ЙЕНС ГЕРЛАХ (1926-1990)

е немски поет, роден в Хамбург в семейството на служител. На седемнадесетгодишна възраст е призован във Вермахта, а след две години, прекарани на фронта, прави опит да дезертира, но е заловен. Обвинен е в "разложение на армията" и е пратен в наказателна рота за обезвреждане на пехотни мини. Накрая Герлах попада в американски плен. След Втората световна война работи като докер в хамбургското пристанище и като рекламен агент. През 1947-1951 г. поетът следва живопис и история на изкуството, печата в леви западногермански издания.
          В 1953 г. Йенс Герлах публикува книгата си с политическа лирика "Твой глас искам да стана" (1953) и се преселва в ГДР - там се изявява като лирик, сатирик, автор на песни и кантати, породени от стремежа към един "социализъм с човешко лице". Прецизните му лирически етюди от сборника "Светлина и мрак. Стихове за любовта" (1963) са последвани от язвителни сатири в "Снимки от Запада" (1965). В оригинални по форма стихотворения и балади от книгата "Джаз" (1966) Йенс Герлах пресъздават стила на негърските блусове и разкрива личната и социална драма на техните създатели. За творчеството си поетът е отличен с литературната награда на Министерството на културата на ГДР "Хайнрих Хайне" (1967).      © ВЕНЦЕСЛАВ КОНСТАНТИНОВ