Roger De Neef
Роже де Нееф
Белгия, 1941


СПОМЕН

С цвета на тялото,
където те обагрих
тяло в тяло,
дървото се заслуша в своя плод.

Но сякаш този спомен
не бе предупреждение -
роди земята гроб,
облаците сипят сняг под светлината.

Превод от фламандски:
© Венцеслав Константинов