Патрик Пиърс
Ирландия, 1879-1916

МАЙКАТА

Не ми се свидят, о, не ми се свидят
И двамата ми силни синове,
С малцина тръгнали глави да счупят,
Да паднат в кървав бой за славно дело.
За тях ще се говори сред народа,
А поколенията ще ги помнят -
Ще ги зоват честити.
В сърцето си мълвя им имената
През всички дълги нощи -
Гальовни имена, тъй свидни нявга
На родното огнище.
О, боже, с майките жесток си -
Скърбим за тях от люлката до гроба.
Не ми се свидят, ала крея, крея
От дългата печал... И пак се радвам -
Че доблестните ми чада се биха.

1916

    Превод от английски:
    © Венцеслав Константинов

 

Patrick Pearse
Ireland, 1879-1916

THE MOTHER

I do not grudge them: Lord, I do not grudge
My two strong sons that I have seen go out
To break their strength and die, they and a few,
In bloody protest for a glorious thing,
They shall be spoken of among their people,
The generations shall remember them,
And call them blessed;
But I will speak their names to my own heart
In the long nights;
The little names that were familiar once
Round my dead hearth.
Lord, thou art hard on mothers:
We suffer in their coming and their going;
And tho' I grudge them not, I weary, weary
Of the long sorrow--And yet I have my joy:
My sons were faithful, and they fought.

1916