Гюнтер Грас


НОЩЕН СТАДИОН

Бавно футболът проникна и в небето.
Сега видяхме, че трибуната е пълна.
Самотен чакаше поетът на вратата,
но съдията свирна: нарушение.

1960


     Превод от немски:
    © ВЕНЦЕСЛАВ КОНСТАНТИНОВ
Günter Grass


NÄCHTLICHES STADION

Langsam ging der Fußball am Himmel auf.
Nun sah man, dass die Tribüne besetzt war.
Einsam stand der Dichter im Tor,
doch der Schiedsrichter pfiff: Abseits.

1960