Карл Кролов


ЛЯТНО СИНЬО

Кърви от изворите синева:
Вода през юни или август.
Светлина: една открита гръд очаква
удара ѝ със стилет.
Извит пейзаж с тополи и скорци -
тайният език на въздуха -
обесен на прозоречната рамка
като коническо сечение на Аполоний*.
Със завързани очи
ще пуснеш в действие
механичната играчка на минутите.

1955

* Аполоний Пергски (ок.262-ок.190 пр.Хр.) - древногръцки математик,
разработил теорията за коничните сечения - Б. пр.


     Превод от немски:
    © ВЕНЦЕСЛАВ КОНСТАНТИНОВ
Karl Krolow


SOMMERBLAU

Aus Brunnen blutendes Blau:
Wasser im Juni oder August.
Licht: eine hemdlose Brust wartet
auf seinen Stilett-Stich.
Konische Landschaft mit Pappeln und Staren,
dem Rotwelsch der Luft -
im Fensterrahmen aufgehängt
als Kegelschnitt des Apollonios.
Mit verbundenen Augen
das mechanische Spielzeug
der Minuten in Gang setzen.

1955