КРИСТИНЕ ВОЛТЕР: ЧОВЕКЪТ В СЯНКА ИЛИ ОПИТИ ЗА ОБИЧАНЕ

Венцеслав Константинов


      Този кратък роман на Кристине Волтер претърпя за осем години след излизането си пет издания в ГДР. Книгата бе публикувана и в Швейцария, в реномирано цюрихско издателство.

      Кристине Волтер е родена през 1939 година в Кьонигсберг (днес Калининград). Завършва романска филология в берлинския Хумболтов университет. След 1962 г. работи като редактор в издателство "Ауфбау". Превежда поезия и проза от италиански и румънски. Издава антологиите "Италианска поезия на XX век" (1972) и "Петдесет новели от италианския Ренесанс" (1974). Публикува и собствени творби: "Моето пътуване из Италия" (1973) - скици и портрети; "Как загубих невинността си" (1976) - разкази; "Юни в Сицилия" (1977) - роман; "Човекът в сянка или Опити за обичане" (1979) - роман; "Самотната ветроходка" (1982) - роман и др.

      Романът "Човекът в сянка или Опити за обичане" е най-ярката и характерна творба на писателката и носи определени автобиографични черти. Главната героиня, Карла Колмайер, е преводачка на малка делегация филмови дейци от ГДР, която пребивава за десет дни в Милано и Рим по повод на една "филмова седмица". За Карла това означава "да създава разбирателство", "да пренася думи", "да бъде винаги на линия и да работи до изтощение". За десет дни тя влиза в ролята на "постоянно необходима и винаги излишна спътница" и става "личност на заден план" или човек в сянка.

      Емоционално или с хладна наблюдателност Кристине Волтер разказва за една млада жена, която в чуждата страна намира нужната вътрешна дистанция, за да огледа живота си с нови сетива, да подложи на преценка своя провален брак и своите "опити за обичане". Но това е само фабулата на романа, неговата носеща конструкция. Същността на тази творба е в създаването на представата за един човешки живот, който протича в сложните социални и политически условия на европейския континент в последните десетилетия на XX век. Силата и художествената значимост на романа са в непрекъснатия анализ на обществените и лични отношения, в сравненията между човешки съдби и държавни устройства, между различни светогледи и естетически позиции.

      Защото Карла не е само спътница на една делегация - като страничен наблюдател тя има възможност да забелязва неща, които се изплъзват от полезрението на активните "действащи лица". Изострената наблюдателност, чувството за нюанси и полутонове не само в езика, но и в жестовете, в интонацията, в усмивката стават присъщи за работата на преводача, това спада към неговата "професионална деформация". Това лежи в основата на извънредно пластичните и ярки описание на пейзажи и душевни състояния, на човешки присъствия и отсъствия. С импресионистична лекота Кристине Волтер изгражда пъстра мозайка от впечатления, спомени, сънища и мечти, преплита реалния живот с прочетени неща, с размисли за събития и лични премеждия - и всичко това прелива от багри и ухания, добива запомнящи се очертания, своя словесна мелодика.

      Пред нас изниква Милано с миризмата на кестени и уличните задръствания, с готическата катедрала и изпълнените с хора площади и магазини. А после проникваме в лабиринта на "вечния град" с неговия античен блясък и потискащо могъщество. Милано и Рим не са просто етапи от едно пътуване из Италия - те са живи същества със свой собствен облак и характер, с неповторима атмосфера и дух. И на този фон изникват човешки образи, също така неповторими и вълнуващи. Тук е Ева - бивша колежка на Карла, която е започнала своя нов живот в Милано, увлечена от любовта си към Роберто. Тук са приятелите на Ева, които демонстрират един друг начин на живот - преминаващ в безвкусен лукс и непрекъснат страх от нападения. Карла си припомня своя съпружески живот с Хартмут, дългогодишното еднообразие, довело в последна сметка до криза в отношенията им. И тук изниква мотивът за майчинството - мисълта за детето, което и занапред ще се събужда до нея, дава увереност на Карла, че животът й не е лишен от смисъл и съдържание, макар че е съставен от отделни несвързани епизоди като това краткотрайно пътуване в Италия.

      Детайлно и критично, и все пак с разбиране и искрена симпатия са изобразени членовете на делегацията: виждаме сдържания и иронично усмихнат професор Грабов, режисьор на филми, свързани със съпротивата; виждаме дребния, нервен и чувствителен режисьор Вертер, който се стреми да разисква във филмите си проблеми на съвременния живот; виждаме жизнерадостната и уравновесена актриса Рената, която е играла роли и на трактористка, и на приказна принцеса; опитваме се да разгадаем нейните приятелски и все пак интимни и нежни отношения с Грабов. Пред нас се появява и "отговорният другар" Крюгер със своята банална и все пак неподправена изисканост и начетеност. Накрая изниква и комичният, почти карикатурен образ на кинокритика Манфред Вехтер, който превръща всеки разговор в лекция, изнесена на почти неразбираем "професионален" жаргон. Най-после намираме и образите на Карло и Ханс - мъжете, които даряват на Карла любовта си, които, всеки по свой начин, оправдават нейните "опити за обичане".

      Пътуване, срещи, раздели, изнурителен труд, любов и самонаблюдения, грижи за неочаквано станали близки хора, тревоги за оставеното в Берлин дете, трескави преживявания и съсипваща умора, която напомня за напредващата възраст - така преминават тези десет дни за Карла. Но те оставят в нея някакви следи, обогатяват я, дават й усещането, че съществува. Една среща с прочутия Фелини в Чинечита я подтиква към размишления, които удивително съвпадат с житейските възгледи на великия режисьор и оправдават нейния "сингуларно-епизодичен" живот.

      В последна сметка това е ведра книга за съдбата на една съвременна жена, която си пробива път през годините и осмисля своето битие чрез труд, наблюдения, майчинство и любов. Но всичко това е поднесено с деликатна ирония и опрощаваща усмивка, без назидание и нравоучение. Една книга, която се чете с радост и наслада.

Wenzeslav Konstantinov, Christine Wolter: Die Hintergrundsperson oder Versuche zu lieben
- Издателство "Георги Бакалов", Варна, 14 август 1987.© Венцеслав Константинов, 1987

| top | home | e-mail |

Created: 26.06.2009
 WEB Design © DarlSoft Workshop