща.

      Умният младеж изглежда по-стар, умният старец изглежда по-млад.

      Най-хубави са разказите, в които нищо не се случва.

      Глупакът не знае, че е глупак, а и не иска да знае.

      Големият човек се наслаждава на анонимността.

      Облаците имат кратък живот на небето, но вечен в изкуството.

      Силните на деня и силните на нощта са от една кръвна група.

      Където и да погледнеш, откриваш следите на Гения.

      Мога да чакам години, но не и един час.

      Господарят заприличва на кучето си – обратното не се случва.

      Пътник в трамвая не може да бъде прегазен от автобус.

      Посредственият прави всичко, за да те срине до себе си.

      Остроумията на малкия човек дразнят, безсмислиците на великия – очароват.

      Към интелигентността спада и това да знаеш какво не знаеш.

      Великият Маниту ни държи будни дори когато спим.

      Добрият афоризъм е глътка въздух за разума.

      Да придобиеш власт, без да я желаеш...

      Справедливият упрек не ти разваля настроението.

      Самотата не е свобода, а само нейното начало.

      Когато падаш, мисълта ти те изпреварва.

      След разгулна нощ изригва разумът...

      По-лесно ще намериш нещо, когато не го търсиш...

      Едно от безразсъдствата на живота е да кроиш планове.

      Мисълта за Смъртта те приближава към нея.

      Спомените са твоето мъртво настояще...


      Чужденец

      От чуждото щастие най-силно боли в чужбина.

      Чуждата жена е загадъчна, докато престане да ти е чужда.

      Чужденецът те кара да се чувстваш чужд в родината си.

      Намериха решението, но то бе написано на непознат език.

      Слепецът може да вижда по-надалеч от зрящия.

      За да съхраниш една тайна, трябва да я разгласиш.

      Откриваш в книгите позната мисъл – докато схванеш, че е твоя.

      Изпуснати нерви, изпуснати думи – тъмната страна на светлата ти личност.

      Кучето е боец, котката е мъдрец.

      Човекът без самочувствие понижава самочувствието и на околните.

      з, мъжът!""Ние, жените!".

      Приятелят на жените се бои от тях.

      Красотата е добре разсъблечена истина.

      Истинската красота е отвъд видимото.

      Да не прочетеш нито една книга – каква себедостатъчност.

      Дали животът е пред теб или зад теб – това е загадката...

      Пишеш не за да спасиш света, а за да спасиш себе си от света.

      Неутолима е жаждата за Слово...

      В поезията политикът търси политика – в политиката поетът търси поезия.

      Непоносима е мисълта, че си мразен – докато не го приемеш като почест.

      Не вярвай, че живееш за последен път.

      Ако нямаш жената, която обичаш, обичай жената, която имаш...

      Не очаквай слава, а отклик!

      Болките пропъждат мислите...

      В разводнения стил може би трепти капка кръв.

      Оптимистът крие любовните си сълзи.

      Желязна логика притежава само гилотината.

      Големият музикант не свирука с уста...

      Късогледата жена изглежда по-умна.

      Обичам всичко в тебе - освен тебе...Гората гледа  

      ОЧИТЕ НА ГОРАТА


      Приближаване

      В дивотата те следят зелените очи на гората...

      Дърветата умират с достойнство.

      Без опорна точка излиташ в безкрая.

      Истината е най-добрата лъжа.

      Странстването сред Природата подрежда мислите.

      Гласът на Разума и гласът на Страха са съзвучни.

      Гората те гледа и когато не я виждаш.

      Облаците са предизвикателство към едноизмерния свят на човека.

      Окраската на гората е по-богата от цветовете на човешките очи.

      Жаждата за слава се утолява най-лесно в кръчмата.

      Ако знаеш къде да спреш, значи не си дорасъл за Приключението.

      Враговете ти търсят диалог с теб, за да те сразят словесно.

      Има музиканти, които не пропускат и една нота, но не създават музика.

      Преводът е като жена – може да е верен, хубав, но без обаяние.

      Убийството чрез словото не се преследва от закона.

      Смачкването на един човек чрез унижения е по-ефективно от хвърлянето му в затвора.

      Шумът на гората е зеленият глас на морето.

      Физическият труд ни предпазва да надничаме в душата си.

      Битка, която разчита на масов героизъм, е предварително загубена.

      Миризмата на гнили ябълки изостря вкуса към Живота.

      Всяка творба е провокация, но не всяка провокация е творба.

      Жената винаги намира разумно обяснение за неразумните си постъпки.

      По-добре пълна, отколкото празна жена.

      Не изгаряй мостовете пред себе си!

      Тъпият ъгъл открива широк хоризонт.

      Мъдростта узрява в нищонеправене.

      Кое е по-лошо: да си продажен или подкупен?

      Борба за мир се води само в мирно време.

      Книгите са ти нужни, доколкото казват нещо за собствения ти живот.

      Колкото един творец е по-значим, толкова по-незначителен се чувства пред Твореца.


      Раздалечаване

      Логиката не заменя житейския опит.

      Всеки нов афоризъм приближава афориста към края му.

      Лъжецът е принуден да помни всичките си лъжи.

      Някои хора така се боят от истината, че лъжат в собствена вреда.

      Всеки намира основания за своята истина.

      Честен до глупост или глупав до честност?

      Бъди честен и насън!

      За простака лицемерието е култура.

      Няма "Речник на зли думи".

      Рушенето може да е по-приятно от граденето.

      е трябваше..." – най-безутешната мисъл.

      Едни гледат, без да виждат – други виждат, без да гледат.

      Пеленачето започва живота си в грях – поради незнание.

      Сълзите избистрят душата.

      Глупакът е убеден, че начинът му на живот е единствено правилният.

      Неувереният човек се обгражда с много приятели.

      Горделивият мъж превръща жена си в прислужница и после дели леглото със слугиня.

      Горделивата жена превръща мъжа си в нищожество и после си търси любовник.

      Мъж за еднократна употреба: идеал на феминистката.

      Жена за еднократна употреба: идеал на женомразеца.

      Зрелостта започва с познанието за Залеза.

      Нещастието на афориста: да открива свои мисли в чужди афоризми.

      Непоклатимият човек е паметник на самия себе си.

      Ако вече не можеш да се върнеш, остава ти само да продължиш напред.

      Намери общ език със себе си!

      Страхът от Смъртта раздвижва Живота.

      Любовната болка е убийствена, но не смъртоносна.

      Глупавият работи над себе си, докато умният върши глупости...

      Само глупакът се смята за по-умен от другите.

      Празните очи изглеждат честни.


      Наблюдаване

      Неукият обича да съветва знаещите.

      Мъртвият още има врагове, макар вече да не е враг на никого.

      Омразата към покойника го запазва жив в съзнанието на мразещите.

      Високомерието е бронята на уязвимия.

      Безогледен е или дръзкият, или уплашеният човек.

      Притежанието на много книги подхранва илюзията за начетеност.

      Начетеният човек има затруднения в общуването.

      Скъпите вещи доставят самочувствие, не и самоуважение.

      Наричат егоист човека, който живее в съгласие с целите си.

      Трудиш се за удоволствие, а работиш за пари.

      Справедливостта стои над уважението.

      Посредствеността се приема за порядъчност.

      Интелектуалецът смята своята стъписаност пред света за дълбокомислие.

      Развяната женска коса разгаря мъжките фантазии.

      Старата мома: "Да имаше мъж да ми поиска, че да му откажа!"

      Филмите с насилие накървавят безкръвния живот.

      Гьоте като Сфинкс, който задава гатанки и отвреме-навреме сам си отговаря...

      Неразположението на мъжа разболява жената.

      Желанията възникват отвъд представата за добро и зло.

      Ти искаш, но не можеш – аз мога, но не искам.

      Критикът знае, но не умее – поетът не знае, но умее.

      Безкрилата мисъл се приютява в журнализма.

      Най-много ни притеснява сравнението с другите.

      Не си измисляй спомени!

      Малката беда ти припомня голямата.

      Жената с дълги нозе има къси нощи.

      Не се гневи на никого, дори на себе си!

      Първо ти извеждаш кучето, после кучето извежда теб...

      Сънят е малка смърт, даряваща живот.

      И да не вярваш в Бог, Бог вярва в теб.


      Отхвърляне

      Ако върху тебе падне гръм и не те убие, значи си заспал дълбоко.

      Вярваш, че си завършил благополучно живота си – а той продължава...

      Жената не се бои от крадци – стига тя да е плячката.

      Самотата е най-изкусната сводница.

      Каква заблуда, че владееш родния си език!

      Всяка човешка съдба е важна – стига да е добре разказана.

      Жената става неспокойна, ако мъжът има лични интереси.

      Когато жената не се справя, казва: "Това е мъжка работа!".

      Влюбеният мъж е постигната цел – жената го търпи с горделиво презрение.

      Жената не ревнува набожния мъж.

      Старата илюзия, че образованият човек е по-добър...

      Учен, затънал в администрация, е особено взискателен към пишещите колеги.

      Невежеството обича да поучава.

      Търсиш тези, които те обичат, но се оглеждаш в онези, които те мразят.

      Литературата прави от НИЩОТО на всекидневието ВСИЧКОТО на човешкия живот.

      Суетата е невидимата цензура на твореца.

      Прекалената начетеност затруднява познанието.

      Да изобличаваш е женска страст.

      По-добре да си Никой, отколкото Някой си.

      Жената обича ясните отговори, макар да плува в мъгла.

      Казвай на жена си, че е богиня и ще живееш с богиня.

      Страхът от Живота може да надминава страха от Смъртта.

      Ако искаш да убиеш времето - то ще те изпревари!

      Родители, палете децата си!

      Мъдрецът е смирен в живота и непримирим в мисленето.

      Младостта е театър на абсурда...

      Един от глупавите въпроси: "Кому е нужно това?"

      Правосъдие: агнето сито и вълкът цял...

      Тълпа: сборище от самотници.

      Любовта убива времето, времето убива любовта.Влюбена пеперуда  

      СЪНЯТ НА ПЕПЕРУДАТА


      Срещи

      Бъди сам мярка на живота си!

      Прощаваш поради сила или поради слабост?

      Афоризмът е най-бързото бягство от себе си.

      При джаза не е най-важното КАКВО свириш, а КАК го свириш.

      Ученият казва повторими неща, поетът – неповторими.

      Разумът възприема количеството, чувството – качеството.

      Разрушителната сила на любовта е по-голяма от съзидателната й мощ.

      Ако желаеш нещо много силно, то ще се осъществи, при това по най-неочакван начин.

      Има много причини да не извършиш нещо, и само една да го извършиш – желанието.

      Талантът да се издигаш над всекидневието е талантът да осъществиш талантите си.

      Казваш: "Природата не търпи празно пространство!" и си наливаш нова водка.

      Животът не е толкова сериозен, че да му се посветиш изцяло...

      Културата на бащиния дом е бреме за подрастващия талант.

      По-лошо е да обичаш всички, отколкото да не обичаш никого.

      Зазоряването е святото тайнство на Природата.

      Най-често задаван е безответният въпрос: "Защо?"

      Преимуществата на селския живот може да оцени само гражданинът.

      Към старата, "ръжда не хващаща" любов се завръща неудачникът.

      Късното приятелство живее от ранни спомени.

      Преводачът превежда смисъла - ами когато в текста няма смисъл?

      Интелигентният отбягва начетените.

      Самота: дори полицията вече не се интересува от него...

      Смъртта повелява да се докажеш в Живота.

      Преди Смъртта да се обърнеш с гняв назад и да не откриеш нищо...

      Собственият ти опит не е по-различен от чуждия.

      Красотата е съдържанието на чистата форма.

      Истинският клоун не е смешен, а забавен.

      Актьорът бяга от себе си в ролята.

      Дните на стареца се точат бавно, а годините му летят.

      Едва когато оздравееш, разбираш колко си бил болен.


      Разлъки

      Смъртта не носи свобода.

      Раздялата с любим човек е по-мъчителна от неговата смърт.

      Началото на любовната мъка подтиква към самоубийство, краят й – към смях.

      Вълните на любовта все някога ще те изхвърлят на брега – може би жив.

      Тежко е да си изоставен, още по-тежко – да изоставиш.

      Щастлив развод има само за съпруга.

      При развод мъжът си тръгва с наранено достойнство, жената с наранено сърце.

      Всички разведени жени дават брачни съвети.

      Изоставената жена отмъщава чрез децата си.

      Докато воплите на жената стигнат до мъжа, той вече я е забравил.

      Основният философски въпрос: "И какво от това?"

      Има творци, при които не можеш да зададеш никакъв въпрос.

      Човек за човека е брат, но брат за брата невинаги е човек.

      Салонен разговор: замеряне с изискани фрази.

      Черна жена в бяло е по-привлекателна от бяла жена в черно...

      Предпочиташ естествената злоба пред изкуствената любезност.

      Големият ум ражда и големи глупости.

      Унижаването на велик човек доставя велико удоволствие.

      Кучето не може да пропъди господаря си.

      Дали не отглеждаме домашни любимци заради тяхната безсловесност?

      Предимството на недостатъка е, че лесно се забелязва.

      Плахата жена е ангел с пречупени криле.

      Обясненията звучат като оправдания.

      Красивата жена поражда у мъжа некрасиви мисли.

      Стойност на единицата дават нулите след нея.

      Езикът на жената е по-бърз от мисълта й.

      Не се смей на младежките си грешки - няма да ги повториш.

      Връхлита те неканена мисъл и... не си отива!

      Когато вържеш кънките, развързва ти се езикът...

      Ако на главата ти кацне муха, не прави от нея слон.


      Признания

      Трудно е да признаеш, че някой е по-добър от теб.

      Да приемеш достойнствата на врага си е знак, че си надскочил себе си.

      В обичта между жена и куче има нещо ангелско.

      Любовен триъгълник: мъж, жена, куче.

      Мъртвите в живота ни са по-живи от заобикалящите ни живи трупове.

      Талантът на младини е пламък, на старини – пожарище.

      Приятелството между жени се подхранва от сплетни за мъже.

      За мъдреца суетата е безплодна любовница.

      Юбиляр: почти умрял от тщеславие...

      Младите нехаят за болките на старите, старите нехаят за болките на младите.

      Надеждата на стареца: да заспи и да не се събуди...

      Парите са нужни само за да не забелязваш липсата им.

      Конско лице, жълти зъби, ъглеста фигура, тежък диоптър, но мъжете се лепят. Чар!

      Жената най обича да обича.

      Децата питат повече, отколкото може да им се отговори.

      Умната глава предизвиква цъкане: възторжено или неодобрително.

      оби на труда" или "герои на труда"?

      Плодотворната мисъл се ражда от чувството.

      Разнопосочни стремежи – сложна личност.

      Безсрамниците обичат да се правят на срамежливци.

      Всеки може да се прави на луд, само не и лудият.

      Мисълта за самоубийство ти отнема силите да го извършиш.

      Самоубиваш се или веднага, или никога.

      Ако можеш да се погледнеш отстрани - по-добре не го прави!

      Политическият афоризъм е дрънкулка за подрастващия интелект...

      От мек младеж може да излезе корав старец...

      Скорпион, роден под знака на Девата...

      Не се хващай за думите, които си изрекъл!

      Някога си бил млад и красив - сега си само красив.

      Мъката на творчеството е радост за стареца.


      Победители

      Най-сигурната победа е отказът от победа.

      Има победители, победени и оцелели.

      Жената-победител е по-желана от жената-кукла.

      Започнеш ли да обясняваш едно нещо, то се превръща в друго нещо.

      Пропадналият човек търси приятели, които да превъзхожда.

      Да се погледнеш в огледалото и да не се познаеш...

      Някои разбират повече, отколкото разбират.

      Мисълта, че си значим отнема от твоята значимост.

      Без съзнанието, че струваш нещо, се ровиш в незначителности.

      Ако вкусът ти надхвърля твоите дарби, от тебе става критик.

      Водачът на глутницата е мразен, но следван.

      Създател, Рушител, Потребител, Наблюдател – каре аса в покера на живота.

      Мъжът опростява сложното, жената усложнява простото.

      Мъжът внася ред в безредието, жената – безредие в реда.

      Мъжките мисли са квадратни, женските – сферични.

      Планината замайва с многообразието, морето – с еднообразието.

      Планината те скрива, морето те издава.

      Здравият може да се престори на болен, но болният не може да се престори на здрав.

      Здравият разум е надеждата на болния човек.

      Радостта на стареца: да гледа красиво момиче, което е отвърнало на погледа му.

      Красивата жена е ничия.

      Грозната жена принадлежи на себе си.

      Чаровният мъж носи женски черти.

      Глупецът е вторачен в Живота, мъдрецът – в Смъртта.

      Иска ти се да присъстваш на погребението си.

      Тъжният човек не обича радостни песни.

      Смей се, но не се присмивай!

      Не можеш да промениш нещо, което не зависи от тебе.

      Обяснението за болката не я прави по-поносима.

      Слаба творба на голям художник или голяма творба на слаб художник...Невидимият огън  

      ДУШАТА НА СТИХИИТЕ


      Земя

      Героизмът е бягство в смъртта.

      Без място в живота не намираш себе си.

      Спомените са родината на изгнаника.

      Без очакване на радост бързо остаряваш.

      Мислите са пчелният кошер на мъдреца.

      Успехът е банален, интересно е поражението...

      Драмата на победителя: да няма повече врагове.

      Устремени към невъзможното, пропускаме възможното.

      Да избереш свободата означава да избереш друга несвобода.

      Да изтръгне живото от мъртвото е смисълът на Любовта.

      Любовта е виното в сватбата на Живота.

      Мъжете си спомнят любовниците, жените – любовите.

      Мъжът жали за изгубените възможности, жената – за изгубената младост.

      Компютърът ти дава информация, но ти взема здравето.

      В маймунското царство горилата е венецът на творението.

      Искаш ли да се посмееш над себе си, припомни си детските мечти.

      Младата вдовица възбужда с уханието на Любов и Смърт.

      Блаженството на жената – да не разбира и да няма нужда да разбира...

      Интелигентният рано проумява, че интелигентността му не струва много.

      Щастието на спънатия кон е торбата с овес.

      Инженерът гледа на поета отвисоко, но тайно желае да се разменят.

      Умните са различни - глупавите си приличат.

      Голямо е умението от всяко зло да изцеждаш доброто.

      Няма нищо по-сигурно, но и по-нежелано от Смъртта.

      Парите не са важни, важно е да ги имаш.

      Обичам измислицата си за теб...

      Разваляш настроението на жена, а тя казва: "Провали ми живота..."

      Свикнеш ли със самотата, вече си половин човек.

      Забелязваш превода само ако е лош.

      Подреждането на думите е самотна игра.


      Вода

      Кръщават с вода, но причестяват с вино.

      Някои деца се раждат със спомени, други с предчувствия.

      Крушенецът намира спасителен бряг в забравата.

      Изкуството на раздялата е по-трудно от изкуството на прелъстяването.

      Раздалечаването изисква повече усилия от сближаването.

      Бурен живот, безбурна смърт – красива мечта!

      Талантът вирее и загива най-бързо между сродни таланти.

      Мъжът-дете: блян за бездетната жена.

      Не очаквай от себе си непостижимото!

      Науката раздробява света, изкуството го събира.

      Едни политици са продажни, други – подкупни.

      Непрочетените книги вдъхновяват повече от прочетените.

      Бели брези сред черни борове – графиката на гората.

      Изисканата храна не засища глада, а тщеславието.

      Достойните врагове те мразят, но не те убиват.

      Щастливите години – гладни и недоспали, но жадни за живот.

      Помогни на бедняка, но не се чувствай виновен за бедността му.

      Надеждата на бездарника: да го смятат за "добър човек".

      Силата на враговете и слабостта на приятелите еднакво угнетяват.

      В конфликта между възрастите печелят винаги по-младите – не по-умните.

      Воденицата дърдори и приспива крадците.

      Артистът е радост – за другите.

      Актьорът обича сцената, но сцената невинаги обича актьора.

      Размишленията за велик човек са като спомен за красива жена.

      Страдащият мъж е лесна плячка за жените...

      Ако всичко ти е спокойно, мухлясваш...

      Джуджето върху раменете на великан не вижда нищо поради страха от височината.

      Не смятай гнева си за любов към ближния!

      Всеки се издига по свой начин - провалите си приличат.

      Иронична любов или любовна ирония...


      Въздух

      Вятърната мелница е ангелът покровител на хляба.

      Жената насилва мъжа с безсилието си.

      След омаята на любовта идва досадата или... приятелството.

      Безкрайните въпроси не очакват отговор.

      Омразата на враговете подтиква повече от обичта на приятелите.

