Вулф Кирстен


ЕЗЕРНА КАРТИНА

лято, каквото никога не се повтори. -
нищо не е истинско освен нощното дихание на езерото,
освен езика на предметите, с черни очертания;
покоят стигаше гнездата на спящите в папура птици.

за миг си отпочина лятото.
в листака на дърветата безшумни стъпки,
лятната пътека водеше през валове от облаци,
нежни писмена сред пасбището на нощта.

езерото замъглено огледало,
в хладното дихание на водата
се гмурна двойка думи:
предвуксване на ръкостискане и ново място.

два мига, бегла съразмерност, отвята от устата.
по-трайно не е нищо
от небесните посоки,
които ни отнасят с дългите си длани.

1968


     Превод от немски:
    © ВЕНЦЕСЛАВ КОНСТАНТИНОВ
Wulf Kirsten


SEESTÜCK

ein sommer, wie er nie wieder war. -
wahr ist nichts als der nachtatem des sees,
als die sprache der dinge, schwarzumrissen;
stille bis in die schlafplätze der vögel im röhricht hinein.

einen atemzug verruhte der sommer.
in den baumkronen tonlose schritte,
der sommerweg führte über wolkenwälle,
hautschrift in der nacht hut.

der see ein blinder spiegel,
in den kühlen atem des wassers
tauchte ein wortpaar:
vorgeschmack von handschlag und ortswechsel.

zwei atemzüge, flüchtiges gleichmaß, vom munde abgeweht.
beständiger ist nichts
als die himmelsrichtungen,
die uns fortziehn mit ihren langen armen.

1968