Венцеслав Константинов 

 

 
     в-к 

 Гьоте с много лица • Избрани творби (45/1980)
 Поет на освобождаващото познание • Франц Кафка (49/1980)
 Човекът - начало и цел на цивилизацията? • Георг Брандес (52/1980)
 Вергилий - наш съвременник • Публий Вергилий Марон (1/1981)
 Любовта от смърт ни брани • Славянска любовна лирика (3/1981)
 Майстор на словесната живопис • Иван Бунин (5/1981)
 С копнеж по необикновеното • Немски романтици (6/1981)
 Характерът - наша съдба • Теофраст (8/1981)
 По-действителна от самата реалност • Йоханес Бобровски (10/1981)
 Песни от детството на човечеството • Поезия на древния Изток (13/1981)
 Пламтящият мраз • Славомир Мрожек (15/1981)
 Трудът - страдание и възторг • Стъдз Теркъл (17/1981)
 Песните на черния Орфей • Леополд Седар Сенгор (21/1981)
 Зрялата възраст на твореца • Хайнрих Ман (24/1981)
 Истината пред красотата • Валентин Катаев (26/1981)
 По-зрящ от зрящите • Джон Милтън (29/1981)
 Безплодното пътуване в себе си • Херман Хесе (30/1981)
 Силата и яснотата на вътрешния живот • Американски есета (32/1981)
 Душевният светлоструй на една поезия • Одисеас Елитис (35/1981)
 Вик, който ще разбужда времето • Световна антифашистка поезия (37/1981)
 Между машината и човека • Норберт Винер (40/1981)
 В началото бе Любов • Европейска любовна лирика (41/1981)
 Животът е море • Испански морски новели (46/1981)
 Бароковият Колумб и сбъдновенията • Алехо Карпентиер (48/1981)
 Благодатното усамотение на твореца • Франц Кафка (50/1981)
 Една Гьотева драма и нейният преводач • "Ифигения в Таврида" (2/1982)
 Мислещата тръстика и времето • Иля Еренбург (4/1982)
 Изучаване на невидимия човек • Иполит Тен (5/1982)
 Дневник на вътрешния живот • Елиас Канети (20/1982)
 Раната, наречена лице • Кобо Абе (26/1982)
 Музиката като съгласие със света • Ярослав Ивашкевич (32/1982)
 Всекидневието на красотата • Оскар Уайлд (41/1982)
 Отвъд прага на словото • Анри Мишо (42/1982)
 Живот в спомена • Максим Горки (45/1982)
 Душевната родина на писателя • Елиас Канети (46/1982)
 Изкуството на творческото четене • Джеймс Джойс (48/1982)
 Лайпцигски видения • "Моя Лайпциг славя аз..." (51/1982)
 Собственото място във Вселената • Херман Брох (52/1982)
 Преди всичко да сме човечни • Мирослав Кърлежа (2/1983)
 Никой не ме пита, но трябва да говоря • Ниджо (4/1983)
 Древна хроника за бедни влюбени • Хелиодор (7/1983)
 Позлатеният орех на поета • Драгутин Тадиянович (11/1983)
 Пейзажът на душата • Хулио Кортасар (15/1983)
 Гоблен, извезан с дяволски опашки • Малкълм Лоури (20/1983)
 Книга, която расте с времето • Густав Майринк (9/1989)
 Престъпление без наказание • Фридрих Дюренмат (41/1989)| top | home | e-mail |
 WEB Design © DarlSoft Workshop 2002