      Книгата ти, която никой не чете, е твоето "Свещено писание".

      Да продаваш красивия си ум те прави сроден с жриците на друга древна професия.

      Дървото се стреми към слънцето, водопадът – към бездната.

      Не можеш да разбереш живота си, ако само го градиш.

      Кучето – пръв приятел, компютърът – пръв враг на човека.

      Липсата на успех може да се окаже най-големият ти успех.

      познай себе си!" – обява в сайт за запознанства.

      Старецът облажава младежа за бъдещето му, младежът облажава стареца за миналото му.

      Мъжът разбира от живота само толкова, колкото му позволят жените.

      Ако вървиш право пред себе си, ще стигнеш до точката, от която си тръгнал.

      Летецът няма нужда от спасителен пояс.

      Кови желязото, докато си горещ!

      На брадат виц се смеят безбрадите.

      Не се смей на вица си, преди да си го разказал!

      Неувереният завършва думите си със смях.

      Отдалечаваме се от мръсника по хигиенични причини.

      Мразен си не заради недостатъците, а заради качествата си.

      Художникът изобразява жената по-хубава, отколкото е в огледалото.

      Единственото реално нещо в уестърните са конете и влаковете.

      Не превръщай вътрешния монолог в диалог.

      Ако все очакваш Злото, няма да си готов за Доброто.

      ямам думи!" - възмутената глупост...

      Тъмното минало може да е причина за светло бъдеще.

      Ако не спреш талантливия навреме, може да отиде далеч.

      Ако му отпуснеш края, се връщаш към началото.


      Огън

      Победата изтощава повече от поражението.

      сичко е пепел!" – изпъшка изпушената цигара.

      Човек за човека е вълк – да се отстреля!

      Младоженката уверява, че никога не е била с мъж, почти никога.

      Празноглавата жена е добра загуба.

      Жените ги разглеждат, мъжете ги разучават.

      Грешката на мъжа разгневява, грешката на жената умилява.

      Много грозните и много красивите жени отбягват мъжките погледи.

      Ако актьорът се препъва при определена реплика, публиката ще дойде да го види отново.

      Забравеният политик прилича на клоун с разбито сърце.

      Враговете на художника се имат за негови ценители.

      Бездарната поезия блика от искрени чувства.

      В добрия портрет виждаш художника.

      Смехът е светлата стихия на душата.

      Да се ровиш в миналото е знак, че не очакваш много от бъдещето.

      Подробностите в пейзажа го правят неприятно реалистичен.

      Ако маймуната можеше да се смее, животът ни навярно щеше да е друг.

      Ако една история е истинска, разкажи я като измислица.

      Гледаш подир красива жена с артистична безнадеждност.

      Който не наказва децата си, им дава най-доброто – независимост.

      Когато си престанал да обичаш, изглеждаш смешен в неловкостта си.

      Когато повечето ти приятели са вече покойници, крачиш като мастодонт...

      И слепецът познава ревността...

      Не си създавай неразрешими проблеми!

      Ако успееш да избягаш от себе си, дали ще се озовеш в Рая?

      Умната жена трудно общува с умен мъж, още по-трудно - с глупав.

      Богатите плачат повече от бедните.

      Счупеното стъкло носи късмет само на стъкларя.

      Чаша кафе сутрин, чаша вино вечер - останалото са тегобите на деня.

      Образцовият учител е отличникът на класа.Кос преди мрака  

      КОСОВЕ В МРАКА


      Летене

      Безмълвието на гората тътне.

      Красивата жена се усмихва без причина.

      Чистото съзерцание осмисля безделието.

      Изящното слово невинаги е изящно.

      Обясненията вгорчават раздялата.

      Афоризми пишеш, за да изясниш себе си...

      Мъдрата вещица излага грозотата си като достойнство.

      От нещастна любов се става или компаньонка, или поетеса.

      Свободата на мисълта прави излишна мисълта за свободата.

      Красивата жена е гоблен, извезан с мъжки блянове.

      Детето идва на света с отвъдните видения на майката.

      Без самочувствие не можеш да отвориш и бутилка вино.

      Срещаш здрав дух в болно тяло и болен дух в здраво тяло!

      Младостта иска свобода, зрелостта – красота, старостта – справедливост.

      Родопски мухабет: приказват се само хубави неща, нищо грозно, нищо тревожно.

      Афоризъм, който не те предизвиква към размисъл, не си струва прочитането.

      В изисканата старица танцува момиче...

      Умният простак и начетеният глупак са двуяйчни близнаци.

      Пролетният дъжд, ситен и ненаситен, е най-добрият критик на афориста.

      Няма нищо по-безпомощно от едно прощално писмо.

      След разговор с песимист може да станеш оптимист...

      Трудно ще се разделиш с лесно прелъстена жена.

      Женомразецът търси погледите на жените, за да се увери в правотата си.

      Ако говориш двусмислено, може да породиш смисъл.

      Глупецът се бои от безлюдието, мъдрецът - от многолюдието.

      Птичката на твоето щастие може да е крадливата сврака.

      Най-страшен е страхът от Страха.

      Когато жената зададе въпрос, рядко отговорът я интересува.

      Мъжът не забелязва бръчките на жената, а нейния чар...

      Ако ти падне камък от сърцето, гледай да не те удари по мазола.


      Шумолене

      Най-трудно преодоляваш съпротивата на близки хора.

      Самоубиват се поети, не критици.

      Разговор с красива жена за времето може да разгони облаците.

      В духовното поприще болестта може да е по-висше здраве.

      Момиче с куче: кучето по-благородно от господарката.

      Какво прави дядо с внуче, което е по-умно от него?

      Красивата жена танцува като птица, любимата – като кралица.

      Вместо "Заливът на мечките" жената прочита "Заливът на мечтите".

      Немската душа е мистична, френската – мистериозна.

      Детският смях разведрява, старческият – угнетява.

      Красива старческа двойка: културно чудо.

      Остро зрение: да виждаш светли петна по слънцето.

      Не очаквай от компютъра да мисли вместо теб!

      Компютърът е добър слуга, но лош господар.

      Пренесен в столицата, селският пес не лае.

      Когато не можеш да се справиш с големите неща, се захващаш с дребните.

      Красивата жена изпитва самотата на езическо божество.

      Сърдечен приятел и бутилка хубаво вино – какво повече е нужно?

      райно объркан" или "безкрайно объркан" – кое е правилното, филоложе?

      Забраненият плод е най-сладък или най-сладкият плод е забранен?

      В красивата жена потрепва детето...

      Всичко, което кажеш на жена, ще бъда използвано срещу теб.

      Обратното на Обратното е Нищото.

      Паметта съдържа измислицата за живота ти.

      Благодатта на грозната жена: не я ревнуват.

      Болката е капан, от който няма изход.

      Компютърът има памет, но няма спомени.

      Наблюдавай се критично, но без възмущение.

      Любовта отлита - болката остава.

      Лесно е да продължиш - трудно е да започнеш.


      Трептене

      Докато духът узрява, плътта угнива...

      Който се къпе в многословие, се дави сред афоризми.

      На когото книгите са родина, животът е чужбина.

      Само изтърваните мисли са ценни.

      Мисленето е опасно занимание – води до пристрастяване.

      Времето не може да се убие, а само да се приспи.

      Случайността те сблъсква c теб самия.

      Посредственият човек е недоверчив.

      Глупакът бди.

      Ако някой се опитва да те промени, върши го от властолюбие.

      Най-много се тревожи онзи, който жадува за спокойствие.

      Смърт по време на сън – може би най-прекрасния...

      Влюбеният има оправдание да върши всякакви безумства.

      Влюбеният тръгва за някъде, но стига все на едно и също място – при любимата.

      В некролозите хвалят голямото сърце, никога големия ум на покойния.

      Душевната болка стихва, но не изтлява.

      Когато даваш милостиня, гледай просяка в очите!

      Изкачването е по-лесно от слизането.

      Колкото по-нависоко се катериш, толкова клоните, на които стъпваш, изтъняват.

      Дръж се еднакво: когато си сам и когато си сред хора.

      Когато не се справяш с нещо, намираш си съдружник, за да споделиш неуспеха.

      Да злословиш срещу жена е равносилно на богохулство.

      Най-добре опознаваш човека, когото мразиш.

      Най-банални изглеждат "вечните истини".

      Болката от загубата се преглъща, болката от измяната – не.

      По-добре да те мразят, отколкото да ти се смеят.

      Животът в планината има ценност – в града има цена.

      Жената е най-очарователна, когато лъже.

      Няма по-омразен от бившия любим.

      Дори когато греши жената е права.


      Гнездене

      Прекалените грижи за здравето го увреждат.

      Животът има цена само когато не я знаеш.

      Докато си още стар, пий добро уиски.

      Ако избираш между две злини, избери по-голямата – тя по-бързо ще се самоунищожи.

      Обиждат с "Мръсна кучка!", никога с "Мръсна котка!"

      Ако не гледаш щастието в лицето, то може да ти обърне гръб.

      Повечето хора се задушават, ако и за десет минути останат сами.

      Жената с дълги крака не ги използва само за ходене.

      Голата жена може да те накара да си мислиш, че й е студено.

      На младини те блазни изобилието, на старини – подборът.

      Неудачникът има нужда от жена, която да го "разбира".

      Когато видиш хубава жена, винаги някой се изпречва пред погледа ти.

      Не се уморявай да чакаш себе си!

      Младата майка трепери от обич, младият баща – от гордост.

      Животът те смазва – и внезапно насреща ти красива жена!

      Красивата жена е невинна по рождение – после я поемат мъжете.

      Красивата жена в гръб невинаги е красива и в лице.

      Момиче чете роман за секс и насилие и очите му блестят от нетърпение.

      Дали Смъртта ще ти позволи да узнаеш какво има след нея?

      Благородната старица е по-обаятелна от бездуховната хубавица.

      Едни жадуват да станат известни, други – да станат неизвестни.

      Писането на афоризми е занимание за ерудирани безделници.

      За жената удобството е по-важно от истината.

      В приятния разговор думите изгубват значението си.

      Птичката на щастието невинаги е красива.

      Ако кучето чете мислите ти, внимавай да не се изчерви.

      Колкото и да се отричаш от Бог, Той няма да се отрече от тебе.

      Бурните мисли бурно напускат главата...

      Любовта е скарана с истината...

      Ако нямаш име на творец, създай си име на "добър човек".Любовното утро на Турлата  

      ДЪХЪТ НА ПЛАНИНАТА


      Върхове

      От върха на планината навлизаш в облаците.

      От умиращия не очаквай справедливост.

      Излез от сянката си!

      Не се къпи в сапунени мехури!

      Най-здравословната храна е вкусната.

      Четенето на вестници е интелектуално самоубийство.

      Има женски, меки върхове и мъжки, настръхнали чукари.

      Без гняв и пристрастие – навярно в следващия живот.

      Мисля, следователно не съществувам.

      С миналото се разделяме със смях, но през сълзи.

      Без бъдеще нямаш минало.

      Варварите обичат вицове за варвари.

      В долината вече спят, а върховете още греят в слънчевите лъчи.

      Залезът мени цвета на облаците – бели, златни, розови, алени, виолетови, сиви, черни.

      Да наказва е разтухата на наказания от съдбата.

      Бедните момчета стават поети, богатите – литературни критици.

      Не може да кажеш на една жена, че е грозна – казваш: интересна.

      Жената е мулето на семейството.

      В схватката със себе си победител винаги е победеният.

      Жената ревнува мъжа от любимата му работа.

      Великият Смисъл обитава края на безкрайността.

      Първата любов може да стане последната ти надежда.

      Силните на деня са слаби през нощта.

      Най-самотен е човекът пред избор.

      Интелигентът е многостранно развит дилетант.

      Първият прилеп отваря портите на нощта.

      Потиснатият човек е скучен и на себе си.

      Бизнесът разваля приятелството – приятелството разваля бизнеса.

      Духовитият афоризъм спира дъха.

      Щом мъжът се е вдълбочил в нещо, жената му го вика да й прави компания.      Долини

      Гъбите са децата на гората – някои са пакостливи.

      Върхът подсказва героизъм, долината – мъдрост.

      Има време за учение, за странстване, за любов, за смърт...

      Българската Смърт е жена – може да пофлиртуваш с нея, преди да те отведе под венчилото.

      Жена с дете на скута – вечност в мига.

      Не всеки писател започва като графоман.

      Бъди си достатъчен!

      Смехът на щастлива жена е музика за ангели.

      Покоят на планината опиянява, шумът на града отрезвява.

      Престарялата баба става детенце на децата си.

      Спортната стойка убива женския чар.

      Цивилизацията е резултат от неспособността на човека да живее спокойно.

      На младини умей да печелиш, на старини умей да губиш!

      Момиче с татуировки, обеци на веждите и цигара в ръка – готово за живота.

      Златен синджир на шията – веригата на благоденстващия роб.

      Мислиш, че си сам, а от клонака те наблюдава синигер...

      Най-безизходна е самотата на влюбените.

      Истинските неща са в тебе.

      Има живот след живота, но има живот и преди живота.

      Законът е спънка за младия и опора за стария човек.

      Едни стоят извън закона, други – над закона.

      Превърни любовната тръпка в трепет!

      Всяко планиране на бъдещето обезсмисля живота ти "тук и сега".

      Забравата не е прошка!

      Съществуват ли Всемирно Зло и Всемирно Добро?

      Най-страстен е прелъстеният женомразец.

      Сънищата са сенки – сенките са сънища.

      Младежът може да се прави на старец – старецът не може да се прави на младеж.

      Всекидневните нежни думички са част от женския грим.

      Жената вижда в съпруга на приятелката си лесно завоевание.


      Реки

      Кое е по-трудно: животът или живеенето, смъртта или умирането?

      Живот в лъжа – живот в омраза.

      Нещастието не те прави по-умен, а по-предпазлив.

      Човек-кърлеж: прилепва се към по-значими от него и се храни с кръвта им.

      Който вижда духове, няма нужда от очила.

      Не очаквай любезност от оскърбен човек.

      Мъртвото може да умъртви живото, живото не може да съживи мъртвото.

      Спазваш правилата, за да не мислиш за тях.

      В жилите на влюбените тече розова кръв.

      Човекът-конфекция приляга за всеки градеж – като тухла-четворка.

      Оплютият политик не брани честта си, а властта си.

      Момичето става компаньонка с надеждата да си хване съпруг.

      Момчето е щастливо с малко, старецът е нещастен и с много.

      Дори когато грешат някои говорят с езика на правдата.

      Покаянието е спасение за мерзавци.

      Някои неща се случват за първи път, други - за последен.

      Интуитивното познание е истинското знание.

      Мъдрецът се взира поравно в света и в себе си.

      Мъдрецът се усеща глупаво, когато трябва да обяснява своята мъдрост.

      Смей се над себе си, ала не на глас.

      Добре възпитаното дете е наплашено животинче.

      Живот като по часовник – развален...

      Кажат ли ти, че си умен, значи се надяват да постъпиш глупаво.

      Когато остарял, Иванушка Дурачок се превърнал в Дедушка Иван-освободител.

      Опрости живота си!

      Три пъти мери и дай на друг да реже!

      Кой живее по-истински: жизнерадостният глупак или потъналият в мисли мъдрец?

      Смъртта е като едрата шарка – не повтаря.

      Красивата душа долавя пулсациите на Вселената.

      Животът е карнавал, изкуството – литургия.


      Зверове

      Най-злият враг на вълците е немската овчарка – опитомен вълк.

      Когато ловецът не удари лисица, застрелва някое бездомно куче – за самочувствие.

      Бият се гарван и сврака – кое очовечава така тези животинки?

      Вечерни лястовици – къпят се в падащия хлад.

      Безмерна е Божията милост към невярващите.

      Богохулникът е обезверен боготърсач.

      Няма кой да спре песента на лудия.

      Най-вдъхновен е безполезният труд.

      Падналият ангел сънува Човека.

      Сложното е недовидяно просто.

      Най-добре виждаш със затворени очи.

      От умната жена очакват да върши глупости.

      Възхищавай се на плодовете.

      Жената се увива около мъжа, за да го държи изправен.

      Зад всяко злодеяние стоят благородни подбуди.

      Все Някога Никога става Всякога.

      Първата грешка е забавна, втората – приемлива, третата – възмутителна.

      Страданието извисява, щастието приземява.

      Живият афоризъм се ражда пътем.

      Великите творби разбуждат великото в душата ти.

      Ако крачиш пред себе си, нямаш нужда от пътеводна звезда.

      Свикни с мистерията!

      Седмият ден е даден за почивка и изумление...

      Красивото дърво невинаги хвърля красива сянка...

      Последният мъж в живота на жената е гробарят...

      Стариците обичат да ходят по доктори...

      Преди да те отведат на бесилото, може и да те потупат по рамото.

      Стихоплетството не е лек срещу старческо оглупяване.

      Момичето на люлката се заиграва с вятъра.

      Млад, талантлив и многообещаващ – после само многообещаващ.Разсънен град  

      ОТБЛЯСЪЦИТЕ НА ГРАДА


      Утро

      Джазът: най-дивната тръпка...

      В царството на слепите зрящият е враг.

      Който се смее последен, не му е до смях.

      Уморените политици очакват варварите.

      Нещастният човек гаси грижите си в безпаметен труд.

      Грохотът на града заглушава музиката на небесните сфери.

      Утринният здрач е времето за първата усмивка.

      Надяваш се всяка твоя книга да е предпоследна.

      Не е нужно да изпиеш бъчва вино, за да оцениш качеството му – но трябва да оцениш и количеството.

      При раздор помисли дали причината е в човека, или в обстоятелствата.

      Който работи от тъмно до тъмно, бял ден не вижда.

      За пари и за достойнство говорят онези, на които им липсват.

      Никога не казваш само онова, което искаш да кажеш.

      Мъжът създава правилата, за да ги нарушава жената.

      Неискреното чувство повтаря: "Обичам те!"

      Овладей изкуството на забравата!

      Постигни избистрена трайност!

      Глупакът мрази родината си, убеден, че тя е виновна за глупавия му живот.

      Ако ти откраднат скъпа вещ, бъди доволен, че си се отървал от нея.

      На чия страна си в битката със себе си?

      Успешният ден започва от предната нощ.

      Роман, писан с години, се изчита на един дъх...

      Старческата мъдрост се ражда от немощ.

      Умният намира обяснение за всяка своя глупост.

      Не от всеки хаос се ражда танцуваща звезда.

      Трудно е да си красива жена и голям творец.

      Глаголната температура мерят литературоведи в бели престилки.

      Думите са сенки, но сенките не са думи...

      Учителят не учи, а подучва учениците си.

      Не си плакни краката в Извора на белоногата!


      Обед

      Човекът на удоволствията не подозира за насладата от творчеството.

      Надяваш се последната ти любов да не е последна.

      В мъжа жената търси баща, брат, син, дете, приятел, покровител, съветник и... мъж.

      Бягството от действителността те отвежда или в приказен свят, или в помийна яма.

      Откажат ли ти спирачките, блъсни се в първото дърво.

      Ако обичаш дългите сенки, дочакай залеза.

      ай-после сърцето ми е свободно!" – възклик на 90-годишна хубавица.

      Пееш не защото си щастлив, а си щастлив, защото пееш.

      Укоряваш се за дребни грешки – за големите си грехове не мислиш.

      Узрял си за Смъртта, но тя те грабва, щом за миг загубиш готовността.

      Някои съпрузи, когато се срещнат, се поздравяват, но не си говорят.

      Жена, която жертва любовта си заради наука, не става учен.

      Ученият човек може да е по-глупав от неукия.

      Секс с висшистка: мечта на неграмотната мутра.

      Похвалите подхранват самочувствието, но увреждат вкуса.

      Наивният изпитва радост, разсъдливият – задоволство.

      Невинни са наивните.

      Наивникът е глупак, озарен от небесна светлина.

      Наивната жена е любимка на ангелите.

      Омразата е по-вярна от любовта.

      С остаряването домашният любимец става все повече домашен и все по-малко любимец.

      Мъжът не може да проумее чудото на раждането.

      Първо виждаш жената в детето, после – детето в жената.

      Не бори ненавистта с езика на омразата!

      Красивият синигер е брат на грозното врабче.

      Мъжът се изчервява, ако сгреши таблицата за умножение.

      Не познаваш дървото, но дириш сянката му.

      Жената е най-красива, когато сънува.

      Все някой ден майката губи детето си...

      Кучето набира сила в глутница, котката – в самота.      Вечер

      Търсиш нещо, а намираш друго.

      Щастливите хора са красиви!

      Младежът бяга от скръбта, старецът бяга и от радостта.

      Наградата за достойния живот е достойният живот.

