Венцеслав Константинов

 

 

А Н Г Е Л

 

         Писателят среща на улицата свой колега от вестника, където са работили заедно. Петко много се вълнува и го кани, ако иска, да го придружи до летището. От Париж пристигала жена му.

         Писателят няма нищо особено за вършене и приема. Петко вече е купил букет нарциси, спира такси и двамата заминават за аеропорта. По пътя Петко споделя колко е щастлив с жена си, как се е издигнала като моден дизайнер и въпреки това е прекрасна домакиня. Само дето нямат деца. Сега се завръщала от командировка в "столицата на разврата", по израза на известен културен деятел и дипломат, изгонен от Франция за непристойно поведение.

         Оказва се, че поради буря над парижкото летище "Орли" полетът има закъснение 20 минути. Петко предлага да идат в ресторанта, тъкмо да пийнат по нещо. Качват се в добре осветения салон с информационни табла и големи прозорци. Намират маса с изглед към пистата и Петко внимателно полага букета на перваза. Разприказват се. Петко е в приятно възбудено настроение.

         По радиоуредбата съобщават, че закъснението на полета от Париж ще е 38 минути. Така че трябва да чакат. Това понапряга Петко, търпението му започва да се изчерпва. Какъвто е весел и жизнерадостен, внезапно лицето му се свива и помръква:

         – Всъщност, трябва да ти кажа, че с Лина много не се разбираме.

         – Какво има?

         – Помагам й във всичко, за да се издигне в работата, да изглежда добре. Но в последно време усещам у нея някакво неодобрение, сякаш нещо не й достига. Още като се оженихме, заговорихме, че ще си родим дете. А ето че Лина все отлага и отлага. Трябвало първо здраво да стъпи на краката си във фирмата, а и не желаела да си разваля фигурата с бременност. "Ще видим по-нататък", казва, но годините се изнизват, а тя става все по-потайна и неспокойна. Казах си, че една жена с дълги крака не ги използва само за ходене и започнах да я ревнувам. Не минава ден, без да се скараме. Аз крещя, тя мълчи, но ме гледа злобно и тръшка вратите. А бе, какво да ти река, много ни е нервна системата.

         Лицето на Петко е почервеняло, очите му святкат, целият трепери.

         Към тях бавно се приближава келнерът, за да вземе поръчката. Писателят го знае отпреди. Наричат го Ангел. Невисок, вече на възраст, леко натежал, синеок и с едва доловима блага усмивка. Не върви, а сякаш лети, понесен от невидима светла сила. От Ангел струи душевна избистреност и доброта. Още щом застава до масата им и напрежението спада. Петко се отпуска и изтрива челото си. Чувства се облекчен и ведър.

         – Какво да бъде? – пита келнерът.

         – Два малки джина с тоник – изпреварва Петко. – И, ако може, една ваза за цветята, да не увехнат.

         Ангел изпълнява поръчката, все така съсредоточен и усмихнат.

         – Не й се сърдя – продължава Петко след кратко мълчание. – Не трябва да й се сърдя. Сигурно така е в живота, жениш се за очарование, а живееш с характер. Не й се сърдя.

         Позасмива се, оживява се и заговарят за друго. За редакцията и за броевете, за политиката.

         Най-после самолетът пристига. Каца и дълго рулира, докато стигне до своята стоянка. От ресторанта се вижда как пътниците започват бавно да слизат по подвижната стълба.

         – Ето я! – възкликва Петко и посочва една висока жена в червено. Русата й коса се ветрее и тя я притиска с длан. Петко изважда нарцисите от вазата, подсушава дръжките със салфетка и се приготвя за срещата.

         Вглеждат се малко повече и виждат, че жената слиза заедно с млад мъж, когото е хванала за ръка.

         – Не е тя! – въздъхва Петко и двамата изчакват пътниците да се качат в автобусчето, което да ги докара до входа на сградата.

         После съвсем ясно виждат от прозореца на ресторанта как жената в червено и мъжът се целуват с някаква уговорка. Мъжът избързва напред, навярно няма багаж.

         Петко стои като вцепенен, започва нервно да къса букета.

         – Отивам да й счупя главата! – просъсква той.

         – Чакай, не бързай, първо да се уверим какво е станало.

         – Нали ги видяхме, знаех си, че има любовник. Ще я убия. Още сега!

         Писателят трябва да се намеси, да направи нещо. С мъка изрича:

         – Ще ида да я повикам, за да се разберете, може пък да има грешка.

         – Няма никаква грешка, ако дойде, още тук ще й смачкам подлата муцуна.

         Писателят слиза в салона за чакащи и най-после от летищната зала излиза Лина с ръчен багаж. Посреща я и казва, че мъжът й я чака в ресторанта. Лина свива рамене, писателят взима чантата й, за да помогне, и се качват при Петко. Той е позеленял от гняв, очите му са насълзени.

         Писателят кани Лина да седне, да поръча нещо. Опитва се да спечелят време. Маха на келнера.

         – Значи това е твоят любовник! С него ли ходиш по командировки? – подхваща Петко.

         Лина седи безмълвна, бледа от напрежение и неловкост.

         – Не ми е любовник, а колега и приятел.

         – С всички колеги ли се целуваш? Да не си пропуснала някого?

         – Остави ме! Нещата са по-сложни.

         – Какво му е сложното да слагаш рога на мъжа си, защото си бездетна?

         – Не съм бездетна. Просто не искам дете от тебе.

         Петко се изправя и вдига вазата, в която допреди малко са били натопени нарцисите. Иска да я запокити в лицето на Лина.

         В този миг към тях бавно се приближава Ангел, за да вземе поръчката. Синеок, с едва доловима блага усмивка. Обгърнат в невидима мека светлина. Още щом застава до масата им и напрежението спада. Всички се усещат облекчени и ведри. Сякаш нещо е отлетяло в миналото, сякаш не се е случило.

         – Е, всичко е наред – промълвя Петко. – Добре си дошла, Лина. Да си вървим. Вкъщи е най-хубаво.