РОБЕРТ МУЗИЛ (1880-1942)

е австрийски белетрист, есеист и драматург, роден в Клагенфурт в старо аристократическо семейство на университетски професор. Учи във военно училище, но напуска преди да получи офицерско звание и следва машиностроене. Дипломира се през 1901 г. в Щутгартския технически университет, където става асистент. През 1903 г. Музил започва да изучава философия, логика и експериментална психология, а също физика и математика в Берлин - там слуша лекциите на Вилхелм Дилтай и Георг Зимел. В 1908 г. става доктор по философия с теза върху възгледите на Ернст Мах.
          Първата книга на Роберт Музил е романът "Лутанията на възпитаника Тьорлес" (1906). Следват сборниците с разкази "Единения" (1911) и с есета "Непристойното и болното в изкуството" (1911). От 1914 г. до 1918 г. Музил е офицер на италианския фронт, а след войната става чиновник във Виена. Работи като писател на свободна практика, театрален критик и есеист във Виена и Берлин. Публикува сборника с новели "Три жени" (1924). През 1933 г. писателят се установява трайно във Виена, където издава сборник с есета "Посмъртни творби приживе" (1936). След националсоциалистическия Аншлус на Австрия през 1938 г. Музил емигрира в Швейцария, а книгите му са забранени в Германия и Австрия.
          Основна тема в творчеството на Роберт Музил е безизходицата на съвременния му интелектуалец, който дири по-хуманна форма на съществуване. Най-значимото му произведение, над което работи повече от десетилетие до последния си дъх, е тритомният роман-фрагмент "Човекът без качества" [по-правилно: "Мъжът без свойства"] (1930-1943), в който разглежда разпадането на Австро-Унгарската империя през призмата на философския анализ, гротеската и иронията. Роберт Музил - заедно с Джеймс Джойс, Марсел Пруст и Херман Брох - е един от основоположниците на модерния европейски роман. Писателят е отличен със значимите литературни награди "Хайнрих фон Клайст" (1923), "Художествената награда на град Виена" (1924) и наградата "Герхарт Хауптман" (1929). В чест на писателя град Виена учредява литературната награда "Роберт Музил".      © ВЕНЦЕСЛАВ КОНСТАНТИНОВ