      Честният човек живее с честта си.

      Жената смята за своя задача да превъзпита мъжа.

      Любовникът на жена ти се съизмерва с теб.

      Прелъстяваш жената на значим човек, за да го превъзхождаш.

      Книгата не е "прозорец към света", а пролука към душата на писателя.

      Жена с тънки глезени и леопардова походка – нагоре вече нищо няма значение.

      Призванието на поета е да назовава.

      Красивата жена няма нужда да се доказва.

      Мъж и жена се целуват – тя се е вторачила в момчето на съседната пейка.

      Добро перо, лоша слава – по-приемливо, отколкото обратното.

      Живеене заради самото живеене – почти артистично постижение.

      Едни се раждат като завършени личности, други се самоизграждат цял живот.

      Малкият човек обитава големия град.

      Цялостният човек е отзивчив, разпокъсаният е боязлив.

      Красотата се разкрива само пред свободния дух.

      Мъжът вижда в огледалото себе си, жената – мечтата си.

      Бог не играе на зарове - а може би на руска ролетка...

      Жената се притеснява когато я гледат и когато не я гледат.

      Новата любов трае, докато забравиш старата.

      Страшна е не присъдата, а нейното изпълнение.

      С годините старото приятелство става повече старо, отколкото приятелство.

      Волята за живот сее смърт.

      Детето гледа звездите, старецът – облаците.

      Времето лекува всичко – освен себе си.

      На старини духът укрепва от разрухата на тялото.

      Трупай знания, без да убиваш невежата в себе си...


      Нощ

      Чужбината е сладката надежда на неудачника.

      Тялото бере душа, а душата будува.

      Женската духовност е по-богата, по-изтънчена, по-дълбока, по-вечна...

      Мъжът не ражда – той е временен, и затова безогледен.

      Дъждът е кралски жанр...

      Да заспиш с мисълта, че си сторил нещо хубаво и вярно...

      В грижи и лутане да не се рушиш!

      Има духовни клошари, удавени в безутешните си разсъждения.

      Оптимистът се взира в бъдещето, песимистът – в миналото, скептикът – в настоящето.

      Има уютни жени...

      Обратното на щастието не е нещастието, а мъката.

      Щастлива мъка има при любов на младини и при творчество на старини.

      Не търси смисъла – създай го!

      За самочувствие безработният си дава вид на безделник.

      Забравени поети няма – има незапомнени.

      Бог се открива пред Разума, когато Разумът достигне предела си.

      Не прави грешките си сам, дай възможност и на другите.

      Не ставай спасителна сламка за удавника!

      И по правия път се стига до под кривата круша.

      Трудно ще пееш любовен дует с човек, когото ненавиждаш.

      Беднякът има по-богата фантазия от богаташа.

      Горчивата Съдба подготвя вкуса ти за сладостта на Смъртта.

      По Коледа прасето се побратимява кръвно с ножа.

      Най-дълбоко чувство за хумор има тъжният човек.

      Самотникът търси приятелства в социалната мрежа.

      Творческият порив гасне при мисълта за Вечността.

      Не прави от слона муха!

      Крилат израз, роден от безкрила мисъл...

      Жената се чувства или по-красива, или по-грозна, отколкото изглежда.

      Разумните обяснения уморяват по-бързо от глупавите.Океанът и дъждът  

      ТАЙНИЯТ ЖИВОТ НА ДЪЖДА


      Заспиване

      Афоризмът е малката смърт на поета.

      Знанието е общо, познанието – лично

      Най-черна е сянката на бялата мечка.

      Между дъжда и сълзите няма общо, и все пак.

      Кучето не разбира от логика, затова не се смее.

      Дъждът приспива будната и разбужда спящата душа.

      Бурята изтънчва сетивата, безветрието ги притъпява.

      Няма по-голяма загадка от тайния живот на Дъжда!

      Когато дъждът преминава в градушка, показва характера си.

      Представям си дъжд, който вали от земята към облаците...

      Женското бъбрене е като пролетен дъжд – размива мъжката агресивност.

      Да се отпуснеш в сладка леност, когато покрай теб светът минава...

      Да се оставиш на произвола на Съдбата – какво блаженство...

      а се разбираме, без да се разбираме!" – правило на съпруга-философ.

      Сексът на старците: да разказват мръсни вицове в женска компания.

      Домашният любимец никога не разкрива тайните ти.

      Няма как да обясниш на кучето си, че си венецът на творението.

      Размаханата опашка съдържа повече смисъл от пороя на думите.

      Неудобно ми е да питам Бог какво съм му доверил при раждането си.

      В планината хората се поздравяват, сепнати от властта на Природата.

      Голяма е драмата на безплодния ум...

      Когато частта е по-голяма от цялото, това вече не е проблем на логиката.

      Ако мисълта за нещо ти причинява болка, спри да мислиш.

      Грозна жена с красива душа – само в приказките.

      Лъвът излъчва благородна простота и спокойно величие.

      Красивата жена не остарява – само променя красотата си.

      Интелигентният човек има самотно детство.

      Единствено Смъртта не можеш да гледаш с усмивка.

      Хартиената стена лесно се разбива с глава.

      Разгневеният човек е страшен и смешен.


      Пробуда

      Има полза от безсънието: премисляш по-дълго грешките си.

      Да мислиш за някого може да е по-вълнуващо, отколкото да живееш с него.

      Обясненията в омраза са обяснения в любов.

      Страданието изостря гледеца, но притъпява живеца.

      Свобода, Равенство, Братство – три несъвместими идеала.

      Равенство има само в несвободата.

      Равни сме пред Смъртта, не и пред Живота...

      Страхът от поражение осуетява и най-смелите начинания.

      Камъкът тежи най-добре в чуждата градина.

      Остроумието може да възникне и при смутено нищонеправене.

      Изкусителката преследва мъже, които не се интересуват от нея.

      Измамената жена жадува за любовно отмъщение.

      Красивата лъжа лети по-бързо от грозната истина.

      Безразсъдна смелост проявяват самодоказващите се страхливци.

      Зад всяка измислица прозира непозната истина.

      Неизлечимата болест разтваря портите на Ада.

      Бог обича човека като свое недъгаво чедо.

      Бог е създал човека недоправен, за да се стреми той вечно към милостта му.

      Исус към учениците си: "Един от вас ДА ме предаде!"

      Целувката на Юда е опрощаване на предателството към него.

      Кръстните мъки на Исус облекчават всекидневните ни болки.

      Множеството религии са най-богоненавистното дело.

      Всяка девствена лъжа има своя меден месец.

      Сънят на чудовищата ражда Разума.

      Стъкленият поглед прави невидима душевната агония.

      В безсмислицата всеки открива свой смисъл.

      Кълвачът е пъстър, за да го забележиш и чуеш звуците му.

      В речника мирно съжителстват враждебни думи.

      Художникът предхожда Красотата.

      Най-ревнив е неверният мъж.


      Заплахи

      оре главата!" – извика палачът, преди да замахне.

      Решението да сложиш край на живота си те зарежда с жизнелюбие.

      Не се обеси, защото не намери достатъчно красиво дърво.

      Перфекционистът изтезава себе си, максималистът – другите.

      Часовник: отличителен знак за робите на Хронос.

      Вътрешният глас на роба е гласът на неговия господар.

      Зад високо чело може да пъплят низки мисли.

      С годините изискванията ти нарастват, а възможностите – намаляват.

      Неволята укрепва характера, но убива таланта.

      За да не ритнеш камбаната, ритни оглавника.

      Омразата е лек за ранената душа.

      Важно е да знаеш не само какво искаш, но и какво не искаш.

      На потъващ кораб трудно ще твърдиш, че няма Бог.

      В залеза на живота си изпитваме зависимост от Залеза.

      Отначало цигарата ти се услажда, после ти се услаждаш на цигарата.

      Цигарата дава увереност на малодушните.

      Пушачът възприема непушачите като мрънкащи нещастници.

      Ако не споделяш чуждите пороци, обявяват те за безчовечен.

      В борбата за място под слънцето може да слънчасаш.

      С годините вкусът на щастието изветрява, но вкусът на сълзите остава непроменен.

      Опроверганото съмнение те измъчва повече от оправданото.

      Опасно е да се лети насън – може да се блъснеш в някоя въздушна кула.

      Няма избавление за страхуващия се от Смъртта.

      Красотата на мъжа е в характера.

      Грозната жена също е била сладко бебче.

      Един разговор между съпрузи може да помрачи брачното щастие.

      Тъжната приказка за старостта има щастлив край – косачът.

      Не можеш да отклониш човека от пътя му.

      Остани най-добрия си приятел!

      Любовта по-лесно преминава в омраза, отколкото в безразличие.


      Синева

      Красивата жена е доказателство, че Бог не си е губил времето напразно.

      Походката на жената казва всичко за нейната личност.

      В красивата женска гръд само глупакът вижда млечни жлези.

      В женската гръд мъжът търси майчината пазва.

      Изваяната жена е ходещо произведение на изкуството.

      Има жени, при които движението на китката започва от малкото пръстче на крака.

      Красивата жена е вечно момиче.

      Красивата жена мълчи красиво.

      Един час пред огледалото убива тайнството у жената.

      Жената е вярна не на любовника, а на любовта.

      В кучето мъжът намира вярност, жената – обич.

      Жената отгатва мъжките намерения, преди още да са се появили.

      Жените смятат емоционалните си изригвания за размисъл.

      Гримът разкрасява грозната и загрозява красивата жена.

      За да бъде една жена истински красива, трябва да е малко грозна.

      Има жени – когато се усмихнат, все едно че изгрява слънце.

      Женската интелигентност действа на мъжа или смразяващо, или възпламеняващо.

      Умната жена разбира всичко – освен себе си.

      Сладката жена лесно става кисела.

      Приятно е да мислиш за жена, с която нямаш нищо общо.

      На смачканата жена цигарата дава самочувствието, че е красива, горда и независима.

      Потропването на дамски токчета разбужда мечти или спомени – според възрастта.

      Завоюването на много жени прикрива страха от загубата на ЕДНА.

      Любов: да сънуваш съня на другия.

      Първата целувка е като ухапване от ангел.

      От влюбената жена лъха на Любов.

      Любовната мъка преминава за толкова дни, колкото е траело очарованието.

      Едно горчиво кафе – и животът вече не е толкова горчив...

      Мъчително е да знаеш, че някой чака смъртта ти.

      Живял си за едно, а си постигнал друго...Нищо за въображението?  

      МАГИЯТА НА ГОЛОТАТА


      Разбиране

      Мъдрецът обича, но не се влюбва.

      И надменната жена жадува за нежност.

      Да си сам и да си самотен са две различни неща.

      Ентусиазмът е рожба на отчаянието.

      Недоволството от света се корени в недоволството от себе си.

      Колкото по-благородни са намеренията, толкова по-брутални са спънките.

      Ако на младини мразиш великите, на старини ще им се възхищаваш.

      След превъзмогнат конфликт си ставаме по-драги.

      Който не знае чужди езици, изобилства с чуждици.

      Жената се намесва в разговора ти с убеждението, че е по-приятен събеседник.

      Жената казва истината само по случайност.

      Младата жена най-силно се бои от старостта.

      Жената иска да е обичана, не просто уважавана.

      Очите на жената говорят повече от устните й.

      Жената не прощава на мъж, отхвърлил ласките й.

      Жена, която разсъждава върху любовта, не е влюбена.

      Очите ти са все в любимата, а разлюбиш ли я – не можеш да я гледаш.

      Красивата жена е за мъжа щастие в нещастието.

      Безумие: да обичаш тези, които те мразят, и да мразиш онези, които те обичат.

      Да обичаш е по-възбуждащо, отколкото да си обичан.

      Когато любовта преминава в омраза, мирозданието потреперва...

      На младини несподелената любов ранява, на старини – убива.

      Първата любовна мъка остава в паметта завинаги.

      За жената любовта е роман, за мъжа – афоризъм.

      Ако първата любов е и последна, това е или голямо щастие, или голямо нещастие.

      Омразата е страстта на губещия.

      Любовта открива дърветата и скрива гората.

      Повикай Смъртта, за да ти дари Нов Живот.

      Придаваш на приятелите си по-голямо значение, отколкото те на тебе.

      Не можеш да се върнеш по следите на изгубените желания.


      Отегчение

      Умната жена не може да бъде грозна.

      Градската красавица изглежда на селянина недохранена.

      Има и заразителен плач.

      Жената първо се разплаква, а после казва причината – ако я знае.

      Умната жена не подозира колко е умна.

      Който не е способен да живее сам, не е способен и да живее с друг.

      Самотата поражда или отчаяние, или решимост.

      Не съзнаваш, че си щастлив, докато жена ти не ти отвори очите.

      Простакът е доволен, че няма предци и светът започва от него.

      Хуморът е опасен при банков грабеж.

      Да разколебаеш е по-лесно, отколкото да окрилиш.

      Стремежът към съвършенство е неизлечим порок.

      Съдба имат хората с характер.

      Жената няма възраст, а минало.

      Пренебрегнат ли го, доброто лесно се превръща в зло.

      Признанието в любов може да се посрещне с усмивка, но и със смях.

      За жената не е достатъчно да е красива – тя иска да е красива за НЯКОГО.

      Заснежените хълмове очакват детските викове...

      Да се завърнеш в бащината къща и да не я намериш...

      Смирението е другото лице на мъдростта.

      Постигаш целта си само ако си узрял за нея.

      Бъди си верен – тъй няма да си неверен на друг.

      Една любов поразява в началото и сразява в края си.

      Уверяват ли те, че изглеждаш още млад, значи си вече стар.

      С добрия човек се общува спокойно, с талантливия – напрегнато.

      Жената се предава едва когато усети, че владее положението.

      Преди Смъртта помисли за наследник...

      Страдаш, без да се оплакваш или се оплакваш, без да страдаш?

      Поливай редовно тревата на забравата.

      Старостта те прави чувствителен към формите.


      Смирение

      Сънят изчиства душата от сажди.

      Който няма свое мнение, застъпва обратното на твоето.

      Животът не е сън, но сънят е живот – за развихрените желания.

      Мълчанието между двама души или смазва, или извисява.

      Жената няма потребност да разбира живота – тя го живее.

      Мигновеното прозрение може да е резултат от дългогодишни размишления.

      Ще постигнеш много, ако се задоволяваш с малко.

      Откриваш в света толкова чудеса, колкото носиш в себе си.

      Умира само живият човек – мъртвият е безсмъртен.

      За разлика от доброто вино, добрият човек се вкисва с годините.

      С чисти ръце се вършат и мръсни дела.

      Честният отговор на повечето въпроси е: "Не зная!"

      Ако се събудиш с усмивка, денят ти ще бъде усмихнат.

      Нуждата от пари убива нуждата от красота.

      Младостта отлита, щом престанеш да вършиш безумия.

      Словото постига своя смисъл в бялото поле между знаците.

      Художествената мощ прави света на поета по-реален от действителността.

      Словото на твореца е откровение, което отприщва други откровения...

      Всички пътища водят към Словото – оттам никой не се завръща...

      Всяко време ражда своите митове...

      Никой не пише мемоари без надеждата за читател.

      Тъкмо си се научил да живееш, пристига Смъртта.

      Да умреш с чувството, че си току-що роден...

      Смяташ, че Смъртта е близо, а живееш още дълго – в очакване.

      Да виждаш нещата неразкривени от пристрастия е велик дар!

      Простакът, и добре да живее, умира като простак.

      Съблазнителят утвърждава колебливата си мъжественост.

      Бунтуваш се срещу правилата, които не си създал ти.

      Успееш ли, казват "европейска школа", ако ли не – "българска работа".

      На роба внушават, че е свободен човек, който работи.


      Рождение

      Идва старостта, а младостта не си отива.

      Не поумнявай, преди да си остарял!

      Щастие е да умреш, преди да си повикал Смъртта.

      Гробът те скрива от ударите на Живота.

      Докато не мислиш за Смъртта, си нетленен.

      Смъртта идва в края на живота – защо не в началото?

      Щом си дочакал старостта, ще дочакаш и Смъртта.

      На старини се усещаш или още млад, или вече грохнал.

      Идеалният съпруг: богат, млад и красив – често първото е достатъчно.

      Жабата квака до запознанството си с щъркела.

      Успехът прави грозната жена красива.

      На простака не му трябват чужди езици – затова си има преводачи...

      Гледаш най-умно, когато нищо не разбираш, и най-глупаво, когато всичко ти е ясно.

      Любов от последен поглед: да се влюбиш в отлитаща жена.

      Съди за хората по добрите им часове!

      Най-желан събеседник е мълчаливецът...

      Посредствеността се предава по наследство, гениалността – не.

      Който в началото на една любов вижда нейния край, не я заслужава.

      Животът има само това значение, което му придаваш.

      Трудно ще спреш многословието на човек, който няма какво да каже.

      Най-добре се мисли на празна глава...

      Цялостният човек не се притеснява от истината.

      Всяко бедствие отваря нови възможности...

      Има смисъл в безмислието.

      Красивата жена променя мозъчните връзки у мъжа.

      Вечерната гордост може да се окаже сутрешен срам.

      Само истинският благородник се съмнява в своето благородство.

      Понякога извършваш отрезвителна глупост...

      Реализмът е враг на оптимизма.

      Праведникът добро желае, а зло върши.Преди Творението  

      СВЕТЛИНАТА НА СВЕТА


      Виделина

      Непознатият път е по-дълъг от познатия.

      Разумът е домашният любимец на Бог.

      Добро се върши и със зла умисъл.

      Временната раздяла действа оздравително...

      Не можеш да си създадеш "стари приятели".

      Красив ум, умна красота – светлината на света.

      Пътят на Разума свършва в прегръдките на Бог.

      Преди да познаеш Бог, познай Разума.

      Бог съдържа Разума, но Разумът не съдържа Бог.

      Да се знае подредбата: БОГ, Вяра, Религия, Изповедание, Църква, Духовенство, Паство, Миряни...

      Помниш доброто, което си извършил, но стореното зло забравяш...

      Пътят, по който се изкачваш, е различен от пътя, по който слизаш.

      Когато не знаеш накъде вървиш, стигаш далеч.

      Авторът на престъпление може ли да претендира за авторски права?

      В женски разговор не се споделят мисли, а настроения.

      Всяка дума носи своя хубав и своя лош смисъл.

      Нещата, които ни липсват, винаги са възхитителни.

      Най-неприятното качество на глупците е тяхното количество.

      Близостта между достойни хора не намалява уважението.

      Късият афоризъм е извлечен от дълъг житейски опит.

      Поетите са обичайните заподозрени в гениалност.

      Приключението на Живота започва едва когато осъзнаеш, че той приключва.

      Раздяла в началото на една любов е като смърт на новородено.

      Радостта от съществуването на другия се крие в доверието.

      Някои актьори са по-драматични вкъщи, отколкото на сцената.

      Дарението облагодетелства дарителя, не дарения.

      Първото питие на свечеряване ти е от ангелите.

      Разточителната гръд е радост за мъжа и мъка за жената...

      Измяната е преди всичко измяна към себе си.

      Подир сенките на облаците се лутат несретници.


      Мрак

      Носиш в себе си непозната светлина или непознат мрак?

      Старостта те кара да се срамуваш – незнайно от какво.

      Мисълта, че си още жив, не ти е достатъчна...

      Живият младежки порив към истина и красота държи стареца жив.

      Макар и оглупял, старецът е почитан.

      Млади и красиви хора – трагедията не е, че ще умрат, а че ще остареят и погрознеят.

      Не се опитвай да лекуваш старостта – така само я усложняваш!

      С определени хора е добре да се срещнеш само веднъж.

      Всеки желае да го уважават, но крие желанието си като срамна болест.

      Жената не търпи чужда красота.

      Усмивката на жена, която не проумява нещо, е загадъчна.

      Съзнанието за лично обаяние прави жената чаровница.

      С някои хора никога няма да заговориш на "ти".

      Трудно се обработва нива, която не дава плод.

      Всяко поглеждане на часовника те приближава към Края.

      Прекаленото чуждо уважение подронва себеуважението.

      Късна старост: вече ти е все едно с кого общуваш.

      Старецът няма надежди, понякога има спомени.

      Любовта към живота минава през отчаянието.

      Голямо е изкушението да потопиш себе си и света в сълзи...

      нес смятам да не върша нищо!" – трудна задача.

      Истината вече не е това, което беше някога...

      Какъв живот искаш: силен или стилен?

      Спомените са небе, в което дириш угаснали звезди.

      Нова любов – начало или край на нещо?

      Какво имаш, когато нямаш и какво нямаш, когато имаш?

      Колкото книги изгориш – толкова ще напишеш...

