Уолт Уитман
САЩ, 1819-1892

МАЙКА И ДЕТЕ

ГЛЕДАМ спящото дете, сгушено на майчината гръд -
спят майка и дете, притихнали. И ги съзерцавам дълго,
        дълго.

1881-82

    Превод от английски:
    © Венцеслав Константинов

 

Walt Whitman
USA, (1819-1892)

MOTHER AND BABE

I SEE the sleeping babe, nestling the breast of its mother;
The sleeping mother and babe--hush'd, I study them long
        and long.

1881-82