Гюнтер Грас


ДВОЙНО ЩУКНАЛ ЗА ГЪБИ

През гората се задава срещу мен
с привидно твърда, ала после
явно тромава походка,
човек, облечен
в корд със землист цвят,
аз - крача тромаво, облечен в корд -
и все повече и повече го наближавам.
Скоро той се изравнява с мене,
с лошо теглеща лула,
по пътя през гората.

И двамата сме целеустремени. Попрегърбени.
Той край мене, аз край него преминаваме,
без да си обръщаме внимание.
Кратък поглед само с крайчеца на ириса.
Никаква уплаха. Аз и аз
желаем само да узнаем кой е насъбрал
по-много гъби в раницата си.

2003


     Превод от немски:
    © ВЕНЦЕСЛАВ КОНСТАНТИНОВ
Günter Grass


DOPPELT IN DIE PILZE GEGANGEN

Auf Waldboden kam mir...
---

2003