      Умът остарява по-бързо от сърцето.

      Бодливата роза ухае по-омайно.

      Облакът е толкова красив, колкото го виждаш.


      Здрач

      Да се самозабравиш е по-лесно, отколкото да си спомниш кой си.

      Слаби са ми дяволите, та ме хващат ангелите...

      Пътят към щастлив развод минава през нещастен брак.

      С голям кокал няма да се задавиш.

      Влюбеният се смее наяве и плаче насън.

      Победите са крайпътни камъни по друмищата на пораженията.

      Ако си държиш езика зад зъбите, нямаш нужда от зъболекар.

      За да не се разплачеш, избухваш в смях.

      Честният човек смята всички за честни, мръсникът – всички за мръсници.

      Хубавият ден се познава по това, че всичко ти пречи да му се насладиш.

      По-лесно е да разплачеш някого, отколкото да го разсмееш.

      И най-суровият мъж потръпва под женска ласка.

      Разбираш единствено нещата, които носиш в себе си.

      Не преставай да се учудваш...

      Нещастието на твоя враг не е твое щастие.

      Вечна е славата на поетите, които никой не чете...

      Не се залъгвай с видимото!

      На някои нации им липсват първите 700 години.

      Сълзите на красивата жена са красиви.

      Милионерът има повече грижи от скитника.

      Най-дълбоко те възмущават тези, на които се възхищаваш.

      Щастието е сън между две нещастия.

      Строгият външен порядък често е белег за вътрешен хаос.

      Една дълго повтаряна истина се превръща в лъжа.

      Едно нещо, влезе ли в досег с друго нещо, вече не е същото нещо.

      Отсъствието е по-осезаемо от присъствието...

      Липсата е знак за свобода.

      Когато луната спи, звездите танцуват.

      Като малък ти забраняват неща, които, като пораснеш, вече не ги искаш.

      Мъката е ръждата на душата.      Гласове

      Най-красив е гласът на скопеца.

      Носиш в себе си успеха.

      Непознатата жена крие непознат чар.

      Макар и разобличена, клеветата остава...

      Слепецът не се страхува от тъмнината.

      Смъртта е добра възможност да започнеш живота си наново.

      Лъжата те прави свободен – за кратко.

      Гласът издава характера.

      Най-силно обичаме ближния си, когато е далеч.

      Не пожелавай чужда жена – освен ако е твоята...

      Скромността не краси красивата жена.

      В мъдрия афоризъм няма поука.

      Душата на човека разцъфтява след смъртта му.

      Равноправие искат негодните за живот.

      Преценка може да даваш само за неща, които сам би извършил.

      Човек е млад или стар в зависимост от това какъв кон язди.

      Старецът е сам – дори и сред близки.

      ма още един, по-добър свят!" – рече прасето по Коледа.

      Да се загубиш по прав път е постижение!

      Не се проваля този, който няма цел.

      Мнозина се раждат умни, но с годините оглупяват.

      Дали говориш умно или глупаво, зависи от събеседника.

      Ако не виждаш нещата зад гърба си, няма да ги видиш и пред очите си.

      Историята се гради върху разкази на очевидци.

      Осъзнаваш грешката си, след като вече си я извършил.

      Клетва: "Да се превърнеш в пепел от пепелянка!"

      Прояви доверие, макар и да не вярваш...

      Сляпата кучка бързо ги ражда...

      Когато не знаеш какво да направиш, направи нещо друго...

      Любов: романс между вампир и кръводарител...Благовест  

      ТИШИНАТА НА НЕБЕТО


      Музика

      Музиката е отломък от тишината на Небето.

      Не обичам числата – освен най-малките...

      Най-скъпи са неприложимите знания.

      Не е все едно на какъв език мълчиш.

      Хората са забавлението на Бог.

      Дните ти ще бъдат повече, ако приятелите ти са по-малко.

      Пианистът и удушвачът работят с пръсти.

      Пияният уверява, че е мъртво трезвен.

      Свободата се заплаща с неизвестност.

      Ако будиш смях, когато говориш сериозно, значи имаш дарбата на клоун.

      С годините звездите се отдалечават...

      Който се вторачва в календара, забравя деня си.

      Лошото при хората е, че не са толкова лоши, колкото изглеждат.

      От игралната маса си тръгва по-лесно печелещият, отколкото губещият.

      Не ти се говори за нещата, за които непрекъснато мислиш.

      На чаровната жена отговарят с "да", преди още да е попитала.

      Стремежът към слава започва от желанието да се харесаш на майка си.

      Мисленето те изпълва със съмнения, действието с увереност.

      Още първите прояви на гениалност ги замерят с камъни.

      Ако забелязваш всяко предателство, обречен си на самота.

      Само женска ръка може да изтръгне бодила от сърцето ти – и да забие нов.

      По-добре е да настъпиш живо куче, отколкото мъртъв лъв.

      За утрешния ден днешният е вчерашен.

      Открий в себе си прашинка от чудото!

      Състарява те не само възрастта.

      Живееш насън или сънуваш наяве?

      Очи, уморени от дълбочината си...

      Голямо изпитание е да изпиташ всичко в живота...

      Търпението не е безразличие...

      Най-черна е душата на белия дявол!      Вино

      Поройният дъжд е кратък, ситният – ненаситен.

      Сълзите на жената са бисери, сълзите на мъжа – рубини...

      И недостойният човек има достойнство.

      Най-зли са жените, с които се разделяме.

      Простакът живее, умира, и друг се ражда...

      Животът няма смисъл – тъкмо тук е дълбокият му смисъл...

      Предсказанието за края на света се оказа леко преувеличено.

      Новороденото посреща живота с плач – по-късно идва смехът.

      Настоящето е миналото, в което ще се рови бъдещият историк.

      За да заживееш просто, трябва да си живял сложно.

      Умирането е горчива напитка, Смъртта – сладка целувка.

      Присмехът на глупака е отличие за мъдреца.

      Последният ти миг не е последен...

      Вярата е окото, което вижда отвъд Видимото.

      Човекът се ражда с достойнство, а навсякъде е унизен.

      Да постигнеш себе си не е най-важното – то е единствено важното.

      Не е нужно да присъстваш, докато обират дома ти.

      Бъди готов и за нещата, които никога няма да ти се случат.

      Не се отклонявай от себе си!

      Казваш на старата мома, че времето е хубаво, а тя решава, че й правиш предложение.

      Не ти позволявам да ме обичаш!

      Страхувай се от розови мисли!

      Афоризмът е добро алиби...

      Когато говориш с красива жена, по-добре мълчи...

      Не търси щастлива жена до самодоволен мъж...

      Разумът въстава срещу логиката.

      Какъв си: външно топъл, отвътре студен или обратното?

      Едно е да знаеш, друго – да проумееш.

      Миналото обърква пътя ти към бъдещето.

      При развод не флиртувай с "бъдещата бивша"!


      Храм

      Нощта е храм на разбойниците.

      Мъдростта е сухоежбината на старостта.

      Борбата за живот може да е борба за безсмъртие.

      Изтеглени на сушата, лодките са мъртви птици...

      Не разглеждай света през чужди очила.

      Когато си влюбен, няма значение кой е бил преди тебе.

      Най-високи са морските вълни, които се блъскат в дъното.

      Не се надявай на признателност!

      Не ти дължат нищо, ако стореното ти е доставило удоволствие.

      Рицарят коси тревата с меч.

      Да вземеш от живота всичко е невъзможно, както и да не вземеш нищо.

      Знанието – тъмнина сред по-дълбока тъмнина...

      Бъди велик и неизвестен...

      Вместо "Стремиш се към знания" мъжът прочита "Стремиш се към звания".

      На въпроса откъде е, мъдрецът казва: "Аз съм гражданин на Самотата."

      Бог не се нуждае от обожание.

      Смяташ своето поприще за най-значимо...

      Афоризмът е кръстоска между мисъл и смях.

      Мъдрецът е мразен от неудачника и презиран от преуспелия.

      Да се отегчаваш, когато си щастлив, означава, че душата ти гасне.

      Детето и старецът не понасят лъжа.

      След изгасянето на лампата жените са различни...

      Начетената жена е пламтяща тайна за необразования мъж.

      Едва когато претърпиш злополука, се сещаш за закона.

      Младостта се носи върху крилете на неприспособимостта.

      Очакваш любов, а получаваш разбиране.

      Любовта е пристанище, в което корабите ръждясват.

      Не превръщай изпитанието в наказание!

      Мразя те, понеже те обичам...

      Да вдишваш красотата...


      Часове

      Великите идеи се раждат в малките часове...

      Една есен ще ти е последна – не забравяй да й се порадваш.

      Шегуваш се, за да скриеш колко си тъжен.

      Победеният и в сънищата си е победен.

      Предателството е раковата клетка на приятелството.

      Розовите очила те правят черноглед.

      Можеш да отвориш консервена кутия, но не можеш да я затвориш обратно.

      Колкото повече знаеш, толкова повече грешиш.

      Ако не можеш да промениш света, промени отношението си към него.

      Действието предхожда мисленето...

      Трудно е да си женен за последен път...

      Нужен е един живот, за да създадеш нещо велико – и само миг, за да го унищожиш.

      Който не е доволен от себе си, става моралист.

      В последна сметка ставаш това, което си.

      Най-злощастна е несподелената любов към себе си.

      Човекът е ковач на своята съдба, но с голи ръце.

      Мисли за оставащия ти живот като за карнавал!

      Хитрата жена научава всичко за харесвания мъж и после го смайва с проницателността си.

      Щастливият човек не разбира от шега.

      Има ли другари по щастие?

      Ако се чудиш дали да направиш нещо, по-добре не го прави.

      Нужен си ми, за да те мразя!

      Котката пристъпя с грация и достойнство...

      Спираш, когато можеш или когато трябва?

      Личността не е постоянна величина.

      Афоризмът е парфюмът на мисълта.

      Часовете на деня са по-дълги от часовете на нощта.

      С годините сянката ти се смалява.

      Ако Бог ти даде всичко, отнема ти обичта на хората.

      Талантът е като ябълката: има ранозрейки и къснозрейки.Ласките на лавината  

      НЕЖНОСТТА НА СНЕГА


      Белота

      Снежният човек не издава намеренията си.

      Горчиво е да се любиш за последен път.

      Стройните женски нозе вървят по свой път.

      Бог не може да бъде "измислен".

      Безсмъртна е Смъртта.

      Най-често споменават Бог невярващите.

      Писателят дописва себе си.

      Съществуването на Бог не е очевидно – не се вижда с очи.

      Мъдрецът е нерешителен, глупецът – неустрашим.

      Ако нямаш какво да кажеш, не стой с отворена уста.

      След третата водка установяваш, че втората ти е дошла в повече.

      Жизнерадостният старец се готви за последния танц.

      Ако държиш властта в ръцете си, не я пощипвай!

      Някои думи нямат множествено число, например "Аз".

      В един свят без животни няма да станем вегетарианци, а човекоядци...

      Мъдрецът има повече отговори, отколкото въпроси.

      Мислиш, че си на върха на стълбата, а тя сега започва – в облаците.

      Между хубава книга и хубава планинска пътека – какво ще избереш?

      Бог е едновременно безкрайно далеч и безкрайно близо – в тебе.

      Отминавай нещата, които не зависят от тебе!

      Успехът те отделя от самия теб.

      Дотолкова да забравиш съпругата си, че при случайна среща да й предложиш брак.

      Най-нежният мъж: уловеният в изневяра...

      Чуваш ли стъпки? Може би не са твоите.

      Когато другите спят, луната свети най-ярко.

      Гневът те хвърля в бой, за да те унищожи.

      Литературният критик чете литературни критици.

      Музикантът живее с инструмента, но инструментът невинаги живее с музиканта.

      И художникът на рекламни етикети се смята за човек на изкуството.

      Между две приятелки едната е по-красива.


      Блясък

      Разликата между мъдреца и писателя е, че писателят пише.

      Писателят владее словото, мъдрецът – безмълвието.

      Жената има много недостатъци, но повечето са така привлекателни...

      Живееш само веднъж, но ако не ти харесва, и това е много.

      Трудът побеждава всичко – освен трудолюбието.

      Служи си с Разума в разумни граници!

      Късата пола издължава мъжките погледи.

      Когато остарееш, усмивките ти стават въздишки.

      Бог създал Адам и Ева, Ева родила маймуната, а от маймуната произлязъл човекът...

      Един афоризъм трябва да е дълбок и изящен.

      Бележките по белите полета може да са по-интересни от самата книга.

      Войната преминава в борба за мир.

      Когато глупакът каже "Аха!", умният повдига вежди.

      Жената е най-красива до разтворен прозорец при пълнолуние...

      Жената обича нощта като своя съюзничка.

      Има две беди в живота: едната е да си влюбен, другата – да не си влюбен.

      Образованието няма да попречи на способния.

      Старецът решава да пише спомени, когато вече нищо не си спомня.

      Стихоплетството е продължение на глупостта с други средства.

      Нищо не поврежда така трамвайния билет, както перфорирането му.

      ко трябва да бъда честен: не съм срещал честен човек."

      Общото между мъжете и жените: и едните, и другите смятат, че между тях няма нищо общо.

      Не пречи на хората да не мислят!

      Когато си щастлив, не го забелязваш ти, а другите.

      На младини ти липсва нежност, на зрели години – любов, на старини – почит.

      Успехите ги приписват на разума, несполуките – на чувствата.

      Представата за Бог като живо същество умъртвява Вярата.

      Капката безумие, блещукаща у всекиго, не се отцежда никога.

      Птиците са най-красиви през зимата.

      Трудният характер върши нещата с лекота.


      Студ

      Мислиш, че щастието те е подминало, а то с тихи стъпки вече се отдалечава.

      Лицето на спящата жена разказва сънищата й.

      арите или живота!""Вземете ми живота, парите ми трябват."

      Хората се хвалят с нещастията си като с постижения.

      Има пряк път към Бог – но никой не го знае.

      Нещастието е заразително...

      Незнанието се увеличава по-бързо от знанието.

      Никога не е късно да оглупееш.

      Смешен може да бъде само Човекът.

      Литературата е сбор от думи, подредени по определен начин.

      Никой не е доволен от датата на смъртта си.

      Истината се състои от факти, размесени произволно.

      Внезапната смърт е продължение на здравословния живот.

      Ако вятърът ти духне шапката, не я гони – тя вече е на вятъра.

      Колко песни за любовта и нито една против...

      Няма по-любопитно същество от погрешно целуната бабичка.

      Ако сънуваш, че сънуваш – кога е истинското събуждане?

      Влюбената жена целува по неповторим начин.

      Няма прегради за скочилия в бездната...

      Двуличен търговец: продава морски и слънчеви зайчета – плащаш две, взимаш три.

      Нужна е дарба, за да опазиш дарбите си.

      На завистниците не завиждат.

      Мъдрецът не търпи глупците, но ги предпочита пред умниците.

      Даваш си вид, че си добре приеман – и те приемат добре.

      Толкова те обичам, че ме е яд на тебе!

      Науката не търпи пристрастия...

      Убеждаваш жена си, че е млада и хубава и тя си намира любовник.

      Любовта е болестта, която поддържа света здрав...

      Възмущението може да е тайно възхищение.

      Обичам безплътната ти сянка...


      Лед

      Железните нерви ръждясват.

      Някои се влюбват само за да разберат какво е "любов".

      Тънката ирония не пробива дебелата кожа.

      Повечето хора живеят само веднъж.

      Младостта е поредица от опиянения и терзания.

      Невъзможно е да се влюбиш в разлюбената жена.

      Любовта умира, когато я обявят за безсмъртна.

      Най-безпаметно се влюбва невлюбчивият мъж.

      Актьорът изпълва сцената не с думите, а с присъствието си.

      Отметналият се приятел е най-жестокият враг...

      Светлата тъга е по-красива от тъмната радост.

      Не ставай съдник в спор – и двете страни ще те намразят.

      Гледай напред – там някъде е бъдещето.

      В речта на умника всяка дума е по-умна от следващата.

      Започни с най-важното – купи си въже!

      Всеки афоризъм лъже – включително и този.

      Жената винаги говори за нещо друго.

      Човек знае, че ще умре, но се държи така, сякаш не знае.

      Целта е да напуснеш този живот такъв, какъвто си.

      Когато претърпиш злополука, огледай останките – може да откриеш "златното ключе".

      В капана на любовта не се улавят плъхове.

      Виждаш, ако знаеш – знаеш, ако виждаш.

      Некадърникът възприема новата жена на колегата си като лична обида.

      Значимият човек се познава по значимостта на грешките му.

      Поривът към съвършенство те прави крехък в сблъсъка с деня.

      Жената е доволна от покупките, мъжът – от продажбите.

      Радостта е знак, че си свършил работата си добре.

      Нелепо е да се занимаваш с чужда съдба, когато нямаш собствена.

      Най-лоши са приятелите, които искат да бъдеш като тях.

      Наранявам те, защото не мога без теб.Играта на водата  

      ШЕПОТЪТ НА РЕКИТЕ


      Отражения

      Не кръстосвай шпага с овчарска гега!

      Възхваляват Разума – в негово отсъствие.

      В битката за надмощие умира детето в теб.

      Ситият гостенин трудно си тръгва.

      Науката е упованието на невежия.

      Истината е плод на споразумение.

      Повторната похвала на жената усилва чувството й за неповторимост.

      Едни остроумия се раждат от душевна волност, други – от душевен смут.

      По-добре песен без думи, отколкото думи без песен.

      В началото бе делото, после словото, после безмълвието, накрая – тишината.

      Може да си умен, за да натрупаш богатство, но трябва да си глупав, за да го пожелаеш.

      Мигновено докосване на погледи – и споменът остава завинаги.

      Не можеш да научиш нещо, ако не го знаеш предварително.

      Спасилият живота ти не може да разбере за какво му благодариш.

      Телевизорът е прозорчето на самозазидалия се човек.

      Сънуваш ли красива жена – не бързай да се будиш!

      Безразличието е най-тежкото наказание за клеветника.

      Ироничната усмивка издава душевната умора.

      Разумът е само първата порта към Божията обител.

      Да се променяш, без да се променяш...

      Закъснялото щастие горчи.

      Което е прекалено сериозно, не е сериозно.

      Внезапната радост осмисля деня ти.

      Веднъж узнати, нещата добиват нов смисъл.

      Не потъвай в уюта на разтлението...

      Лекотата на бездуховността...

      Красивата уста може да изрича грозни думи.

      Доброто винаги те изненадва.

      Музиката ти помага да не мислиш...

      Самосъжалението е радост за враговете ти.


      Прозрения

      Лъжата е озлочестена истина.

      Логиката е стремеж да се направи светът обозрим.

      Страстта да унижаваш е в основата на много амбиции.

      Не се захласвай по спомени за минала любов!

      Не можеш да подражаваш на себе си.

      Човекът си представя Бог по свой образ и подобие и после се мисли за богоравен.

      Човешката общност е сбор от несъвместими енергии.

      Разумът превъзхожда интелигентността, мъдростта – и двете.

      Грижата на мъдреца – да е винаги готов...

      Умението да общуваш със себе си е условие за вътрешно развитие.

      Самотата е сън без пробуда.

      Ако си останал без пари, огледай се за изгубена монета и започни отново.

      Природоизпитателят подлага Природата на изпитания...

      Между влюбени не се обсъжда непорочното зачатие.

      Взирането в чужди грешки привиква ума към задоволство.

      Тревожиш се за съдбата на планетата, за да не мислиш за утрешния ден.

      Старостта започва, когато престанеш да се удивляваш.

      Сънят е материята, от която е съшито знамето на свободата.

      Искаш ли една жена да се влюби в теб, кажи й, че не бива да го прави.

      Женствената жена не участва в "женски движения".

      Времето, запълнено с любовни ласки, тече по-бързо.

      Помни, че живееш за първи път!

      На изложба: едни гледат картините, други – художника.

      Красивата вещ е одухотворена от употребата.

      Очаквай най-доброто и се готви за най-лошото!

      Пътеводната звезда изгрява от угнетението на душата.

      Най-красива е жената, която още не си срещнал...

      Всяка сватба е едно малко погребение.

      Лошото на любовта е, че не свършва едновременно.

      Красивият залез е тъжен...


      Съмнения

      На 20 години си, ставаш на 21 и веднага започваш 22-рата – никакво губене на време!

      Не гони питомното – ще изтървеш дивото.

      Сиромах дявол – жив ангел.

      Голямата подготвеност намалява способността да раждаш нови неща.

      Снежният човек се смее на мръзнещите хора.

      Мъдрецът търси истината навсякъде, но я открива в себе си.

      Не спирай чука по пътя му към наковалнята!

