УВЕ ГРЕСМАН (1933-1969)

е немски поет, роден в Щайнбах-Халенберг като извънбрачно дете. Израства в приюти за сираци и в чужди семейства. Белодробна туберкулоза го измъчва още от ранното детство. От 1949 до 1954 се лекува в различни клиники и санаториуми. Препитава се като общ работник и монтьор, много чете и пише поезия. Стиховете на Гресман намират изключителен читателски отклик при организираните в частния литературен кръг "Дер Люрикклуб Панков" поетически вечери.
          Във фантастично оцветените образи в творчеството на Гресман неизменно присъства острото чувство за реалност: съзнанието за свобода и сила, което съпътства навсякъде лирическото му Аз. Макар животът на поета да е кратък и безотраден, неговите стихове са жизнерадостни, а болестта сякаш прецизира наблюденията му върху света.
          Поезията на Уве Гресман, събрана в книгата му "Птицата Пролет" (1966), се възприема като вълшебна приказка, чийто герой се изявява като властелин на Вселената. Посмъртно излизат стихосбирките на Гресман "Слънчевият автомобил" (1972), "Стихотворения" (1978) и "Приказни създания" (1978).      © ВЕНЦЕСЛАВ КОНСТАНТИНОВ