Венцеслав Константинов 

 


 Венцеслав Константинов, "Гоблен, извезан с дяволски опашки"  
ГОБЛЕН, ИЗВЕЗАН С ДЯВОЛСКИ ОПАШКИ
ГОБЛЕН, ИЗВЕЗАН С ДЯВОЛСКИ ОПАШКИ

 50 приключения с привидността

 Благодатта на думите • Венцеслав Константинов 
 Изкуството на творческото четене 
 Всекидневието на красотата 
 По-зрящ от зрящите 
 Храктерът - наша съдба 
 Съвременникът Вергилий 
 Последният свят 
 Реката на Грижата 
 Изучаване на невидимия човек 
 Човекът - начало и цел на цивилизацията? 
 Лайпцигски видения 
 С копнеж по Необикновеното 
 В началото бе любов 
 Песни от детството на Човечеството 
 Древна хроника за бедни влюбени 
 Душевният светлоструй 
 Отвъд прага на словото 
 По-действителна от самата реалност 
 Песните на Черния Орфей 
 Позлатеният орех на Поета 
 Играта, наречена Живот, наречена Поезия 
 Страданието като инструмент 
 Сън и действителност 
 Потъване в сенките 
 Живот насън 
 Привидност, растяща с времето 
 Благодатното усамотение 
 Вик, който разбужда времето 
 Пламтящият мраз 
 Между Красотата и Нравствеността 
 В лабиринта на себепознанието 
 Смъртта не носи свобода 
 Между Машината и Човека 
 Трудната раздяла 
 Живот в подражанието 
 Не убиецът, убитият е виновен 
 В търсене на истинската самоличност 
 Престъпление без наказание 
 Потайните градини 
 Раната, наречена лице 
 Бароковият Колумб и сбъдновенията 
 Пейзажът на душата 
 Магическият парфюм 
 Преди всичко Човекът 
 Живот в спомена 
 Истината пред Красотата 
 Музиката като съгласие със света 
 Никой не ме пита 
 Силата на вътрешния живот 
 Трудът - Страдание и Възторг 
 Гоблен, извезан с дяволски опашки 

 Самопризнанията на един изкушен изкусител 
 Интервю с Венцеслав Константинов 
| top | home | e-mail |
 WEB Design © DarlSoft Workshop 2002