      Готов си да умреш за любимата жена, но не и да живееш с нея.

      На младини залиташ по момичета, на старини – само залиташ.

      Подписът на художника може да е по-изразителен от картината.

      Правило: не пропускай изключенията!

      Перфекционистът довежда глупостта до съвършенство.

      Щастието може да почука на вратата ти и когато не си вкъщи.

      Не се хващаш на работа, защото "работиш върху себе си"...

      Градиш грандиозни планове, но не намираш време да ги осъществиш.

      Търсиш себе си, а откриваш друг човек.

      Глупакът се гордее с многостранните си интереси.

      От ябълката на раздора направи щрудел!

      Идва ти крилата мисъл и докато се усетиш – отлита.

      Най-леко живеят растенията.

      Женският портрет изобразява тръпката на художника.

      Когато не желаеш да кажеш нещо, изричаш го по друг начин...

      Боли те – значи още дишаш.

      Голямата цел се достига с малки стъпки.

      Ако умееш да мълчиш, ще умееш и да говориш.

      Сънят е благодатна смърт.

      Големият човек не задава големи въпроси.

      Добрият афоризъм често ти припомня за себе си.

      Любовните думи са или по-силни, или по-слаби от чувството.

      Браковете се сключват в небесата, затова носят бури.      Потвърждения

      Още ли те занимава човекът, какъвто ти не се осъществи?

      Плодът на знанието е ново незнание...

      Глутница от един човек...

      Отказът да властваш те сблъсква с властолюбци.

      Бог те наблюдава с усмивка – доброжелателна, иронична...

      Когато момата се наведе, за да пие от извора, старците въздишат.

      Стъпиш ли с единия крак в калта, ще стъпиш и с другия.

      Не можеш да си простиш първото омърсяване...

      Солидното образование е горделиво прахосано време.

      Мъдрецът е вярващ, но не е религиозен.

      Мъдрецът се наслаждава на своята безполезност.

      Повече не ти се живее, но все пак поглеждаш към небето – да зърнеш звездите...

      Младежката жажда за живот се утолява с безсмъртие...

      Грешките са най-очарователното нещо, което сътворяваш.

      Да започнеш като светулка, да свършиш като светкавица...

      Когато жената не знае какво да каже, по лицето й плъзва очарователна усмивка.

      Красиво момиче на велосипед – педалите сияят.

      Жената чете мислите ти дори когато не мислиш.

      Среща: основната причина за раздялата.

      Да броиш дните в очакване на края – или да заживееш като безсмъртен...

      Разказаното, макар и невъзможно, трябва да звучи достоверно.

      Красивата жена те въздига и принизява едновременно.

      Вярваш на любимата дори когато не те гледа в очите.

      Актьорът трябва да бъде забавен, а не смешен.

      Ако си влюбен в себе си, надявай се да е взаимно.

      Най-силен си, когато край тебе всичко се руши.

      Няма Бог – има просветлени вярващи.

      Портретът е или по-красив, или по-грозен от модела.

      Сянката на връхлитащия орел е по-страшна от птицата.

      Победеният враг не ти е драг.Живот в дълбините  

      ЕЗЕРО ПОД ЛЕДА


      Звуци

      Мъдрецът познава усмивката на Бог.

      Съди за себе си по лошите часове.

      Компютърът лесно издава тайните ти.

      Важно е да проникваш отвъд смисъла...

      Ако душата ти е мъртва, и Бог е мъртъв.

      Мъдрецът не се интересува от датата и часа.

      Красивата жена се наслаждава на хубостта си.

      Щастливите любовни часове са безвъзмездни.

      Съсъкът на пропукващия се лед смразява повече от пропадането.

      Свиквай с чуждата ненавист – тя ти е награда.

      Творческото безплодие се оправдава с взискателност.

      Престани да чакаш бъдещето – то може да те е подминало.

      Никога не е късно да решиш, че си имал трудно детство.

      Щом нямаш врагове, какво си правил в живота?

      Глупавият мъж не вижда в жена си друго освен глупачка.

      Женската крехкост изглежда на мъжа преструвка.

      Жена ти трябва да знае всичко за тебе – не повече.

      а нямаш друго питие освен мене!" – Джони Уокър.

      Тоягата има два края – винаги заставай под третия.

      Конфуз: жениш се за красива жена и установяваш, че е прекалено умна.

      Ако жена каже на мъж, че го разбира, значи не го смята за мъж.

      Всеки има свое усещане за живота.

      Искаш ли да гледаш хората в очите, сложи си тъмни очила.

      Продължаваш да носиш бремето и след като си го отхвърлил.

      За да си истински мъдрец, нужна ти е прашинка безумие.

      Тъмнината изостря слуха – тишината изостря зрението.

      Голямата близост до Бог те отдалечава от Него.

      Срещу сблъсъка със Съдбата няма въздушна възглавница.

      Не се опитвай да разбереш жената, която обичаш!

      Няма пъстри нощни птици...


      Багри

      Пропуканият лед блести с багрите на Смъртта.

      Какво ли има след бъдещето?

      Джазът е ритмизирана болка.

      Ако компютърът чете мислите ти, мисли за нещо друго.

      В спомени и мечти да не се пилееш!

      Ако сънуваш повторно някой сън, значи не си измел балната зала.

      Добрата поезия не жадува за възхвали.

      Има ли хотел, където да си поръчаш сън по каталог?

      Не разгласявай грешките си – остави това на приятелите.

      Продаваш душата си на Дявола, а я търсиш у Бог.

      Бъди кучето-водач на сляпата Съдба!

      Тъкмо си докоснал бъдещето и то се превръща в настояще.

      В красивите женски форми не търсиш съдържание.

      Пред интелигентна жена мъжът говори или много, или никак.

      Ако успееш да продадеш сянката си, захвани бизнес с привидения.

      Кривият път е лесен, правият – труден.

      Не се поглеждай с чужди очи – може да се уплашиш.

      Значимият човек буди едновременно възторг и неприязън.

      Животът те отпраща към книгите, книгите – към живота.

      Да бдиш или да бъдеш – това е въпросът.

      Старецът не съзнава, че е остарял, докато не се погледне в огледалото.

      Предимството на старците: момичетата вярват на комплиментите им.

      Безкрайната доброта е породена от безкрайна леност.

      Свободният човек изпитва порив към труд, робът – към мързел.

      Всеки афоризъм е начало на незавършена поема.

      Вярата е от Бог, религията – от човека.

      Слушай разума, макар и да долавяш пределите му.

      Вярата е единение с Вселената.

      Няма щастие – има щастливи хора.

      Неувереният човек обича себе си като болник.


      Страхове

      Жената се страхува да се влюби, но непрекъснато го прави.

      Подлостта е гордостта на негодника.

      Някои крачат напред, подтиквани от задни мисли.

      Има духовни къснозрейки – разкриват дарбите си на старини.

      Някои се обиждат, преди още да си ги обидил.

      Думите скриват мислите, усмивките ги издават.

      Когато женските бедра започват от деколтето, остава ли място за нещо друго?

      Рибата улавя рибаря, а той вярва, че е обратното.

      Животът не е ценен, когато само той ти е останал.

      Жената се облича в животински кожи, за да се усеща по-близо до себе си.

      Търпиш хвалбите на глупака, но не и неговите премъдрости.

      Умният мъж сам вае живота си, умната жена си намира ваятел.

      Животното се чувства добре в кожата си.

      За да пишеш мемоари, трябва да си живял – но не до края.

      Отказваш пиенето и цигарите – но кое по-напред!

      Не си първи, ако си единствен.

      Съблечи жената, за да видиш лицето й.

      Падналата жена чака мъжа, който да я вдигне.

      Пушиш така, сякаш си отказал пиенето!

      Назидателният афоризъм е срам за афориста.

      Интересни са само събитията, за които може да се говори.

      ивеем в различни светове!" – жена към телефонния си любовник.

      Не намери място под слънцето, но се окъпа в чуден залез.

      Щастлив си с представата, че ще напуснеш този свят жив.

      В брака разсъжденията за равноправие са стремеж към надмощие.

      Наложи си мярка в размишленията!

      Добре е да умреш, преди да си повикал Смъртта.

      Жената обича и мрази с еднаква сила.

      Глупакът лесно открива щастието.

      Желаеш невъзможното, за да не вършиш възможното.


      Възторзи

      Красотата на залеза не доказва нищо, и все пак...

      Красивата жена, освен обожание, очаква и целувка.

      Мъж без жена е като куче без чадър.

      Жената чака...

      Трета младост: забелязваш неща, на които преди не си отдавал значение.

      Бог обича най-силно тези, които не знаят нищо за Него – децата.

      Разполагаш се в знанието, за да се избавиш по-лесно от него.

      Песента на коса е накъсана от дълги мълчания – както всичко велико.

      Лъжата е подгласник на истината.

      Къде ще си постеля, когато умра – ще си постеля в себе си...

      Жена с дълбоко деколте – неохранявано.

      Когато си изпуснал целта, бързаш да я забравиш.

      Истината е плод на въображението.

      Страданията на умиращия част от живота ли са?

      Всичко велико е удивително, но не всичко удивително е велико.

      Заплавал към далечни брегове, не виждаш подводните скали.

      Живееш с хора, а умираш сам.

      Жената не разбира мъжката гордост, мъжът не разбира женските сълзи.

      Младеещият старец е загадка за самия себе си.

      Влюбеният е способен на висш тероризъм.

      Истински скромен може да бъде само значимият човек.

      По любов се женят главно несретниците.

      Заемаш се с обществена дейност, за да избягаш от делата си.

      Приятният разговор бързо се забравя – неприятният се запомня.

      Животът: единствената причина за Смъртта.

      Всеки има мигове, в които се чувства нелепо.

      Докато търсиш смисъла на нещата, не чуваш песента им.

      Патриотизмът не е убеждение, а убежище.

      Спомените са облаци – облаците са спомени.

      Цветето е красиво, докато го гледаш.Сред облаците  

      ОБЛАЦИ И МЪГЛИ


      Озарения

      Живот без болка: само на Небето.

      Стил означава себеограничаване.

      Новото приятелство е нечакан дар.

      Думите затрудняват общуването.

      Корабът на глупците се люшка, но не потъва.

      Презрението към Смъртта е горделив страх.

      Да дадеш съвет означава да излееш болката си.

      Най-добър актьор е марионетката в изкусни ръце.

      В играта едни се стремят да спечелят, други – да не загубят.

      Ако в красива жена не намираш нищо особено – това е тревожно.

      Един час на детето е по-дълъг от един ден на стареца.

      Модерният Себастиан – пронизан от зли езици.

      С живите врагове може да се сдобриш, с мъртвите – не.

      Бъдещето на младежа е дълго, миналото на стареца – кратко.

      Когато не правиш нищо, очакваш невъзможното.

      Бог не желае да се страхуват от Него, но това е нужно на вярващите.

      В джаза недостатъкът се превръща в качество.

      Младостта е жаждата, която с времето губим.

      Любовницата владее живота ти, съпругата – всичко останало.

      В разговор с красива жена изглеждаш на себе си по-умен.

      Мисленето може да се превърне в убийствен капан.

      Болката е началото и краят на щастието.

      Отчаянието е знак, че не си чужд на надеждата.

      Времето руши всичко освен временните неща.

      Сънят на детето е неразгадаемо тайнство.

      Демоните на миналото оковават ангелите на бъдещето.

      Ако те ухапе куче, не му отвръщай със същото.

      Вярваш на приятел, докато не те измами.

      Тиранинът предизвиква страх и възхищение.

      Толкова обнадеждени лица в обществената библиотека!


      Колебания

      Добрата памет пречи на добрите дела.

      Смъртта се осмисля от изживения живот.

      Пътят към Бог е самотен, но единствен!

      Всичко прекрасно се случва неочаквано.

      Младостта е болест, която се лекува с годините.

      Злият човек се бои от себе си.

      Безделието не знае покой.

      Веднъж изпитан, страхът остава завинаги.

      Мечтаеш за тритомен роман, а написваш три думи: "Мечтата – моят шедьовър."

      Любовта не е спасение, а отлагане на спасението.

      Не отговаряй на незададени въпроси.

      Страхът от Смъртта те тегли към нея.

      Ти си това, което си, а не което можеше да бъдеш.

      Това, че не умееш да рисуваш, е важно само ако си художник.

      Може да си много добър в нещо, но да не желаеш да го правиш.

      Само с едно дръвче трудно ще запалиш огън.

      Какъв шум само в думата "тишина"!

      Да си преживял само част от годините си...

      След падането на завесата мястото на актьора е в механата.

      Приликата с издигнат човек – макар и желана – те натъжава.

      На младини страданието е наслада, на старини насладата е страдание.

      Историята е съглашение между покойници.

      Изкуството на любовта: да караш другия да се чувства добре в кожата си.

      Любовните проблеми – ако изобщо се решават – се решават за минути.

      Не лекувай любовна мъка с чужда мъка!

      Лесно е да простиш на глупака – но на умния?

      Красотата е до време, грозотата – до гроб.

      Известността се заплаща със забрава.

      По-добре е да обичаш един човек вместо целия свят.

      Не сънувай любимата жена, когато спиш с друга!


      Остроумия

      Остроумният човек е тъжен.

      Кога способният човек става способен на всичко?

      Навярно има разумно щастие.

      Старо вино и млада жена са за предпочитане пред младо вино и стара жена.

      Страстната целувка невинаги е страстна.

      Жената е създадена от криво мъжко ребро, затова извивките й са така очарователни.

      Желанието да се харесаш на всички те прави противен на себе си.

      И най-умната жена изглежда глупаво пред огледалото.

      Най-ненадеждната опора на старостта са знанията.

      Смешното запречва пътя към Великото.

      Умната жена бързо оглупява сред себеподобни.

      Всяка мисъл, изразена с думи, губи дълбочината си.

      родължавай нататък!" – накъде?

      Когато не се справяш с въпросите на деня, зачопляш "световните проблеми".

      Купуваш книги само за да не ги четеш...

      Усилието да надвиеш мързела наричат "битка със себе си".

      Старостта си дава вид, че знае отговор на всичко.

      Познанието на истината минава през любовта.

      Щастливият човек вижда наоколо само щастливци.

      Жена, която не си знае гардероба, няма какво да облече.

      Жената, родена за любов, се справя с всичко.

      Инстинкт за истина – порив за наука.

      Любов има само от пръв поглед – вторият е съображение.

      Стани гора от едно дърво!

      Бог няма почивен ден.

      Разпиляването: твоята всекидневна смърт.

      Прекрасни са книгите, които никога няма да напишеш...

      Куп малки истини правят една голяма лъжа.

      Когато си на ръба, запази отсъствие на духа.

      Ако пред теб зее пропаст, не прави "крачка напред".


      Изумления

      На младини абсурдът те плаши, на зрели години те озадачава, на старини те забавлява.

      Любов: основната причина за любовна мъка.

      На късна възраст стигаш до ранните си прозрения.

      Глупостта се цивилизова!

      При пътуване жената не търси нови гледки, а нови погледи.

      Красотата на гласа е дар от ангелите.

      Употребяваната вещ блести от човешки докосвания.

      Мълчанието на словоохотливия е опасно!

      Характерът сам изгражда правилата си!

      Философът обича мъдростта, но не е мъдрец.

      Старецът живее с правилата, младежът – с изключенията.

      Важно е какво преживяваш – другото са подробности.

      Възторзите са до време, съмненията – до гроб.

      Хуморът е плачът на гения.

      Представата, че живееш на тази Земя, е невероятна!

      Важно е да се разкриваш постепенно.

      Може да умреш от жажда за безсмъртие.

      Мишка: слон през обърнат далекоглед.

      Подарените книги най-често не се четат.

      Всичко ти пречи да си напълно нещастен!

      Младост – толкова пропилени възможности...

      При социализма криеш знатния си произход като физически недъг.

      Религията затруднява пътя към Вярата.

      Дамата се прави на уличница, уличницата се прави на дама.

      Афоризмите превръщат безсмислието в мъдрост.

      Всичко нетвое носиш в себе си.

      Нужна е сила, за да понасяш човешките слабости.

      Важно е умът да ти е подръка...

      Не мъдрувай, а мъдрей!

      Не се подмазвай на себе си!Сред книгите  

      КНИГИ И ФАНТАЗИИ


      Недомислия

      Подредените книги са изискана мебел.

      Афоризмът е миниатюрно есе.

      Не можеш да си представиш Нищото.

      Има мигове, в които си по-значим от себе си.

      Простият човек е остроумен, образованият – хитроумен.

      Никога не е рано за равносметка, защото не знаеш кога ще стане късно.

      За жената щастието не е в парите, а в тяхното харчене.

      Щастливецът не е мъдрец, но мъдрецът е щастливец.

      Селянинът се преселва в града, за да сънува селото.

      От лошите ученици излизат добри учители.

      Любовна омраза: наслада от омерзението.

      Приятни и безполезни вещи – женски радости.

      Старецът не помъдрява – само става по-сприхав...

      Пътешествието – стига да не е сватбено – е упражнение по свобода.

      На младини мисленето състарява, на старини – подмладява.

      Има дни, в които животът е разбираем.

      Умението на пияча: да потрети едно питие, без да го повтаря.

      Слънцето хвърля ли сянка?

      Врагът никога не те разочарова.

      Верността към себе си ти пречи да изневеряваш.

      Ако разровиш в душата си, ще откриеш едно малко жабче...

      Бог притуря вечност след вечност, а човекът не забелязва.

      Красива жена с дъх на бадеми...

      Жената не иска да й пеят, а да я разсмеят.

      Забрави за миг, че го е имало Шекспир...

      Децата обичат джуджетата, понеже ги нарочват за своите пакости.

      Целувките по интернет са виртуални, а разочарованията – реални.

      Себеуважението се смята за нескромност.

      Спреш ли да мислиш за Смъртта, ставаш безсмъртен.

      Запушвай бързо пробойните си!


      Пристрастия

      Ако не знаеш, че ще умреш, може би ще познаеш Вечността...

      Гласът на Разума звучи най-невинно след катастрофа.

      Не може да свириш вярно на фалшив инструмент.

      Всички сме актьори – в пламтящ театър.

      Бог обича и вярващите в горски божества.

      Невярата в Бог също е вяра.

      ог не съществува!" – какво е това, което не съществува?

      Идеалистът крие идеалите си като обриви.

      По усмивките им ще ги познаете...

      Живеем в XXI век – не е за вярване...

      Не е толкова просто да си прост.

      Ако търсиш човека в звяра, ще откриеш звяра в човека.

      Трудно е да говориш истината, когато не я знаеш.

      Спящият няма нужда от приспивна песен.

      Гръмотевиците не падат по храстите.

      При сцена с целувка порно-маниакът гаси телевизора.

      Когато изречеш глупост, не се поправяй, а й се наслаждавай.

      Около пламъка на свещта не кръжат орли.

      Не можеш да накараш котка да скочи в морето.

      Падането под масата е еднакво навсякъде.

      Показната благотворителност е гузна.

      Ранният успех е съмнителен, късният – още повече.

      Мъжките дрехи правят жената по-женствена.

      Да се владееш не е проява на малодушие, а на характер.

      аналните истини" често са повече истини, отколкото банални.

      Женски проблем: един мъж е малко, двама са много.

      Край силен мъж жената изглежда по-красива.

      Не пропъждай птицата на таланта си!

      Не се заяждай със себе си!

      От определена възраст вече не мислиш за Смъртта, а за Другия Живот.


      Умиления

      Да загубиш жена, която обичаш, е като да заобичаш жена, която губиш...

      Дама с три висши образования – каква разточителност!

      Глупавата жена е по-умна от глупавия мъж.

      Животните и жените предугаждат трусове.

      Тревата на забравата е мека постеля.

      Да кажеш "да" или "не" може да е по-трудно от скок през прозореца.

      Малките ангелчета си играят с малките дяволчета – враждата идва по-късно.

      Бягай от безлики хора и ненужни вещи!

      Да бродиш като животно – без цел, но с порив...

      Да можеше някой ангел или дявол да ти подшушне колко дни ти остават...

      Значимото започва от незначителното.

      И най-културният мъж не може да скрие орангутана в себе си.

      Да се въздържаш от наслади е по-опасно, отколкото да им се отдаваш.

      Харесваш чужди размишления, ако звучат като твои собствени.

      Знанието е горчив плод от сладкото дърво на живота.

      Човешко е да не грешиш.

      Когато моралът запада, не се вкопчвай в него.

      За миг забрави, че си смъртен!

      Разумът се задоволява с относителното, чувството с абсолютното...

      Доверявай се, но гледай къде стъпваш!

      Не се бутай да си пръв сред последните!

      Никога нищо не е същото...

