Гюнтер Грас


БАЛАДА ЗА ЧЕРНИЯ ОБЛАК

В пясъка,
останал от зидарите,
мъти една квачка.

Отляво,
откъдето винаги пристига влакът,
се зададе черен облак.

Безукорна бе квачката,
усърдно беше яла от варта,
неприбрана също от зидарите.

Облакът обаче сам се препитаваше,
излизаше от себе си,
но все оставаше окръглен.

Сериозни и внимателни
са отношенията
между квачката и нейните яйца.

Когато свъсеният облак
надвисна над безукорната квачка,
той се държеше, както облаците се държат.

Но и самата квачка се държеше,
както квачки се държат,
щом над тях надвиснат облаци.

Тези отношения обаче
забелязах аз,
застанал зад фургона на зидарите.

Не, не полетя светкавица
от облака,
за да подаде на квачката ръка.

И ястреб нямаше,
да връхлети от облака
към безукорната перушина.

Отляво и надясно,
както правеше и влакът,
облакът отмина, и бързо се смали.

Никой никога не ще узнае
какво се случи с тези четири яйца
под квачката, под облака,

в пясъка, останал от зидарите.

1960


     Превод от немски:
    © ВЕНЦЕСЛАВ КОНСТАНТИНОВ
Günter Grass


DIE BALLADE VON DER SCHWARZEN WOLKE

Im Sand,
den die Maurer gelassen hatten,
brütete eine Henne.

Von links,
von dort kam auch immer die Eisenbahn,
zog auf eine schwarze Wolke.

Makellos war die Henne
und hatte fleißig Kalk gegessen,
den gleichfalls die Maurer gelassen hatten.

Die Wolke aber nährte sich selber,
ging von sich aus
und blieb dennoch geballt.

Ernst und behutsam
ist das Verhältnis
zwischen der Henne und ihren Eiern.

Als die schwarze Wolke
über der makellosen Henne stand,
verhielt sie, wie Wolken verhalten.

Doch es verhielt auch die Henne,
wie Hennen verhalten,
wenn über ihnen Wolken verhalten.

Dieses Verhältnis aber
bemerkte ich,
der ich hinter dem Schuppen der Maurer stand.

Nein, fuhr kein Blitz
aus der Wolke
und reichte der Henne die Hand.

Kein Habicht nicht,
der aus der Wolke
in makellos Federn fiel.

Von links nach rechts,
wie es die Eisenbahn tat,
zog hin die Wolke, verkleinerte sich.

Und niemand wird jemals gewiß sein,
was jenen vier Eiern
unter der Henne, unter der Wolke,

im Sand der Maurer geschah.

1960