СИЛАТА И ЯСНОТАТА НА ВЪТРЕШНИЯ ЖИВОТ

Венцеслав Константинов


                                                                      "Гражданско неподчинение. Американски есета",
                                                                      подбор, редакция и бележки Кръстан Дянков,
                                                                      Книгоиздателство "Георги Бакалов", Варна, 1981 г.


      Когато преди двадесетина години почина Уилям Фокнър, нюйоркското списание "Сатърдей ривю" публикува голямо интервю с него и то стана пробен камък за художествените усилия на младото поколение американски писатели. Приемано или отхвърляно, това интервю вече бе неотменна част от съзнанието им, защото налагаше едно равнище, което изискваше да бъде достигнато - дори в отрицанието. И когато по-късно Норман Мейлър заяви, че "Фокнър е изрекъл повече глупости от всеки друг голям американски писател" - то бе пак поради мощта на предизвикателството. В предсмъртната си изповед първомайсторът бе посочил формулата, чрез която се става добър романист: "Деветдесет и девет на сто талант... деветдесет и девет на сто дисциплина... деветдесет и девет на сто труд." И подкани събратята си по перо: "Опитайте се да бъдете по-добри от себе си!" А само преди две десетилетия при получаването на Нобеловата награда, той вече бе изрекъл: "Отказвам се да приема края на човека... Аз вярвам, че човекът няма просто да издържи - той ще надделее. Той е безсмъртен не защото единствен сред другите създания има неизтощим глас, а защото има душа, дух, който е способен на издръжливост, състрадание и саможертва. И дълг на поета, на писателя е да пише за тези неща!"

      Тази неголяма, но програмна реч намираме сега в сборника "Гражданско неподчинение" от чудесната есеистична поредица на варненското издателство. Обемистият том ни запознава с най-извисените полети на американския дух през три столетия - от строгата автобиография на просветителя Бенджамин Франклин, описваща трудния път към нравственото съвършенство, до младежките спомени на съвременника ни Джон Ъпдайк.

      Отлично съставен, богато коментиран, сборникът е заслуга на изтъкнатия познавач на американската литература Кръстан Дянков. И тук му е мястото да се каже нещо за безшумното мъжество на един човек, решен да съчетава безметежната наслада от четенето с трудната радост от културното дело. На драго сърце и с чист ум той пренебрегва личната си творческа дарба, за да прониква в чужд художествен свят - но какъв свят! В отплата опознава мъката и блаженството на свещенослуженето, а също съпреживяването и артистичните превъплъщения в най-благородни роли. Кръстан Дянков някога ни въведе в необятната вселена на "замисления гений от Йокнапатофа", а сега е преобърнал половин библиотека, за да ни предложи един том, в който гражданското неподчинение има стойността на гражданска доблест. Така той полага още един камък в трайната, оставаща подире му постройка - защото и той е от ония, които по думите на Норман Мейлър "нямат друга традиция, с която да измерват преживяното освен силата и яснотата на вътрешния си живот".


- в-к "Пулс", София, бр. 32, 11 август 1981 год.© Венцеслав Константинов, 1981

| top | home | e-mail |

Created: 01.03.2004
 WEB Design © DarlSoft Workshop