      Ако мислиш на глас, ще ти се наложи да говориш наум.

      Бъди равностоен на себе си!

      Приемай съдбата с удивление!

      Часовете лекуват драскотините, годините – раните, Смъртта - всичко.

      Душевната болка приижда и се отлива като прибой...

      Любовта отнема ума на умния, за да го даде на глупака.

      Ако любимият умре, остава жив в спомена – ако те разочарова, умира завинаги.

      Щастието на нещастника е да прави другите нещастни.


      Вдъхновения

      Увличай след себе си деня!

      Повторението е майка на глупостта.

      Знанието е сила в безсилието.

      Нищо ново под Слънцето – но под Луната!

      Учеността изкривява характера.

      Ако не намираш път в себе си, прокарай го!

      Не стъпвай два пъти в една и съща локва!

      Разхваленият писател прилича на муле, накичено с ордени.

      Градът – това са светлините, не стените.

      В любовта са важни и последните акорди.

      Който не познава миналото, го измисля.

      Любовта е по-силна от Смъртта, Мъдростта е по-силна от Любовта.

      Да умреш от любов е прекрасно, да умираш от любов – ужасно.

      Всяко бягство крие една надежда: завръщането.

      Хубавото на кратките мисли е, че по-дълго се помнят.

      Най-много се боим от хората, на които сме направили добро.

      Храниш се с илюзии: внимавай, повечето са отровни.

      Мълчанието е изискана форма на събеседване.

      Вместо да палиш свещ, по-добре прогледни в тъмнината...

      Съпрузи: две личности, разделени от брак.

      Човек с твоите проблеми не ти е драг.

      Искаш ли да оставиш следи, нагази в дълбокия сняг.

      Няма значение къде отиваш, важното е да пристигнеш навреме.

      Да принуди себеподобни да му служат може само Човекът.

      Уморена любов: нито може да спре, нито да продължи.

      Жената на мъдреца не обича мъдростта.

      Отдадено можеш да вършиш само едно нещо, всичко друго – покрай другото.

      Ако си решил да сложиш край на живота си, почакай - и ще ти мине...

      Любовта започва, преди да е започнала...

      Любовта продължава и след като е приключила...Котешки игри  

      ОТ ДРУГАТА СТРАНА


      Видения

      Не насилвай девственото слово!

      Не търси душеспасители на плажа!

      Най-ценните афоризми са ненаписаните.

      Поетът не търси истината – той я създава.

      Звездите потрепват от човешките погледи.

      Старецът носи ценности, от които никой не се интересува.

      Случилото се е понятно, случващото се необяснимо.

      Невежият е изпълнен с щастливо незнание.

      Изпитание: да срещнеш съотечественик в чужбина.

      Да долавяш с кръвта си звука на великото и прекрасното...

      Страданията подготвят душата за последния пир...

      В брачното ложе не е нужно да влизаш с папионка.

      Не гледай на живота през театрален бинокъл!

      Не изпадай в зимен сън посред лято!

      Всяка "последна истина" е предпоследна.

      Да милееш за отечеството си е по-лесно, отколкото да живееш в него.

      Значимият човек сам си създава роля в обществото.

      Винаги може да минеш по собствен път.

      Времето лети: като птица или като куршум?

      Заменям временни съпружески задължения срещу вечни човешки права.

      Най-досаден е образованият глупак...

      Бойците от тихия фронт пеят наум.

      Денят ти дарява светлината, нощта – звездите.

      Маймуната може да разсмее човека – човекът не може да разсмее маймуната.

      Изкуството на актьора – да играе естествено.

      Представи си Земята без хора...

      Някои жени растат на хубост, други – на килограми.

      Запиташ ли се дали си влюбен, значи не си.

      Живот след смъртта: утешение или оправдание?

      Лъжците и лъганите ги свързва едно: любовта към лъжата.


      Безумия

      Влюбването е сладкото начало на лудостта.

      Идиотът също се стреми към съвършенство.

      Трудно ще затвориш очи, след като някой ти ги е отворил.

      Публичният дом не те прави публична личност.

      Искаш ли да повишиш теглото си, започни диета за отслабване.

      Изтънчен вкус: людоед-вегетарианец.

      И леността ражда идеи.

      Великите мъже обсъждат нови идеи и старо уиски.

      Човекът е произлязъл от маймуната – къде ли си е загубил опашката?

      Поради наивност пропускаш в живота първите действия.

      Самотата е начало на Свободата.

      Истински красивата жена изглежда по-красива от себе си.

      Мисли благосклонно за човека!

      Истината не търпи доказателства.

      Пътят пред теб е тесен и стръмен, а погледнат назад – широк и просторен.

      Оплютият поет се смята за богопомазан.

      ажните събития" най-често са маловажни.

      Всяко завършено нещо е едва започнато.

      Наказание: да създаваш ненужни неща.

      Кой ще плати сметката за престоя ти на Земята?

      Да създадеш проблем е по-лесно, отколкото да го решиш.

      Глухият не чува песента на славея, но и крясъка на враните.

      Луната е богинята на вълците...

      Младият човек се усеща безсмъртен.

      Колкото повече книги прочетеш, толкова по-малко ще напишеш.

      Открий смисъла на деня си!

      Израстваш в битката между дарба и обстоятелства.

      Осъзнаваш, че вече ти е късно да умреш млад, но още ти е рано да умреш стар.

      Логично – следователно невярно.

      Човекът: домашният любимец на Бог.


      Нетленности

      За да изясниш отношението си към някого, представи си неговото погребение.

      Умното дете носи в главата си нероден свят.

      Личността покълва сто години преди раждането.

      Единствената причина да си щастлив е, че си щастлив.

      Добрият афоризъм те посвещава в тайните.

      Отпъждай нежелани съветници!

      Твърдиш, че не си влюбен, но гласът те издава.

      Почитта към Великите често се дължи на неразбиране.

      Човеколюбието е преболедувана човеконенавист.

      Красивото дете носи в сърцето си прелестта на Вселената.

      В красотата има повече истина, отколкото в истината – красота.

      Умът се къпе в морето на знанието, но животът протича на брега.

      Приемай неизбежното като дар...

      Не отглеждай червея на съмнението като домашен любимец!

      Не всеки безумец е влюбен, но всеки влюбен е безумец...

      Прогони всекидневието от мислите си!

      Първата мисъл на глупака е да включи компютъра...

      Светът е прекрасно място за сбогуване...

      Красивата жена е желана – обичаната е красива.

      Не е трудно да се влюбиш – трудно е да оцелееш.

      Враждата стопява лицемерието.

      И в приятелството има единоборство, но скрито.

      Оперният певец никога не пее под душа.

      Докато не мислиш за своя враг, той не съществува.

      Целувката не се нуждае от обяснение.

      Има красива грозота и грозна красота...

      Доказателство за съществуването на Бог е размерът на Вселената.

      Детето изрича неповторими думи, които възрастните поправят.

      Уморените очи изглеждат по-умни.

      Няма да спреш полета на орела със заклинания.


      Невидимости

      Жената без грим използва невидима козметика.

      Разчитай на чудото!

      Миналото се просмуква в бъдещето.

      Жената те обича, макар да не те познава.

      Приятелят те обича, макар да те познава.

      Красотата се ражда от чудото.

      Добрият човек е загрижен за добруването си, талантливият – за таланта си.

      Вярата се разкрива в молитвата – съкровено тайнство.

      Не призовавай борците за мир с военна призовка!

      Мъдростта е новопридобита невинност.

      Възгледите на читателя се определят от това, което чете в момента.

      Гледай на света през розови очила, но с черни рамки...

      Тишината е по-стара от човека и ще го надживее.

      Изпреварвай хаоса!

      Страх: основната подбуда за безстрашието.

      Неразгадаем е умът на вдетинения гений...

      Богатството те притежава...

      Ако случайно срещнеш Бог, знай, че не е случайно.

      Кучешкият поглед е като човешкия – само дето е по-умен.

      Големите политици ненавиждат политиката.

      Мъдрецът е доволен без причина.

      Да умреш, преди да си живял...

      Да се смята желаното за действително е ядката на всяка идеология.

      Ругаят ли те, не го приемай лично.

      Щом не виждащ пушек – огънят или пламти, или е угаснал.

      За поета словото е игра, за критика – труд.

      Малките победи на деня подготвят голямото поражение на живота.

      Драма: властна личност, лишена от власт.

      Светлинката в дъното на тунела може да е насрещен влак.

      Мерило за красотата е грозотата.Музиката на света  

      БЕЗВЕРИЯ


      Нелюбов

      Само преживяното е достоверно.

      Как ще платиш цената на живота си?

      Подреди миналото си!

      Трудно се понася чуждото благородство...

      Човекът с качества е пълен с недостатъци.

      Липсата на любов те прави омразен на себе си.

      Грешките на майстора се умножават от неговите ученици.

      Да учиш не значи да променяш, а да добавяш.

      Непрестанното четене е детската болест на интелектуалеца.

      Животът е прекрасен – стига междувременно да не ти се случи нещо.

      Младостта дава сили да я изтърпиш.

      Няма прелетни нощни птици.

      Умната глупачка те побърква...

      Жените с качества въздишат по-често.

      Преуспяващата жена старее по-бавно.

      Мъжеството на жената е в нейната женственост.

      За да озвериш една жена, кажи й, че очите й са красиви по различен начин.

      Младата жена се представя за по-възрастна, възрастната – за по-млада.

      За да промени миналото си, на жената й трябват секунди.

      Безочливата жена има ослепено сърце...

      Славолюбецът е ходещ паметник на самия себе си.

      Любовта към парите рядко е взаимна.

      Женските пороци разпалват юношеските фантазии.

      Приятелството включва и общо чувство за хумор.

      Бракът е най-опасното лекарство срещу любовна мъка.

      Как да целунеш жена, която не спира да приказва?

      В хладна есен жената тръгва по сандали, за да върне лятото.

      Жената не търси причината, а виновника за нещастието си.

      Жената изрича истината така, сякаш се съблича.

      Не ми влизай под кожата – скоро няма да излезеш!


      Непокорства

      Нощните птици не летят в ята.

      Страхливецът върви само по отъпкани пътища.

      Нощта разширява границите на копнежа.

      За да говориш истината, не ти е нужна съвест.

      Всяко съмнение в себе си е основателно.

      Отнасяй се към болния като към здрав – така по-бързо ще оздравее.

      Ако знаеш истината, пази я – не я разгласявай.

      Селянинът се чувства в столицата като другоземец.

      Човек е съставен от нещата, които обича.

      Приключението на езика – най-вълнуващото.

      Мъжът търси смисъла, жената – уюта.

      Съвършенството е грехът на най-добрите.

      В битката с езика най-често излизаш победен...

      Хотелът е любимото прибежище на самотника.

      Омерзеният човек желае никога да не се е раждал!

      Изменилата жена не прощава на мъжа, тласнал я към изневяра.

      Романтичната жена желае преди секс вечеря на свещи.

      Романтичният мъж желае след секс ноктюрно от Шопен.

      Бог не е единствената цел, но единствен Той осмисля целта.

      Поезията е следата на Бог в пясъка на Вселената.

      Природните сили са видимостта на Бог.

      Количествените натрупвания водят до злокачествени изменения.

      Техниката прави живота по-удобен, изкуството – по-смислен.

      Страстта отминава – самотата остава.

      Цивилизацията започва със забрани.

      Трудът създава благата – любовта ги облагородява.

      Плитчините са топли, дълбините – студени.

      Всяко твърдение изглежда по-убедително, ако в него има числа.

      Женската красота се измерва с трепета, който предизвиква.

      Залезът не разкрасява опожарения град.


      Ненавист

      Ненадейната вражда е вълнуваща като ненадейната любов.

      Изкуството е мъка за бездарната душа.

      В красивия камък трепти нещо човешко.

      Левите идеи са привлекателни поради своята неприложимост.

      Тайната клевета е по-опасна от явната.

      Непонятният афоризъм трябва да е красив...

      Обичаш залеза повече от изгрева...

      Търпението е мощта на камъка.

      Човешката красота е необяснима, но спира дъха...

      Афоризмът не става за сънотворно.

      Харесваш жени, които ти напомнят минали любови.

      Старецът суче мустак, за да скрие, че е грохнал.

      Младежките грехове са гордостта на честолюбивия старец.

      Най-напред старецът живее в момчето, после момчето заживява в стареца.

      Абсурдният афоризъм предизвиква недоумение и възторг...

      Човек без обществена значимост става общественик.

      Да си окрилян от безкрила муза...

      Първо чуваш шума на гората, после долавяш повея на вятъра.

      Римуваната реч минава за поезия.

      При любовен спор позоваването на закона е безполезно.

      Неочакваната любов е дългоочаквана.

      За всяко престъпление ще се намери човеколюбиво обяснение.

      Забравеният проблем е решен проблем.

      Плановете са, за да бъдат нарушавани.

      Малодушният отстъпва поради слабост, великодушният – поради сила.

      Животът преминава в очакване той да започне.

      Един преводач предава смисъла, друг – замисъла.

      Умиращият няма чувство за хумор.

      Дългата телефонна любов приключва с кратки есемеси.

      Художникът не влага в картината смисъл, а живот.


      Смут

      Дефектът е ефект само за сгрешилия.

      Неочаквано днес нещата са същите като вчера.

      Към "вечните ценности" спада и вечната потребност от тяхната промяна.

      Изгубих себе си, който ме намери, да ме задържи – възнаграждение.

      Вярвам в неприязън от пръв поглед...

      Ласкателно е да очакват от тебе неща над твоите възможности.

      Хубавото на компютъра и кучето е, че не задават въпроси.

      Животът може и да е лишен от смисъл, но търсенето му е така вълнуващо!

      От афоризъм не може да извлечеш цитат.

      Разколебаният философ вече не дири истината, а само красива жена.

      Компютърът ми е полудял: при грешен въпрос връща верен отговор!

      Всяка "ужасна епоха" се превръща в "доброто старо време".

      За да се справиш, в чужбина казват "отпусни се", у нас – "стегни се".

      Проблемът пред огледалото: не вярваш на очите си.

      Не искаш да си прочут – искаш да си велик...

      Не можеш да извършиш всички лоши неща, на които си способен.

      Ще се учудиш на живота си, ако го четеш като роман.

      В търсене на място под слънцето ставаш лунатик...

      По лунната пътека тичат слънчеви момичета...

      Закон: основната причина за беззаконието.

      Ако се чудиш кой те е целунал в тъмното, не бързай да палиш лампата.

      Сами по себе си думите нямат смисъл...

      Задай вежлив въпрос на домашния любимец и току-виж ти отговорил.

      Рибата мълчи само пред рибаря.

      Поуката от поучителните четива е, че не бива да се четат.

      Не овладявай знания – нека знанията те овладеят!

      Клошар приказва с въображаема жена – колко нежност в думите му!

      Краят на близък човек може да се окаже начало на нов живот.

      Два монолога не правят диалог.

      Ако вземеш на някого ума, не забравяй да му го върнеш.Прибоят  

      МОРЕТА


      Вълни

      Мълчанието е златото на глухонемите.

      Животните не познават досада.

      Най-предано е "мъжкото момиче".

      В дълбоки афоризми се давят плитките умове.

      Има три вида жени: красиви, грозни и омъжени.

      Витоша – застинала океанска вълна, надигнала се да погълне града...

      Високият морал прикрива низки страсти.

      Закоравялата непорочност е грях.

      Едно е сигурно – няма да доживееш до бъдещето.

      Истинската жена вземе ли нещо в ръцете си, то става!

      В усмивката на умната жена трепти незнайна мъдрост.

      Мъдростта на Земята се излива в шепота на реките.

      Някой ден осъзнаваш, че вече всичко си преживял – освен Смъртта.

      Миналото е измислица, бъдещето – неизвестно, остава настоящето – сграбчи го!

      Ревнивецът търси любовника на жена си и в собственото легло.

      Не оставай насаме със себе си – може да пострадаш.

      Обожавай жените, но от разстояние!

      Логичните мисли пораждат нелогични постъпки.

      Безумецът няма ум за губене...

      Сред многобройните приятели ще откриеш враговете си.

      Ако си убеден в способностите си, защо ти е нужно да ги доказваш?

      Скромността е достойнството на недостойните.

      Маловажните дела на великия човек изглеждат значителни.

      Докато се опитваш да се справиш с настоящето, то се превръща в минало.

      Амбицията на кръглия глупак: да стане квадратен.

      Животът в спомените изглежда нормален.

      Далечните приятели са ти по-близки.

      Уважавай правото на жабата да ухапе щъркела, преди той да я изяде.

      Беднякът се нуждае от храна, богаташът - от охрана.

      Най-силно скърбиш за мъртвите приятели, с които най-рядко си се срещал.


      Острови

      Мъдрецът не се блазни от власт.

      Честолюбивият лекар ще те излекува и от несъществуваща болест.

      Не се отдалечавай от себе си!

      Няма невинни въпроси!

      Жениш се за любимата, за да я забравиш по-лесно.

      Най-много се страхува от развод неомъжената жена.

      Мъдрецът невинаги е мъдър.

      Мрачното минало и светлото бъдеще са инструменти на политиката.

      Гладът води до революция, революцията – до глад.

      От подмолите на съня изплува истинският ти лик.

      Момчето напуска селото, но селото не напуска момчето.

      Малкото дете смята врабчето за малко гълъбче.

      Момичето няма търпение да се омъжи, после няма търпение да се разведе.

      Брак: основната причина за разводите.

      Глупавата жена обича да е нещастна – така се изживява по-романтично...

      Какво друго може да ти се случи освен това, което ти се случва?

      Няма нещо, за което мъдрецът да не е мислил.

      Жената бързо забравя мъжа, спомогнал за нейното издигане.

      Совата не вижда нито Слънцето, нито Луната...

      Липсата на характер минава за артистичност.

      Омразата често е скрито възхищение.

      Най-жестоко хапе беззъбата уста.

      Когато генералът ругае като фелдфебел, фелдфебелът ругае като генерал.

      Жената е убедена, че й плащат не за труда, а за обаянието.

      С изпити се оценяват знания вместо личности.

      Когато жената не успее с чар, опитва с логика.

      Мъжът преследва задачи, жената – цели.

      Когато не можеш да говориш, не можеш и да мълчиш.

      Добрият ден е кратък, лошият – дълъг.

      Да се скриеш от Смъртта и от Любовта е невъзможно.


      Лагуни

      Не разговаряй с никого в негово отсъствие!

      Безизходицата не оправдава бездействието!

      Въображаемият разговор не те избавя от реалния.

      В досадна любовна връзка пропускаш по-добрите възможности.

      Вярната жена те пази от изневери.

      Ако се чудиш дали да се разделиш с някого – по-добре се раздели.

      Повечето любовни връзки се дължат на страха от Самотата.

      Колкото една жена е по-закръглена, толкова по-плоски мисли поражда.

      Афоризмите те спасяват от Пъкъла!

      Няма по-озлочестена дума от "Бог"!

      Критиците дават имена на стиловете – за свое удобство.

      Издигнат ли ти приживе паметник, готви се за забрава...

      Лесно е да обичаш жените, трудно е да обичаш една жена.

      Пееш под душа, понеже никой не те слуша.

      Писателят никога не намира достатъчно време за писане.

      Очите на жената запламтяват преди сърцето.

      Тъгата е по-трайна от радостта.

      Историята не обича безименни герои.

      Не можеш да заповядаш на мълчащия да млъкне.

      В различните часове на деня един афоризъм има различен смисъл.

      Въздушната целувка не се приема със затворени очи.

      Не питай давещия се какво ново около него!

      Най-древната професия прави останалите несъстоятелни.

      Сееш думи, жънеш мълчания.

      Отнесе го потокът на съзнанието...

      Ако падаш в пропаст, не се надявай да ти пораснат криле.

      Остроумието е начин да кажеш истината, без да я назовеш.

      Който не успява в нищо, влиза в политиката.

      Истината се изражда в спора.

      Всеки е успешен капитан на закотвен кораб.


      Фиорди

      Лъжата е красиво забулена истина.

      Слънчевата система невинаги е слънчева.

      Около теб е пълно с неназовани неща...

      Точен изстрел: да не уцелиш никого.

      Доносникът се ласкае, че е човек на перото.

      Не издевателствай над умствените си способности!

      Боязливите вярващи се правят на богохулници.

      Калната локва изглежда дълбока.

      Жените те отклоняват от писането, писането – от жените.

      Бързо ще намериш другари по омраза.

      Жената не чувства вина за твоето разбито сърце.

      Разплакан мъж изглежда глупаво, разплакана жена – трогателно.

      Пияният мъж предизвиква разбиране, пияната жена – погнуса.

