РЮДИГЕР ФОН МЮНЕР (ок.1290-ок.1350)

е немски предренесансов поет и автор на забавно-поучителни истории. За живота му почти нищо не се знае, предполага се, че е роден в Тюрингия, но се е преселил в Бавария и е творил на западно-среднонемско наречие.
          В произведенията си, които предшестват по-късните битови шванки, Рюдигер фон Мюнер най-често осмива нравите на зараждащото се и бързо забогатяващо бюргерско съсловие, например в "Суматоха в бюргерския дом" ("Irregang und Girregar"), история за дяволито студентско приключение от XIV век в 1450 стиха.
          От устното народно творчество поетът заимства предания и легенди за зли духове, както и цветисти заклинания срещу тяхното злотворство.      © ВЕНЦЕСЛАВ КОНСТАНТИНОВ