Diana J. Mukpo
Дайана Мукпо
Великобритания, 1953


ТАЗИ СВАТБА

Тази сватба е съюз на слънцето с луната.
Сватбата на океана и небето.
Какво да изрека, когато го доказва на вселената мощта?

Днес се разрази голяма буря;
Есенните листи са пометени от порива на вятъра.
Това е срещата на вихъра с дървото.

Чувството, какво е то?
Копнежът ми по теб е нещо по-дълбоко от представата за теб.
А споменът ми може да се изсече върху скалата, нещо трайно.

Прекрасно е писмото ти, понеже е написано от теб.
Дочувам Кришна как на флейта свири
Отдалече.

Смелост ни е нужна и на двама ни, на теб и мен.
Думите, които казах, няма да заглъхнат,
Защото са изсечени в могъщата скала.

Твоето присъствие сред стаята ми
Още продължава
Като присъствието на моя Гуру
В съзнанието ми.

Хайде двама да танцуваме
Сред недвойствения въздух.
Хайде двама да запеем
В тази тиха яснота.

Все още има скръб
Като единство, увенчано с тръни, разпнато.
Ала не е вината на Пилат Понтийски;
Тя е оттатък неговия ръст и неговата власт.

Направени са множство разкрития,
Подобно на дете, което сбира камъчета.
Толкова съм радостна, че ти си източник на щастие.
Ти излъчваш светлина.

Това е вход за тебе.
Щом пристъпиш тази порта,
Ще намериш откровеност без насилие.
Най-важното е вярата
И нищо друго не е от значение.
Това е път към всичко.

Ела, любими мой.
И откровен бъди.
Огромно е разкритието,
И няма да е само твое,
Щом и двама влагаме усилие.

1969

Превод от английски:
© Венцеслав Константинов