      Сексът не превръща приятелството в любов, а само го разваля.

      Как да спреш сълзите на жена, която плаче за друг?

      Тайните погледи пленяват повече от тайните целувки.

      Любовното писмо се опитва да обясни необяснимото.

      Наивната жена те подмладява с глупостта си.

      Жена, която в десет страници обяснява защо те мрази, е лудо влюбена.

      Трудно се живее, но като цяло животът е прекрасен.

      Няма милост за сбъркалия политическото поветрие.

      Някои политически лозунги въздействат поради печатните грешки.

      В чаша хубаво вино искри цялата благодат на живота.

      Истинното слово е неуверено, лъжливото – напористо.

      Всяко поколение има своите непрочетени книги.

      Похвалата от недостоен човек те омърсява.

      Не мисли на празна глава!

      Животът не ти позволява "да си живееш живота".

      В безумната страст има повече безумие, отколкото страст.

      Който не разбира от една дума, няма да разбере и от сто.Торнадо  

      ВЕТРОВЕ


      Торнадо

      Порокът разхубавява грозната жена.

      Женската безогледност минава за личен чар.

      Не пази поуките си за бъдещите поколения!

      Пред новороденото майката плаче, бащата се смее.

      Жената не ти позволява да си нещастен с друга.

      За да задържи мъжа, жената е готова да го кастрира.

      Когато врагът те прегръща, не мисли, че те обича.

      Мъжката интелигентност е резултат от милиони години безсърдечие.

      Пенсионерът чете вестник с вярата, че участва в политиката.

      Жена разговаря по два мобилни телефона – с двама мобилни любовници.

      Интелектуалката оставя подире си лъх на скъп парфюм и евтини цигари.

      Жената изважда мъжа от равновесие, за да се наслади на яростта му.

      Общуването с малоценен човек те обезценява.

      Сватба: докато Животът ви раздели...

      Жената харесва груби ласки, придружени от нежни думи.

      Ослепителната красавица трябва да се гледа през слънчеви очила!

      Има творци, добри имитатори на самите себе си.

      Нищо не ограбва така, както любовна връзка с посредствен човек.

      Познавачът на женското сърце трудно се оправя с жените.

      Красотата ще спаси света – ако остане нещо от него.

      В момичето още играе детето, но вече се кипри жената.

      Красавецът се бои, че не е достатъчно мъжествен.

      Прекомерната красота не ти позволява да я обикнеш.

      По красивото бебе се захласва и наемният убиец.

      Когато жената извърши грешка, очаква да й се извинят.

      Лошото на въображаемите разговори е, че не свършват.

      Черните дрехи подчертават бялата кожа на вдовицата.

      Ако цената на едно общуване е унижение, не я плащай!

      Отговор на всички въпроси има глупецът и мъдрецът.

      Жената нарича егоист мъжа, който не мисли за нея.


      Бриз

      Опърничавата жена постъпва обратно на очакванията ти.

      Големият човек се държи с малките като равен

      Жената на приятеля не може да ти бъде нито жена, нито приятел.

      Когато най-малко ти се живее, и най-малко ти се мре.

      Знанието придава тежест на глупостта.

      Мъжът изневерява с тялото, жената – с душата си.

      Жена се заседява в мъжка компания, но не и мъж – в женска.

      Дамата смята, че женската лъжа е благородна, а мъжката – вулгарна.

      Мъжете разглеждат списания с кинозвезди, жените – снимки на децата си.

      Липсата на смисъл е мъчителна на младини и забавна на старини.

      Образованият човек се пита: "Къде ли съм прочел това?"

      От поет лесно се става журналист, от журналист трудно – поет.

      Човекът не е СЪЗДАЛ, а е СЪЗНАЛ Бог...

      Голямото благочестие издава голямо честолюбие.

      Интелигентът вярва, че като прочете много книги, става интелектуалец.

      Любовта преминава или в ненавист, или в приятелство...

      Ако се затвориш в себе си, остави прозореца отворен.

      Сърцатият афоризъм искри от волнодумство.

      Чуждото мнение не те интересува, но си петимен за една добра дума.

      Наивната неприязън те огорчава повече от пресметливата.

      Селският хитрец намира поприще в града.

      Парадоксът на любовта: времето е спряло, а тече по-бързо.

      Красивата жена няма минало – тя има история!

      Не отговаряй с "не", преди да си чул въпроса.

      Първата задача на овластения глупак е да разгони можещите.

      В битката за душевна свобода нямаш съюзници.

      Не очаквай от афоризмите да ти разкрият смисъла на живота.

      За да паднеш от кон, трябва да си го яхнал.

      Щастието е това, което не забелязваш.

      Паметта за миналото е гнетът на днешния ден.


      Сироко

      Не се вторачвай в болката, остави я да отшуми.

      Чуждият живот е като твоя – но по-разпознаваем.

      Наблюдавай се от птичи поглед!

      Проверката руши доверието.

      Гмурни се в душата си!

      Ако е гарга, да е интелектуалка.

      Благовъзпитаният човек ругае наум.

      Защо големият поет крие, че е от малко село?

      Моралът удобно се подменя с целесъобразност.

      Несвободният човек живее сред недомлъвки.

      Най-краткият път между двама души е начупената линия.

      Часовникът убива чувството за време.

      Мъдрецът завършва живота си в усамотение.

      Трупаш пари с надеждата, че така ще отдалечиш Смъртта.

      Не очаквай от красива жена да посади цвете.

      Наказанието на интелигента: да трупа ненужни знания.

      Да се затвориш в болката като в убежище...

      Не преживяй преживяванията си!

      Ако не те е грижа на колко си години, ще живееш по-дълго.

      Прощавай оскърбленията, но не ги забравяй!

      Приятелят ти може да сгреши, но не позволявай на никого да го съди.

      Навикът е втора природа – природата е първи навик.

      Някои си остават даровити деца до дълбока старост.

      Чужбината няма да ти стана родина, но родината ще ти стане чужбина.

      За да познаеш нещо, трябва да се отдалечиш от него.

      За да разбереш кои знания са излишни, трябва да ги усвоиш.

      Мъжът иска да му е интересно, жената – да й е хубаво.

      По-лесно слушаш тъпана, отколкото тъпанаря.

      По сънищата им ще ги познаеш.

      Любознателното момче е лош ученик.


      Пасат

      Бог вярващ ли е?

      Бог вярва ли в Човека?

      Разкрепостеност: случайни връзки в очакване на Любовта.

      Мъдрецът не желае да го честват.

      Какъв е човекът, който не е глупав, а живее глупаво?

      Животът минава в търсене на място в живота.

      Ако очакваш неприятности, те скоро ще пристигнат.

      Най-сладката тръпка в любовта е преди любовта.

      Търси доброто в човека – злото само ще те намери.

      Вярата в Бог е освободен Разум.

      Щастието може да дойде, когато вече не го чакаш.

      Когато един проблем е неразрешим, той става проклятие.

      Страстта надмогва старостта!

      Време: гражданинът гледа часовника, селянинът – облаците.

      Едно малко прозорче може да открие величествена гледка.

      Глупакът вярва в безграничните си умствени възможности.

      Жената очаква от мъжа да я носи на ръце – независимо от килограмите й.

      Победителят преди всичко е победил себе си.

      Бог се разкрива докрай само пред отчаяния човек.

      Сияйният поглед изкупва женските недостатъци.

      Простакът обожава изстъпленията на екрана – изживява ги като свои.

      Когато намразиш себе си, намразваш света.

      Младоликият старец не е почитан.

      Духовната жена остарява с вкус.

      Няма творба, зачената непорочно.

      Бог не презира Разума, а му съчувства.

      Предпочиташ да те лъжат, вместо ти да лъжеш.

      Хиляда думи не са по-убедителни от една.

      Логиката е религията на глупака.

      Владееш постъпките и думите си – ами мислите?Зъбки  

      КОТКАТА НА ЩАСТИЕТО


      Рана

      Лъжецът знае истината!

      Мръснословието е хуморът на простака.

      Язвителният човек е уязвим.

      Мразиш лъжеца, понеже си му повярвал.

      Добре е да умреш, когато си узрял за Смъртта.

      Резките движения прогонват птиците и любовта.

      Жената на твоя враг е непостижима тайна.

      Спомените и мечтите имат обща съдба – удавят се във всекидневието.

      Жените се променят по-бързо от мъжете, но по-незабележимо.

      Добрият афоризъм е заченат в болка и роден в смях.

      Леността на младежа е безгрижна, леността на стареца – тревожна.

      Наивните души вярват в афоризмите като в математически формули.

      Пред умна жена мъжът може да се държи и глупаво.

      Нужни са железни нерви, за да понасяш златните сърца.

      Ако бягаш от изкушенията, те ще те догонят.

      Любовта иска думи, сексът – мълчание.

      Афористът е шегобиец, оцелял при корабокрушение.

      Докато не слезе на сушата, морякът не е нито сред живите, нито сред мъртвите.

      Ако се вслушаш в сърцето си, ще доловиш непознати мелодии.

      Умният може да говори глупаво – глупавият не може да говори умно.

      Поглеждаш наоколо – няма никого, поглеждаш в себе си – и там същото...

      Ако не знаеш, че нещо е невъзможно, току-виж си го направил.

      На мързеливия му се зловиди и дребният чужд успех.

      Творецът създава религия, чийто ревностен бог е самият той.

      Тайната на Живота ще узнаеш в мига на Смъртта.

      Всеки миг те изправя пред избор – избирай себе си!

      За много хора животът е отложено самоубийство.

      Тон за песен дава най-глупавият войник в ротата.

      Политически парадокс: милионер с леви убеждения.

      Сократ не разбира котката си, но котката го разбира.


      Болка

      Красивата жена мрази по-силно от грозната.

      Седнеш ли да си събереш мислите, жена ти решава, че кроиш нещо.

      овият живот" е съшит от кръпките на стария.

      Жените носят обеци, за да отразяват блясъка на очите им.

      Жената с очила е предпочитана, понеже недовижда недостатъците ти.

      Глупостите на красивата жена са неразгадаеми мъдрословия.

      Романс с приятелката на жена ти ги съюзява срещу теб.

      Трудно ще кажеш с какво е известен един "известен поет".

      Хладен ум, горещо сърце, чисти ръце – урок по анатомия.

      По-важно е не какво виждаш в един пейзаж, а какво не виждаш.

      Ако разглеждаш дълго една картина, тя става част от тебе.

      Оценяваш една творба според настроението си.

      Трудно се разделяш с жена, на която си посветил стихотворение.

      Вярата в Бог започва с дарбата за Любов.

      Жадуваш за световна слава, после – за отзив в местния печат, накрая – за похвала от баба си.

      Жената не обича двусмислици.

      Най-трудно се рисува щастието.

      Не можеш да направиш живота си несъстоял се.

      Всеки велик провал е плод на велик замисъл.

      Усмивката на непозната жена е по-съблазнителна от усмивката на любимата.

      Колкото повече мразиш миналото, толкова по-трудно се разделяш с него.

      Изисканата жена не познава магията на целувките.

      Красотата не търпи прекалена близост.

      В съпруга жената търси любовник, а в любовника – съпруг.

      Любимата е най-любима под светлината на звездите.

      Старецът се кара на кучката си, а тя го гледа мила, засмяна...

      Приятелство между мъж и жена: само ако и двамата са влюбени в други.

      По-лесно ще превърнеш приятел във враг, отколкото враг в приятел.

      Започваш да мислиш за живота си едва когато ти се изплъзва.

      Който може, твори – който не може, обяснява творчеството.


      Скръб

      Мъката по детството е горест по изгубения Рай.

      Докато една случка не е разказана, не се е случила.

      Не бързай да се гордееш, преди да са те обругали.

      Годините, прекарани в мечти, не се вписват в автобиографиите.

      Закъснялата младост се изкупва с подранила старост.

      На старини отмира чувството за вина – заедно с чувството за срам.

      Златна сватба: тя помни хубавото, той – лошото.

      Най-чужди ти стават онези, които са ти били най-близки.

      Не вярваш в бъдещето, сякаш вече си го преживял.

      Късното откриване на Бог е като забавено раждане.

      Афоризмът е муха, кацнала върху слон.

      Ако се откажеш от становището си, веднага някой друг ще го заеме.

      В малкия афоризъм прозира скелетът на динозавър.

      Когато говориш, каквото мислиш, не мислиш какво говориш.

      Цял живот следваш едно правило – само дето си го забравил.

      Неразбиращият те гледа с упрек.

      На старини ти се иска да си бил на младини разбойник.

      Непримирим е врагът, който преди те е боготворил.

      Първата грешка в живота може да се окаже първата ти разумна постъпка.

      Няма по-вярна от случайно изневерилата жена.

      Ако извършиш нещо значимо, скрий усилията.

      Черният хумор се подхранва от белите коси.

      Здравето е богатство, което пропиляваш сам.

      Не вярваш, че с годините ще поумнееш – и се оказваш прав.

      Детето вижда луната – луната не вижда детето...

      Здравият разум също боледува.

      Скептик: помъдрял оптимист.

      Жениш се по любов, а се развеждаш по глупост.

      Богоборецът е поел пътя си към Бога.

      Престани да мразиш и започни да мислиш!


      Усмивка

      Бостанското плашило износва дрехите на бостанджията.

      Ако в думата "живот" допуснеш пет грешки, ще получиш думата "смърт".

      Героят те възхищава, но човекът в него те разочарова.

      Най-смразяващи са мрачните истории, разказани с усмивка.

      Не може да се влюбиш от състрадание.

      Всеки душевед – душевад...

      Бялата врана е летяща черна овца.

      Няма преводачи-графомани.

      Клеветата не умира със смъртта на клеветника.

      Трудно е да си женен за първи път...

      Втълпените знания не са познание.

      Всяко постижение предполага да бъде охулено.

      Неувереният е нетърпелив.

      Как да възразиш, когато всички са съгласни с теб?

      Спомени за събития, спомени за думи...

      Солта на живота нагарча.

      До самия край очакваш чудото.

      Най-млади сме на най-старите фотографии.

      Целунатите момичета ги забравят, нецелунатите ги помнят.

      Няма по-ревнива от невярната жена.

      Насладата от писането сродява гения с графомана.

      Първият сблъсък с красотата наранява.

      Геният невинаги е гений.

      В любовния триъгълник съпругът е тъпият ъгъл.

      Хаосът не може да се пресъздаде хаотично.

      Някои хора са болни на тема "здраве".

      Жената къса от лавровия венец на мъжа си, за да му подправя гозбата.

      Никога не сънуваш онова, което ти се иска.

      Жената се влюбва в твореца, но се излъгва в мъжа.

      Най-здраво те държи към Живота мисълта за Смъртта.Пътеката на спокойствието  

      СПОКОЙСТВИЕ


      Брези

      Брезова горичка, а сред нея самотен смърч...

      Прелестно момиче, заспало в сянката си...

      Младата луна е ангелска ресничка.

      Речена дума, хвърлен камък - в собствената градина.

      Уважението към себе си невинаги е взаимно...

      Жената не се интересува от нещата, с които поддържа разговор.

      Професия: протестиращ.

      Краставата жаба става красива под писеца на художника.

      Всички вещаят края на изкуството - а то нехае...

      Дъждът плаче заедно с измаменото момиче...

      Мъртъв дух - жив труп...

      Най-бързо остаряваш в "заслужена почивка".

      Хвърляш се в прегръдките на любимата и там окаменяваш...

      Когато глупакът се прави на умен, изглежда още по-глупав.

      Не преставай да се учудваш на себе си.

      Поетът има криле, критикът - хриле.

      Избягалите мисли са най-ценни.

      Краят на една любов е по-разтърсващ от нейното начало.

      В спора кой кого повече обича любовта си отива.

      Благородните усилия преминават в "гняв и пристрастие".

      Страхът на майката: дъщеря й да не я засенчи.

      з съм те създала, аз ще те унищожа!" - майка към непокорния син.

      Женското бъбрене е музика за старческите уши.

      Бог е зает с управлението на имота си - Вселената.

      Бог е безименен - като Вечността...

      Ако спреш посред изречението, значи е нямало защо да го започваш.

      Глухият чува трептенето на Мирозданието...

      Най-разностранни са хората в безпътица.

      Пред публика интелектуалецът се усеща или велик, или смешен.

      Морето мени цветовете си заедно с облаците.


      Липи

      Един вижда в липата красиво дърво, друг - липов чай.

      Остроумието е пяната на интелекта.

      Безразличието обезсмисля човека в теб.

      Преставаш да говориш - преставаш да мислиш...

      Когато близките ти са далеч, самотата става плодотворна.

      Празноскитащ празнодумец подхваща политическо поприще.

      Най-много мислиш за нещата, за които не искаш да мислиш.

      Светците задръстват пътя към Рая.

      Съмнението е в основата на всеки размисъл.

      Колкото повече остаряваш, толкова момичетата стават по-хубави.

      Когато няма къде да отидеш, скриваш се в себе си.

      Всяко престъпление е вече наказание...

      Помиярът лочи помията на всекидневието.

      Жената винаги има резервен вариант.

      Жената е или господарка, или робиня...

      Жената се движи от емоции - мъжът от чувства.

      Осъзнаваш погрешния си избор едва след като си го направил.

      Мълчаливата жена е радост са глухонемия.

      Суетният интелектуалец става общественик.

      Славеят възпява нощта, а косът - славея.

      Не започвай нов живот, преди да си приключил със стария.

      Талантът най-лесно се продава по медиите....

      Нямаш какво да кажеш и отиваш на среща-разговор по телевизията.

      Постепенно свикваш със себе си...

      Образованието ти дава самочувствие, но ти отнема любопитството към света.

      Болестта води или до Смърт, или до Преображение.

      Предсмъртното озарение е в основата на голямата поезия.

      Близкото минало и далечното бъдеще са еднакво непоносими.

      При премеждие мъжът пита каква е причината, а жената - кой е виновен.

      Не гледай на себе си отвисоко!


      Върби

      От върбова свирка флейта не става...

      Птици, които ходят по земята, не летят високо.

      От време на време решаваш да промениш живота си...

      На старини животът се услажда от "последните поръчки".

      Кои са по-самотни - птиците или рибите?

      Овчедушието минава за почтеност.

      азбирам!" - казваш, когато нищо не разбираш...

      Моралният закон в гърдите ти се бие с обществения морал.

      Вечно усмихнатият човек няма чувство за хумор.

      Дискретният чар на простолюдието...

      За жената огледалото е сцена.

      Негалената котка е по-свирепа от гладната.

      Лесно е да порицаеш злото - трудно е да насърчиш доброто.

      За да обхванеш един проблем, първо трябва да го забравиш.

      Когато нямаш нищо, искаш всичко...

      Прекалената любезност прикрива властолюбието.

      Мъртвият не се бои от Смъртта.

      Когато поразхлабят примката, робът го удря на живот!

      Злото може да те уплаши, но и да те разсмее.

      Някога: разум, чувства, любов - сега: интелект, емоции, секс.

      Истинският мъж плаче само насън.

      Умната жена лесно се заплита в глупости.

      Бандитът се страхува за живота си повече от жертвата.

      Камъкът е натрупано безмълвие.

      Разглеждай себе си с усмивка!

      В огледалото човекът е едновременно актьор и публика.

      Сенките летят към изгрева.

      Обичай парите, но не върши нищо за пари.

      След като си погалил най-добрия си приятел, кучето, отиваш да си измиеш ръцете.

      Когато мълчиш и когато говориш, мисълта ти тече различно.


      Тополи

      Старостта не е страшна - страшно е остаряването.

      Трудно се откъсваш от мухоловката на всекидневието.

      Светлите мисли разбуждат светли спомени.

      Черните мисли довеждат черни спомени.

      Превръщай кризите си в ново начало.

      Негативизъм - с мярка!

      Прозорливост: да виждаш неща, които другите не виждат.

      Не предъвквай отминали разговори!

      Щом изразява душата на художника, абстрактната картина е реалистична.

      Ти си в планината и планината е в тебе.

      Щом не мислиш върху това, което вършиш, значи го вършиш добре.

      Важно е да се сприятелиш със себе си...

      Страхът от безсънието не ти дава да заспиш...

      Любовта оставя малко място за лично достойнство.

      Всичко върви по ноти, стига нотите да не са обърнати.

      Има любов без обич - има обич без любов.

      Не тъгувай по непостижимото.

      Остави миналото да стане Минало.

      Слабост е да не владееш силата си...

      Когато душата спи, умът ражда чудовища.

      Актьорът не избира ролите си.

      Житейският опит е в това да виждаш нещата от разстояние.

      Колкото по-малко дни ти остават, толкова по-силна е жаждата ти за живот.

