ХЕРБЕРТ БЕРГЕР (1932-1999)

е австрийски белетрист, драматург и журналист, роден във Виена. Следва театрознание и история на изкуството, става доктор по философия и до 1960 г. работи като журналист на свободна практика. След това е редактор в три виенски вестника, а от 1976 до 1992 г. е драматург в австрийската телевизия.
          Литературно име Херберт Бергер си създава още с пиесата "Ултиматумът" (1961). Следват комедиите "Един подлец срещу жените" (1976) и "Опашката, която си размахва кучето" (1977), както и историческата драма "Виена трябва да падне" (1983). Най-значимите му кратки драматични творби са събрани в сборника "Зли пиеси" (1987). Бергер публикува още романа "Бедният Адолф, комунист" (1993), книгата с афоризми "Скокове през глава" (1995) и сборника с разкази "Жените са за победителите. Истории от света на мъжете" (1997).
          Херберт Бергер е продължител на старата виенска традиция на гротескните творби, изпълнени с черен хумор и иносказания. Неговата тема е внезапното нахлуване на иреалното в действителността, което придава на "нормалното" всекидневие ново, трагично и в същото време загадъчно измерение. За цялостното си творчество писателят е отличен с литературната награда "Франц-Теодор Чокор" (1998) на австрийския ПЕН-център.      © ВЕНЦЕСЛАВ КОНСТАНТИНОВ