ЙОЗЕФ ФОН АЙХЕНДОРФ (1788-1857)

е немски поет, белетрист, драматург и преводач, роден в замъка Лубовиц край Ратибор, Горна Силезия в семейството на пруски офицер аристократ. Завършва католическа гимназия в Бреслау и следва право и философия в Хале и Хайделберг. Двадесетгодишен предприема образователно пътуване в Париж и Виена. Посещава и Берлин, където слуша лекции при философа Фихте и се сближава с романтиците Ахим фон Арним, Клеменс Брентано и Хайнрих фон Клайст. Тогава публикува и първите си стихотворения. Дипломира се като юрист и взима участие в освободителните войни срещу Наполеон (1813-1815). След това заема редица официални длъжности в Бреслау, Данциг, Кьонигсберг и Берлин, където се издига до таен съветник.
          Творчеството на Айхендорф е белязано от един основен конфликт - битката на индивида с "изкушението да се отклониш от правия път"; това изкушение поетът съзира от една страна във филистерския живот и лишеното от въображение всекидневие, а от друга - в демоничното себепогубване на романтичния човек. Разрешаването на този конфликт Айхендорф вижда в реализирането на средновековния идеал за "божието царство" като "възраждане на цялостния живот". Стремежа към превъзмогване на човешката деформация поетът осъществява в своята лирика, чиито същностни белези са "простота, съкровена искреност и дълбока религиозност". Тази ведра откритост към света, свързаността с природата и неусложненото богопочитание са изразени в книгата му "Стихотворения" (1837), която си спечелва популярността на сборник с автентични народни песни.
          Айхендорф е смятан за един от най-великите лирици в немската литература, оказал силно влияние върху поколения поети. За него Пенчо Славейков казва: "Много от песните му живеят в душата и устата на народа, който не знае вече от кого са те и ги чувства и смята свои." По текстове на Айхендорф са творили композитори като Франц Шуберт, Феликс Менделсон-Бартолди и Роберт Шуман. В чест на поета през 1934 г. е учредена наградата "Йозеф фон Айхендорф" за културни постижения в немскоезиковата Судетска област. Литературна награда "Айхендорф" е учредена през 1956 г. и от град Ванген в Алгой.      © ВЕНЦЕСЛАВ КОНСТАНТИНОВ