      Времето не лекува новите рани, а разврежда старите.

      Престорените чувства въздействат повече от истинските.

      Красивата жена се бои от старостта повече от грозната.

      Любов от пръв поглед - омраза от втори поглед...

      Щастливите мигове се забравят, нещастните - се помнят.

      Жената никога не се смее на себе си.

      Мъжът заспива с мисълта за следващия ден, жената - с мисълта за изминалата нощ.Мислителят  

      ИЗБЯГАЛИ МИСЛИ


      Секунди

      Прекрасната вест и страшната вест еднакво те поразяват.

      Жената е за твореца или благодат, или бедствие.

      Жената нарича "нарцис" мъжа, който не й обръща внимание.

      Чистата дреха топли повече от мръсната.

      На старини все повече обичаш възглавницата си...

      Комикът разсмива, но сам не се смее.

      Ако целунеш жаба, тя или ще се превърне в принцеса, или ще превърне тебе в жаба.

      В последната секунда на жената не й достигат пет минути.

      Природно бедният мъж смята жената за "природно бедствие".

      Бог стои над всички религии...

      Големият интелект бързо опознава пределите на своя разум.

      Лесно се пише за болката, трудно - за радостта...

      Щастливо озъбената усмивка е най-грозната гримаса...

      Не се препирай с никого, дори със себе си...

      С годините сексът разваля любовта...

      Живописта вае пространството - музиката вае времето.

      Великата творба не издава усилията на създателя си.

      Нужен е здрав разум, за да дадеш простор на чувствата си.

      С годините съвестта расте - особено гузната...

      Жената не обича да й задават въпроси.

      Миговете на любовно щастие са огньовете на живота.

      По-лесно се справяш с мъката, отколкото с радостта.

      Невярната жена мисли повече за мъжа си, отколкото вярната.

      Верният мъж мисли повече за други жени, отколкото неверният.

      Не смесвай литературата с действителността!

      Фактите още не са истината.

      Поет с голямо бъдеше... зад себе си.

      Влизаш в болница като посетител, а излизаш като пациент.

      Без Другите няма Аз...

      Най-самотен си сред множеството.


      Минути

      Характерът съзрява в противоборството със себе си.

      След раздяла вече няма битка за надмощие - настъпва равенство.

      Бодилът в сърцето те кара да растеш.

      От много знания губиш чувството си за хумор...

      Като не може да си прости първата изневяра, жената му отпуща края...

      Отпъждай всяка самодоволна мисъл!

      Красивата жена познава по-дълбоко самотата.

      Според нуждите на деня Средновековието е или "мрачно", или "велико".

      Приятните моменти убиват щастливите години...

      Жената решава да промени живота си - и си променя прическата.

      Мъртвият е по-голямо бреме от живия.

      Не отглеждай лъжата като домашен любимец!

      Когато правилото става изключение, изключението става правило.

      Жената иска от мъжа си съвет и постъпва точно обратното.

      Най-добре се справяш с нещо, когато мислиш, че няма да се справиш.

      Изстраданата болка те прави по-силен, но и по-безчувствен.

      На старини си казваш: "Вече никакви вълнения!" - а те идат едно след друго...

      Не всички възможности са възможни...

      Един ден на Бог може да трае милиони години.

      Вярата в Бог е съзнание за отдаденост и принадлежност.

      С годините характерът се втвърдява, а сърцето омеква.

      Смисълът е в това, което вършиш.

      Жената винаги очаква нещо ново.

      Малките неща в живота може да са големите неща в сърцето ти.

      Красотата не се нуждае от разкрасяване.

      Красивата жена няма възраст.

      Присмехулникът е лишен от чувство за хумор.

      Не всичко законно е справедливо - не всичко справедливо е законно.

      Не смесвай несъвместими пространства!

      Любовта те хвърля в небесата, за да те запокити оттам в пъкъла.


      Часове

      Трудно е да броиш годините, месеците, дните, часовете, които ти остават...

      Жената търси мъжа - мъжът търси себе си.

      Тайната градина на звуците...

      Тишината на дивата природа - грохотът на подивелия град...

      Мъдрецът не изпитва радост и тъга, а задоволство и досада.

      Самотата разяжда душата и изостря ума.

      На лъжата краката са къси - дългоногите жени никога не лъжат.

      Невъзможността за изневяра спасява брака.

      На глупав въпрос даваш глупав отговор...

      Важно е не с кого си лягаш, а с кого се събуждаш.

      Загадъчният мъж се бои от жените.

      Жената приема мъжките грижи като ограничение.

      Жената обича да й подаряват крадени цветя.

      Невежеството спомага за изявата на таланта.

      Смъртта е жена - ти я гониш през вратата, тя влиза през прозореца...

      Ужасът или сковава, или раздвижва ума.

      Вечната любов завършва с вечна ненавист.

      Да се освободиш от клопката на брака, без да я напускаш...

      Творбата се ражда от дарбата, но я извайва характерът.

      Художникът създава картината - картината създава художника...

      Не можеш да цениш нещо, без да цениш себе си.

      Мъжът иска секс, а получава любов - жената иска любов, а получава секс...

      В творбата художникът намира себе си.

      Врагът ти се прави на приятел, за да те нарани по-болезнено.

      Мъдрецът е последен сред първите и пръв сред последните.

      Съзнанието, че не си съвършен те приближава до съвършенството.

      Има ли весела Смърт?

      Жената превъзхожда мъжа по непредсказуемост.

      Бъди добър - към себе си!

      Да обикнеш красотата на Нищото...


      Дни

      Бог прощава, но не забравя.

      Свободата на словото се заплаща с реклами...

      Споделената радост е двойна, споделената мъка е половин мъка.

      Бездарният писател решава, че е настъпил краят на литературата.

      Звуците на гората лекуват - звуците на града разболяват...

      Доверяваш се на душевно чистия човек.

      Споделяй радостите си - с бедите сам се оправяй!

      Не търси в спомените утеха, а вдъхновение.

      Когато сексът вече не те вълнува, виждаш света с нови очи.

      Лъжата те прави по-зависим, отколкото истината.

      Не смятай собствения си край за края на света.

      Котката е недоверчива като звяр - кучето е доверчиво като човек.

      На младини се бунтуваш срещу света - на старини се бунтуваш срещу старостта...

      Музиката на `тишината е песента на ангелите.

      Старостта или притъпява, или изостря ума.

      Смяташ, че пишеш глупави стихове, а след години ги намираш значими.

      Афоризмът не може да бъде екранизиран.

      На старини достойнството става поза.

      Приемай старостта с чувство за хумор!

      Изгубиш ли мъжествеността си, жените ти изглеждат коварни.

      Старостта преминава в тихо отчаяние.

      Най-трайни са спомените от детството.

      Жената-самка вижда в мъжа самец - без значение дали е семеен или не.

      Безразсъдна упоритост проявяват самодоказващите се бездарници.

      Ако са ти сложили рога, поне да са от кралски елен...

      Талантливият младеж пропада от илюзията, че всички трябва да го подкрепят.

      Дай време на времето!

      Младата жена търси в по-възрастния съпруг баща си.

      Младият мъж намира в по-възрастната любовница майка си.

      Отчаяният човек не чете афоризми...Страсти  

      СТРАСТИ


      Злоба

      Охранявай личното си пространство и време!

      Прогонвай злите мисли!

      Жена с цигара в уста е нецелуваема.

      В града не преживяваш, а функционираш.

      На старини или забравяш миналото си, или го измисляш.

      Жената вижда всичко около себе си като театър.

      Несретниците прекарват живота си в скрито озлобление.

      Нещастната жена се вкопчва в семейството - щастливата си хваща любовник.

      Жената си намира любовник от страх да не я остави мъжът й.

      Прибързаното обяснение в любов разстройва близостта.

      Някои мислят добре, но пишат лошо - други пишат добре, но мислят лошо.

      Хуморът ти помага да се справиш с разочарованието.

      На младини те окрилят розови мечти - на старини те мъчат черни спомени...

      Когато се оплете в лъжи, жената започва да обвинява.

      Умната жена винаги знае какво да каже и какво де не каже.

      Без душевен порив времето отминава и нищо не се случва.

      Трудно е да си млад - трудно е да си стар...

      Сериозният писател няма публика - има читатели.

      Кучето е лош оратор, но добър слушател.

      Разплети кълбото от емоции и си оплети от него бронирана жилетка!

      Мислиш, след като си казал нещо, а не преди това...

      Не ставай смешен - в собствените си очи!

      Физическото здраве може да е творческа болест...

      Когато жената сгреши, казва на мъжа: "Защити ме!"

      Драмата на остаряването е, че късно го забелязваш.

      Тревата на забравата расте по-бързо в чуждия двор.

      С неочакваната беда се справяш по-лесно, отколкото с очакваната.

      Не задавай въпроси на жена, за да не се почувстваш излъган.

      За разлика от хората, животните нямат нужда от обяснения.

      Котката знае всичко, но не го издава.


      Отдаденост

      Уютът на пушещия комин...

      Премълчаната истина с времето става лъжа.

      Любовникът на жена ти трудно ще ти стане приятел.

      Признавайки някаква дребна вина, жената прикрива голямата.

      Ако жена те запита нещо, знай, че пита за друго...

      Когато приятелите оредеят, самотата започва да ражда.

      Бъди непреклонен, но с усмивка!

      На младини не се съобразяваш с нищо - на старини мериш всяка своя дума...

      Очакването на щастието се сменя от щастието на очакването...

      Славата смазва по-силно от безразличието.

      Всяка автобиография е самовъзхвала.

      Облаците са актьори в театъра на Небесата.

      Най-силно нараняваме хората, които ни обичат...

      На младини се научаваш да мислиш - на старини се научаваш да не мислиш...

      Поезия отвъд радостта и тъгата!

      Спокойствие, смисъл, взаимност - трите извора на щастието...

      Ураганът се ражда от любовта между дъжда и вятъра...

      Може да си щастливец в обществото и нещастник в живота.

      Очите гледат - душата вижда...

      Жената се облива в сълзи, за да мислиш непрекъснато за нея.

      Часовете на радостта са кратки, часовете на тъгата - дълги.

      Най-силно усещаш Бог в среднощната гора.

      Сред Природата се чувстваш едновременно голям и малък.

      Жена, изневеряваща на любовника си със законния съпруг!

      За да е истинска радостта, нужна е капка отрова...

      Ако забравиш нещо, то вече не съществува...

      Ако не казваш нито "да", нито "не", значи мислиш "не"...

      Вечната любов е най-краткотрайна...

      Щастлив брак - красиво нещастие...

      За да защити достойнството си, жената използва недостойни средства.


      Омраза

      Най-лесният начин да се освободиш от света е, да го намразиш.

      Разпиляният човек смята себе си за всестранно развит.

      Тревата на забравата прави живота поносим...

      Котката на Сократ недолюбва Котката на Шрьодингер...

      Дяволчето в душата ти знае цялата истина за тебе...

      Може да си забраниш да мислиш, но не можеш да го направиш.

      Убий вълчето в себе си, докато не е станало вълколак!

      Ако след тежка загуба не изгориш от мъка, може би ще оцелееш.

      Не прощавай - забравяй!

      Диалогът със себе си може да бъде много увлекателен...

      Светлият абсурд, поднесен умело, е най-добрият хумор...

      Притисната до стената, жената обвинява мъжа в собствените си прегрешения.

      Първа любов - сладко отчаяние!

      Най-дълбока е следлюбовната самота.

      Училището приютява децата, кръчмата - мъжете, църквата - старците...

      Не желаеш да срещаш никого - не желаеш да срещаш и себе си.

      Който мисли сложно, живее просто.

      Оцелявай в средата, която ненавиждаш...

      Във всяка изискана дама дреме една малка мръсница...

      Жената смята всяка своя изневяра за начало на велика любов.

      Всеки предмет, поставен в изложбена среда, се възприема като художествена творба.

      Истинското произведение на изкуството въздейства извън изложбената зала.

      Мъжът обмисля своите дела - жената обмисля своите думи.

      Жената използва чара си, за да се измъква от неудобни положения.

      Талантът лети - разумът го приземява...

      Животът минава в размишления как трябва да премине животът ти...

      Старческото оглупяване те спасява от мисълта за края.

      Сладкото отчаяние на първата любов...

      Живот по часовник или живот по смисъл?

      Единственият начин да промениш нещо е да намериш причината в себе си.


      Себелюбие

      Придай ясни очертания на живота си!

      Има една причина да заживееш с някого и много - да се разделите.

      Жената плаче повече, отколкото разсъждава.

      Най-грижовният мъж е нежененият.

      Обичам те, защото си отивам...

      С умна жена се живее или много трудно, или много лесно.

      Когато не искаш да признаеш нещо, казваш: "Това е дълга история..."

      Най-глупаво се смее, който се смее последен.

      Някои говорят, каквото мислят - други мислят, каквото говорят...

      Отчаяните от живота живеят по-дълго...

      Само самотникът има Съдба.

      Календарът пречи на мисленето.

      Не се затваряй докрай в болката си - остави пролука!

      Победителят е по-самотен от победения...

      Какво предпочиташ: да си цар на животните или последен между хората?

      Не позволявай на никого да ти "бърка в здравето"!

      Има вечни и полезни заблуди.

      Не бързай да викаш "Бърза помощ" - помогни си сам!

      Полудяваш или от самота, или от "вечна любов".

      Размишленията ти може да са вредни за теб и за околните.

      Отначало не забелязваш нищо - после вече е късно.

      Някои поети стареят, други - остаряват...

      Много умни хора пропадат поради излишък на ум.

      Много глупави хора се издигат поради недостиг на ум.

      Когато опознаеш нещо, то умира...

      Престанеш ли да преосмисляш живота си, започваш да остаряваш.

      Какво е по-опасно: глупав разум или разумна глупост?

      Надменният човек е неуверен.

      Бягай от "блуждаещи мисли" и "блуждаещи чувства"!

      Събирай светли мисли за черни дни!
Възпоменания  

      ВЪЗПОМЕНАНИЯ


      Тайни

      След като разкажеш спомените си, вече нямаш спомени.

      Използвай разума си в разумни граници.

      Най-отблъскващ е рационалният глупак.

      Тъпота: нито една божия искрица...

      Жена ти няма да ти прости, ако й изневеряваш със себе си.

      Жената не обича да я разглеждат от любопитство.

      Старецът може да разбере младежа - младежът не може да разбере стареца.

      Усещаш женската красота като ухание.

      Исус е първият Боготърсач.

      Внезапният поглед на красива жена може да убие...

      Красивата жена става по-красива, когато се отдалечиш от нея.

      Най-силно презираш тези, от които си се възхищавал.

      Променяй, без да променяш!

      Не се самоизяждай: не си толкова сладък...

      Мислителят е слаб любовник...

      Някои се страхуват от провала, други - от успеха.

      Ще победиш врага си, като го поласкаеш.

      Да простиш на убиеца, значи да му се предадеш.

      Умният не мрази глупавия, но глупавият мрази умния...

      Най-грижовна е невярната съпруга.

      Заобиколният път може да е по-бърз от прекия...

      Всяко неловко положение може да изглежда смешно.

      Крадената роза ухае по-хубаво от купената...

      Възхищението може да е скрита ненавист.

      Много пътища водят към Ада, но нито един не извежда оттам.

      Трудно е да се оттласнеш от блатото, но все пак...

      Приемай всичко, макар и да не го разбираш...

      Причината да обичаш е в другия - причината да мразиш е в тебе...

      Мъжественият мъж не участва в "антигейски" прояви.

      Вечна е неизживяната любов...


      Отрови

      Ведрият скептик е най-добрият приятел.

      Мисълта за някого може да е по-приятна от общуването с него.

      Изплюй отровата!

      Великият мъж е велик и по пантофи...

      Сексът е най-измамното спасение от самотата...

      Тайните градини на съня...

      Близостта на Смъртта или притъпява, или изостря сетивата.

      Умната жена понякога се смята за глупачка, глупавата - никога!

      Блестящият афоризъм е като усмивка на красиво момиче.

      Умният мъж често си казва, че е идиот, глупакът - никога!

      Да се ожениш по сметка, а да се разведеш по любов...

      Да подкараш влака е по-лесно, отколкото да го спреш...

      Славата те оглупява...

      Не всяка красива жена е женствена, но всяка женствена жена е красива.

      Колкото по-малка е една страна, толкова по-велики са нейните герои.

      Скептицизмът те предпазва от разочарования.

      Не се страхувай от безпаричие, а от безделие.

      Ослепеният славей пее денонощно.

      Единият начин да оцелееш е като победиш, а другият - като се предадеш.

      Не се самоупреквай - остави удоволствието на другите.

      Не умирай, преди да си умрял!

      Някои се раждат като мъртъвци, а други са по-живи преди смъртта си.

      Жената винаги очаква нещо повече...

      Когато старец престане да лудува, наричат това мъдрост.

      Изящна жена: движението на малкото пръстче на ръката започва от малкото пръстче на крака.

      Най-верните на властта са политиците с прегрешения.

      За да свириш просто, трябва да можеш да свириш сложно.

      Бог дал - ром взел...

      Има обич без думи - има думи без обич...

      Първият знак, че живееш истински, е желанието да не съществуваш.


      Спомени

      С времето лошите спомени стават добри...

      Най-много приказваш, когато няма какво да кажеш...

      Не се предавай в битката със себе си!

      Изисканият крадец, след престъплението слуша Моцарт...

      По-добре да чакаш някого, който закъснява, отколкото да не чакаш никого.

      Не можеш да излекуваш болен, ако страдаш заедно с него...

      Ставаш отново млад, щом престанеш да чакаш Смъртта.

      Изкуствоведът обяснява необяснимото...

      Не търси щастието - остави го то да те намери...

      Афоризмът открива душата на афориста.

      Богатите момчета имат пари - бедните имат гордост.

      Малодушните мъже лесно се влюбват.

      Когато не знаеш какво да направиш - не прави нищо.

      Когато жена избира между двама мъже, те започват да си приличат.

      Тайнствеността е част от женския чар.

      Прокарваш си пътя между битови несгоди и любовни несполуки...

      Каквото и да вършиш - умно или безумно, - върши го с устрем!

      Добрият любовник е лош съпруг...

      Вярната жена е лоша любовница...

      Джазът се приема най-добре с глътка уиски...

      Прекаленото знание ти връзва ръцете.

      Интелигентността може да се прикрие, глупостта - не!

      Не търси! Намирай!

      За да се опознаеш, трябва да се отдалечиш от себе си.

      За младата жена старецът има декоративна стойност.

      Глупостта се издава незабавно, интелигентността - бавно и предпазливо.

      Стилното бижу не трябва да прилича на нищо друго, освен на себе си.

      Незнанието не е глупост - глупостта не е незнание.

      Голяма е благодатта на невежеството...

      Марксизмът е опиум за народа, фройдизмът - опиум за интелигенцията...


      Усмивки

      Красивата жена обитава мъжките фантазии...

      Само глупецъте не познава душевни кризи.

      В любовта е важно кой кого гони.

      Осъзнатите грешки те облагородяват.

      Лъжата е дългият път към истината.

      Самостоятелността се заплаща със самота...

      Майката не иска от сина си послушание, а подчинение.

      Понякога ти е нужен съдник, за да те опрости...

      Приемай загубите си, ако те правят свободен...

      Най-трудно се пише разказ, в който нищо не се случва.

      Одобряваш афоризмите, които сам би написал.

      Жестокост проявяват страхливците.

      Не търси думите - те сами ще те намерят.

      Оцелелият в битката е подозрителен.

      Няма вечна любов - има вечна любовна мъка...

      Тишината между думите е или благотворна, или злокобна.

      По-добре никога, отколкото късно...

      Овчедушието е търпеливо, но нетърпанието не е мъжествено.

      Развий изкуството на присъствието...

      Най-чистата обич - отвъд любовта...

      Нищо не си забраняваш в затворническа килия.

      Да намериш покой преди Вечния покой...

      Не всеки с чувство за хумор създава хумор...

      Прекрасният ужас на съществуването...

      Словото ражда - словото убива...

      Мъдростта има граници - глупостта е безпределна!

      Робът не иска свобода - иска самият да има роби.

      Той не вярваша в Бог, защото другите го смятаха за бог.

      Единственият приятел не е най-добрият ти приятел...

      Нападат те със заучени фрази, без да ги интересува смисълът им.
Деяния  

      ДЕЯНИЯ


      Въздишки

      Сексът е най-приятният начин за забравяне на житейските проблеми.

      Парите са всичко за онзи, който ги няма...

      Когато любовта свърши, започват думите...
© Венцеслав Константинов, 2019

| top |

Created: 08.04.2019
 WEB Design © DarlSoft Workshop