Ръдиард Киплинг
Великобритания, 1865-1936

МАЙЧИЦЕ МОЯ

Обесят ли ме на най-високия връх,
      майчице моя. О, майчице моя!
Аз знам чия обич ще ме следва без дъх,
      майчице моя. О, майчице моя!

Удавят ли ме в най дълбокия вир,
      майчице моя. О, майчице моя!
Аз знам чии сълзи ще капят безспир.
      майчице моя. О, майчице моя!

Охулят ли моята душа и плът,
      майчице моя. О, майчице моя!
аз знам чии жалби ще ме спасят.
      майчице моя. О, майчице моя!

1922

    Превод от английски:
    © Венцеслав Константинов

 

Rudyard Kipling
Great Britain, 1865-1936

MOTHER O' MINE

If I were hanged on the highest hill,
      Mother o' mine, O mother o' mine!
I know whose love would follow me still,
      Mother o' mine, O mother o' mine!

If I were drowned in the deepest sea,
      Mother o' mine, O mother o' mine!
I know whose tears would come down to me,
      Mother o' mine, O mother o' mine!

If I were damned of body and soul,
      Mother o' mine, O mother o' mine!
I know whose prayers would make me whole,
      Mother o' mine, O mother o' mine!

1922