Joseph Baluti
Жозеф Балути
Заир, 1940


СМЪРТТА НА МАЙКА МИ

Мамо, мамо!
Огнището е пълно с пепел,
огнището е пълно с пепел...

Мамо, мамо!
Ти заспа дълбоко,
ти заспа дълбоко...

Мамо, мамо!
Вън е глуха нощ,
вън е глуха нощ...

Мамо, мамо!
Не чувам твоя дъх,
не чувам твоя дъх...

Мамо, мамо!
Само вятър шепне,
само вятър шепне...

Мамо, мамо!
Ти не отговаряш,
ти не отговаряш...

Превод от английски:
© Венцеслав Константинов